Posts tagged: doradztwo księgowe

Od jakiej kwoty pełna księgowość?

Pytanie do eksperta: Od jakiej kwoty pełna księgowość?

Odpowiedź eksperta:Pełna księgowość, czyli prowadzenie ksiąg rachunkowych jest najdokładniejszą dostępną formą ewidencji. Z tego właśnie powodu korzysta z niej wielu przedsiębiorców, nawet gdy nie został na nich nałożony taki obowiązek.

Prowadzenie pełnej księgowości może być kolejnym etapem księgowania. Pierwszym z nich natomiast jest księgowość uproszczona. Ta forma przeznaczona jest dla osób fizycznych, spółek cywilnych i jawnych osób fizycznych czy spółek partnerskich. Księgowość uproszczona, jak sama nazwa wskazuje, jest znacznie mniej szczegółowa niż księgowość pełna. Wynika to z faktu, iż przedsiębiorca będący na tej formie księgowości prowadzi jedynie ewidencję środków trwałych, rejestr VAT, księgę przychodów i rozchodów czy ewidencję przychodów. Działalności, które nie zostały wymienione wyżej od samego początku zobowiązane są do prowadzenia pełnej księgowości, z tego powodu po przekształceniu w niewymienioną powyżej działalność, powstaje konieczność przejścia na pełną księgowość. Natomiast w wypadku przedsiębiorców korzystających z uproszczonej formy, obowiązek ten nakładany jest na nich po przekroczeniu kwoty wyznaczonej w ustawie. Jeżeli przychody netto ze sprzedaży towarów i usług przekroczyły kwotę 2 000 000 euro (zgodnie z aktualnym kursem w przeliczeniu na złotówki ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski), obligatoryjnie muszą przejść na pełną księgowość wraz z początkiem nowego roku. Wraz ze zmianą formy na przedsiębiorcę dodatkowo nakładany jest obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Biuro rachunkowe Kraków indywidualne rozliczenie PIT

Pytanie do eksperta: Czy rozliczacie Państwo zeznanie podatkowe indywidualnej osoby?

Odpowiedź eksperta:Oczywiście, nasze biuro świadczy wiele usług jednorazowych, a jedną z nich jest właśnie pomoc w dokonywaniu rozliczeń podatkowych PIT. Nasi księgowi dokonują rozliczeń PIT indywidualnych, wspólnych dla osób będących małżeństwem czy też dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Rozliczenie może być wykonane na podstawie dokumentów rozliczeniowych z kilku miejsc pracy zarówno w Polsce, jak i zza granicy. W rozliczeniu możemy ująć wszelkie przychody z innych tytułów np. stypendia, emerytura czy najem. Do zeznania księgowi mogą dodać należne podatnikowi ulgi, z których może skorzystać.

Przypominamy, zgodnie z ustawą wszystkie osoby fizyczne, które osiągnęły przychody w roku podatkowym zobowiązane są do złożenia rozliczenia rocznego PIT. Deklaracja rozliczeniowa stanowi podstawę do zapłaty podatku lub domagania się zwrotu od Urzędu Skarbowego nadpłaty wpłaconych w roku zaliczek na podatek PIT. Termin dokonania rozliczenia zazwyczaj stanowi ostatni dzień kwietnia roku następnego po roku podatkowym.

Najwygodniejszą i najszybszą formą dokonania rozliczenia jest elektroniczne rozliczenie podatkowe. Wypełnioną e-deklarację rozliczeniową można wysłać do Urzędu Skarbowego pobierając jednocześnie dokument UPO, czyli Urzędowe Potwierdzenie Odbioru.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami i skorzystania z ich pomocy w zakresie przygotowania i złożenia deklaracji rozliczeniowej PIT. Polecamy też zapoznać się z naszą ofertą porad księgowych, podatkowych czy prawnych.


ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ DORADZTWA PODATKOWEGO więcej

 

Dowody księgowe pierwotne i wtórne

Pytanie do eksperta: Czym są pierwotne i wtórne dowody księgowe?

