Posts tagged: jak zlikwidować spółkę

Jak zlikwidować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Pytanie do eksperta: Prowadzę firmę w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Od kilku lat moja działalność przestała przynosić zyski w związku z czym jej dalsze funkcjonowanie jest dla mnie nieopłacalne. Stąd też moje pytanie, jak zlikwidować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością szybko i skutecznie?

Odpowiedź eksperta:Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to długa i skomplikowana procedura. Składa się z następujących etapów:

 • powzięcie uchwały o rozwiązaniu spółki w formie aktu notarialnego,
 • powzięcie uchwały powołującej likwidatorów,
 • sporządzenie bilansu otwierającego likwidację,
 • ogłoszenie w Krajowym Rejestrze Sądowym otwarcia likwidacji wraz z danymi likwidatorów,
 • powiadomienie Naczelniku Urzędu Skarbowego o otwarciu likwidacji spółki,
 • powiadomienie o likwidacji wierzycieli poprzez ogłoszenie w monitorze Sądowym i Gospodarczym publikacji o rozwiązaniu spółki i otwarciu jej likwidacji,
 • podjęcie czynności ściśle związanych z likwidacją,
 • sporządzenie sprawozdania likwidacyjnego,
 • powzięcie uchwały wspólników o zatwierdzeniu sprawozdania likwidacyjnego,
 • złożenie w KRS wniosku wykreślającego spółkę z rejestru,
 • zawiadomienie US o wykreśleniu spółki,
 • dokonanie zgłoszeń aktualizacyjnych NIP-2, VAT-Z,
 • złożenie wniosku o wykreślenie spółki z GUS.

Tak wiele różnych formalności sprawia, iż procedura ta trwa kilka tygodni, co jest ogromną niedogodnością dla przedsiębiorcy. Aby pominąć te trudności warto zdecydować się na skorzystanie z usług specjalistów. Usługi likwidacyjne świadczy także nasza firma.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu. Przeprowadzimy za Państwa wszelkie formalności pozwalając szybko, skutecznie i bezpiecznie rozwiązać niedochodowe przedsięwzięcie.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Likwidacja spółki z o.o.

Pytanie do eksperta: Jak zlikwidować spółkę z o.o.?

Odpowiedź eksperta:Funkcjonowanie spółki z o.o. określone jest przepisami zawartymi w Kodeksie Spółek Handlowych. W kodeksie tym zawarte są również przepisy dotyczące likwidacji działalności w tej formie. Przedsiębiorca, który zamierza zakończyć działalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi przejść przez proces likwidacji. Obowiązek ten jest określony w ustawie, po to, by chronić wierzycieli spółki.

Likwidacja spółki z o.o. powinna rozpocząć się podjęciem przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki. Uchwałę umieszcza się w protokole, który sporządzany jest przez notariusza. W uchwale powołuje się likwidatora lub likwidatorów spółki, którymi zazwyczaj zostają członkowie zarządu spółki. Protokół należy złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego, jako załącznik do wniosku o zmianę wpisu. Wraz z wnioskiem należy złożyć dowody dokonania opłaty sądowej oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Podział majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może mieć miejsce nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia w MSiG o otwarciu likwidacji spółki oraz wezwaniu wierzycieli do zgłaszania wierzytelności. Ostateczny podział majątku spółki z o.o. powinien zostać poprzedzony sporządzeniem przez likwidatorów sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający podział majątku pomiędzy wspólników.

Na likwidatorach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spoczywa obowiązek zabezpieczenia sposobu przechowywania ksiąg i dokumentów spółki oraz zrealizowanie tzw. czynności polikwidacyjnych.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.