Odpowiedź eksperta: Dowód księgowy jest to dokument będący podstawą zapisów księgowych. Ustawa o rachunkowości dokładnie przewiduje co powinien zawierać dowód księgowy. Wymagane jest:
– określenie rodzaju dowodu i numeru identyfikacyjnego
– wskazanie stron dokonujących operacji gospodarczej
– opisanie i wskazanie wartości operacji
– wskazanie daty operacji
– opatrzenie podpisem wystawcy dowodu i osoby, której wydano lub od której przyjęto składnik aktywów
– stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowanie dowodu (dekretacja dokumentów księgowych)

Dodatkowo, warto pamiętać, że dowód księgowy, który zawiera obce waluty powinien być przeliczony na walutę polską. Przewalutowanie powinno odbyć się na podstawie kursu, który obowiązuje w dniu przeprowadzenia operacji gospodarczej. W sytuacji, gdy dowód księgowy sporządzony jest w obcym języku, powinien on być przetłumaczony na prośbę organów kontroli.

Można podzielić dowody księgowe opierając się na wielu kategoriach. Jest to podział między innymi ze względu na:
– jednostki sporządzające
– przeznaczenie
– rodzaj przedmiotu
– podstawy sporządzenia

Podział według podstawy sporządzania wyróżnia dwa rodzaje dowodów księgowych- pierwotne oraz wtórne.

Dowody pierwotne, występujące także pod nazwą “dowody źródłowe” to wszystkie te dokumenty, które wystawione są na podstawie pierwszych, zaistniałych operacji gospodarczych.. Są to na przykład karty pracy czy dokumenty magazynowe. Natomiast dowody wtórne, to wszystkie kolejne dokumenty wystawiane na podstawie dowodów pierwotnych. Może to być na przykład lista płac czy raport kasowy.


ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Doświadczona księgowa Warszawa

Pytanie do eksperta: W jakim zakresie doświadczona księgowa Warszawa może pomóc przedsiębiorcom?

Odpowiedź eksperta:

Celem naszej kadry księgowych jest zapewnienie bezpiecznych warunków przedsiębiorcom do rozwijania biznesu oraz wyróżnienia go na tle innych podmiotów. Istotnie pragniemy zaznaczyć, że decydując się na współpracę z biurem rachunkowym przedsiębiorcy nie muszą zajmować się sprawami podatkowymi, księgowymi oraz kadrowo-płacowymi, ponieważ nasi specjaliści w ich imieniu dopełnią wszelkich obowiązków.

Nasze biuro rachunkowe przede wszystkim stawia na kompleksowość oraz wysoką jakość oferowanych usług, a także profesjonalne wsparcie na każdym etapie rozwoju. Przedsiębiorcy mogą skorzystać ze współpracy już na początkowych etapach założenia działalności – oferujemy usługi w zakresie rejestracji a także doradztwa.

Swoją ofertę kierujemy do właścicieli małych oraz dużych przedsiębiorstw.

Doświadczona księgowa Warszawa oferuje również wsparcie indywidualnym przedsiębiorcom w zakresie doradztwa oraz rozliczeń podatkowych.

Oferta:
usługowe prowadzenia ksiąg rachunkowych, KPiR
prowadzenie ewidencji środków trwałych
rozliczenia podatkowe
reprezentacja przed US, ZUS, GUS
sporządzanie sprawozdań oraz analiz podatkowo-księgowych
– wydawanie zaświadczeń

Zainteresowanych nawiązaniem współpracy zapraszamy do kontaktu z naszym działem, który przedstawi szczegółowe informacje na temat oferty.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Prowadzenie pełnej księgowości spółki

Pytanie do eksperta: Czym jest pełna księgowość? Co trzeba o niej wiedzieć?

Odpowiedź eksperta: Pełna księgowość to sposób ewidencjonowania przychodów i kosztów firmy. Ten złożony system jest idealnym rozwiązaniem dla efektywnego zarządzania biznesem, ponieważ jest dużo bardziej precyzyjny niż uproszczona księgowość. Dzięki tej dokładności jeszcze lepiej oddaje sytuację finansową przedsiębiorstwa. Jest ona obowiązkowa dla spółek akcyjnych, z o.o. oraz komandytowo-akcyjnych.

W skład pełnej księgowości wchodzi parę elementów:
– dziennik
– konta księgi głównej
– konta ksiąg pomocniczych
– zestawienie obrotów i sald
– zestawienie sald kont pomocniczych
– wykaz składników aktywów i pasywów

Prowadzenie inwentaryzacji majątku i zobowiązań jest w stanie pokazać jakie zmiany zaszły w prowadzeniu spółki. Mogą się Państwo dowiedzieć czy zaciągnięte kredyty są spłacane czy może powiększane; czy wszystkie faktury są terminowo regulowane; czy majątek się zwiększa czy zmniejsza; skąd pozyskiwane były środki na prowadzenie działalności, czy na zakup wyposażenia; na co zostały przeznaczone zyski oraz na jakim były poziomie. Wszystko co dotyczy kondycji firmy.

Dzięki pełnej księgowości dla spółek już nigdy nie będą Państwo mieli problemu z wynagrodzeniami dla pracowników, zatrudnianiem nowych czy określeniu, jaki zysk przynosi Państwu pracownik.

Jak widać jest to bardzo ciężki i złożony proces, aby prowadzenie pełnej księgowości spółki dawało odpowiednie wnioski. Aby mieć pewność, że cała ewidencja zostanie przeprowadzona poprawnie, zachęcamy do kontaktu z naszym biurem rachunkowym. Nasi profesjonaliści z miłą chęcią poprowadzą księgowość spółki za Pana/ Panią.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Kancelaria podatkowa

Pytanie do eksperta: Jakie usługi może przedsiębiorcom zaoferować kancelaria podatkowa?

Odpowiedź eksperta:System podatkowy działający w Polsce jest czymś, z czym ciężko poradzić sobie niejednemu przedsiębiorcy. Wiąże się to z licznymi, skomplikowanymi przepisami, które bardzo często ulegają zmianom. Sprawia to, iż prowadzenie księgowości firmy w praktyce często okazuje się znacznie trudniejsze, niż mogło się wydawać.

Kancelaria podatkowa jest jednostką, która oferuje przedsiębiorcom rzetelną pomoc w każdym zakresie prowadzenia działalności. Najczęściej spotykanymi usługami w takich kancelariach jest prowadzenie księgowości, a także pomoc w sporządzaniu sprawozdania finansowego. Często działalność kancelarii obejmuje również np. doradztwo podatkowe.

Właśnie dlatego, szukając dla swojej firmy idealnej kancelarii podatkowej, warto wziąć pod uwagę podmioty, które w swojej ofercie posiadają opcję doradztwa drogą elektroniczną. Jest to rozwiązanie, które z całą pewnością umożliwia znaczną oszczędność czasu.

Jeśli zatem szukasz dla swojej firmy podmiotu, który pomoże Wam ogarnąć zakres obowiązków księgowych, a w razie potrzeby pomoże w podjęciu odpowiedniej decyzji, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, bądź do kontaktu z naszym konsultantem, który szczegółowo omówi naszą ofertę.

Dołożymy wszelkich starań, aby spełnić Państwa oczekiwania!ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ DORADZTWA PODATKOWEGO więcej

 

Nowe deklaracje JPK od 2020

Pytanie do eksperta: Kto będzie musiał składać nowe deklaracje JPK od 2020 roku?

Odpowiedź eksperta:Od stycznia 2018 roku podatnicy zobowiązani są do wysyłki deklaracji VAT oraz pliku JPK_VAT, które zawierają najważniejsze informacje, z których korzysta Krajowa Administracja Skarbowa. Warto zaznaczyć, ze mają zacząć obowiązywać nowe deklaracje JPK od 2020 roku, a poprzednie obowiązki przedsiębiorców zostaną uchylone.

Nowy JPK_VAT z deklaracją od października 2020 – kogo obejmie? Nowa forma raportowania do urzędu skarbowego obejmie wszystkich czynnych podatników VAT. Warto zaznaczyć, że przedsiębiorcy będą zobowiązani do składania JPK wyłącznie w formie elektronicznej. Nowe deklaracje JPK od 2020 będą składać się z dwóch części:
– deklaracyjnej (zastąpienie deklaracji VAT, czyli informacji o zakupach i sprzedaży za dany okres),
– ewidencyjnej (zastąpienie pliku JPK_VAT, który zostanie rozszerzony o dodatkowe obowiązki oznaczania towarów i świadczonych usług).

Warto zaznaczyć, że korekta deklaracji złożonych przed październikiem będzie dokonywana na starych zasadach

Jak podpisać nowy JPK_V7? Z racji tego, że wysyłka nowej formy pliku odbywać się będzie elektronicznie to podatnicy będą musieli wyrobić dla siebie jeden z poniższych podpisów potwierdzających tożsamość:
– podpis kwalifikowany,
– profil zaufany,
– dane autoryzujące.

Istotnie należy zaznaczyć, że po wprowadzeniu zmian podatnicy nadal będą mieli możliwość pobrania urzędowego poświadczenia odbioru.

Nasze biuro rachunkowe In-Nova w ramach świadczonych usług prowadzenia księgowości oferuje bezpłatną pomoc w złożeniu pliku JPK_V7.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

 

Doradztwo ZUS

Pytanie do eksperta: Czy świadczą Państwo doradztwo w zakresie ZUS?

Odpowiedź eksperta:Dla wielu przedsiębiorców obowiązki, które wynikają z tytułu prowadzenia firmy, są skomplikowane i trudne do zrozumienia, co często powoduje nie wywiązanie się z owych obowiązków w terminie. Właśnie dlatego wielu właścicieli firm szuka rozwiązań umożliwiających ograniczenie firmowych kosztów.

Oferta naszej firmy jest bardzo szeroka, aczkolwiek odpowiadając na zadane przez Państwa pytanie – tak, oferujemy również doradztwo w zakresie ZUS-u. Nasze porady pomagają zoptymalizować koszty wynikające z opłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W związku z tym nasza firma oferuje Państwu pomoc w założeniu spółki z o.o., a następnie wprowadzeniem w nich rozwiązań, które pomogą znacznie zoptymalizować koszty prowadzenia działalności.

Jeśli zainteresowała Cię kwestia naszego doradztwa w zakresie ZUS-u, która pozwoli zoptymalizować koszty działalności, zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy przedstawią naszą ofertę oraz szczegółowo omówią warunki współpracy.

Prowadząc firmę, należy dbać o nią w taki sposób, aby przy niewielkich nakładach finansowych, przynosiła jak największe zyski, a także aby mogła się rozwijać z każdą podjętą decyzją. Jest to kwestia bardzo istotna i bez wątpienia priorytetowa dla każdego przedsiębiorcy.

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby zainteresowane!
ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

 

Sporządzanie analiz finansowych

Pytanie do eksperta: Jak sporządzić analizy finansowe?

Odpowiedź eksperta: W prowadzeniu działalności gospodarczej podstawowym dokumentem potrzebnym do prawidłowego wykonywania procesów istotne są informacje, które kształtują odpowiednie wskaźniki finansowe.

Zbiorcze dane na temat pracy poszczególnych procesów finansowych i gospodarczych mogą wpływać na późniejsze dokonywanie zmian, które w efekcie mają poprawić efektywność systemów wewnętrznych. Sporządzanie analiz finansowych realizowane są głównie na podstawie danych ilościowych obejmujących ocenę oraz interpretację relacji pomiędzy poszczególnymi wielkościami ekonomicznymi oraz zmiany w czasie tych wielkości i relacji między nimi.

Wyniki, jakie otrzyma przedsiębiorca po przeprowadzeniu badania mogą być interpretowane swobodnie, natomiast porównywanie pomiędzy wartościami musi być jednorodne i wyrażać ten sam sens ekonomiczny. Z uwagi na metodologię wyróżnić można analizę wstępną, wskaźnikową oraz tzw. mierników syntetycznych.

Z czego druga metoda opiera się na relacjach określonych wielkości finansowych i jest rozwinięciem badania sprawozdania finansowego, a wskaźnikowa dysponuje aż 100 wyznacznikami, które obejmują wszystkie obszary działania przedsiębiorstwa.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Doradztwo księgowe

Pytanie do eksperta: Na czym polega oferowane przez Państwa doradztwo księgowe?

Odpowiedź eksperta: Doświadczenie poparte wieloletnią obsługą księgową firm czyni z nas świetnego konsultanta w dziedzinie rachunkowości. Udzielimy Ci rzetelnych informacji dotyczących prowadzenia działalności. Niezawodnie pomożemy przy rozwiązywaniu problemów rachunkowych i podatkowych.

Oferujemy profesjonalne doradztwo księgowe i podatkowe. Doradzimy Ci jak praktycznie rozwiązać problemy dotyczące m.in. podatku VAT, sporów podatkowych, restrukturyzacji i wszelkich innych kwestii. Nasi specjaliści doradzą Tobie jak prowadzić księgowość, z jakich usług skorzystać, a także jak rozliczyć podatki.

Zapewniamy:
– praktyczną wiedzę z zakresu obsługi różnych systemów księgowych,
– profesjonalne konsultacje.

Doradztwo księgowe może odbywać się stacjonarnie (osobiście na spotkaniu), bądź elektronicznie (za pomocą e-maila lub telefonu). Nasi doradcy to osoby, które przez długoletnie kształcenie i zdobyte doświadczenie mogą pochwalić się wysokimi osiągnięciami zdobytymi w swojej pracy zawodowej.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.