Posts tagged: biuro rachunkowe w Krakowie

Obsługa rachunkowa spółek z o.o. Kraków

Pytanie do eksperta: Komu powierzyć obsługę rachunkową spółki z o.o. w Krakowie?

Odpowiedź eksperta: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do spółek kapitałowych. Jej funkcjonowanie regulowane jest przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązkowe jest prowadzenie pełnej księgowości, czyli ksiąg rachunkowych, bez względu na wysokość osiąganych przychodów ze sprzedaży. W księgach rachunkowych należy zapisać, każde nawet najmniejsze zdarzenie gospodarcze, które miało miejsce w przedsiębiorstwie.

Prowadzenie księgowości w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest prostym zadaniem. Niejeden przedsiębiorca zastanawia się komu zlecić obsługę księgową swojej firmy, gdyż musi być ona prowadzona profesjonalnie i rzetelnie oraz zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i Ustawą o rachunkowości. Samodzielne prowadzenie księgowości spółki z o.o. nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ jest bardzo czasochłonne.

Jeśli szukają Państwo odpowiedniego podmiotu, który poprowadzi księgowość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, to zapraszamy do kontaktu. Nasze biuro rachunkowe znajduje się w Krakowie. Działamy na rynku od wielu lat, co pozwoliło nam na zdobycie niezbędnego doświadczenia. Zajmujemy się prowadzeniem zarówno pełnej, jak i uproszczonej księgowości. Oferujemy kompleksową obsługę księgową różnych typów spółek. Dokumenty potrzebne do ewidencji zdarzeń gospodarczych można dostarczyć nam osobiście lub z pomocą poczty bądź e-mailem. Naszym Klientom oferujemy atrakcyjny cennik usług. Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami, w celu zapoznania się ze szczegółami oferty!

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Prowadzenie księgowości w firmie

Pytanie do eksperta: Kto może zajmować się prowadzeniem księgowości w firmie?

Odpowiedź eksperta: Księgowość w każdym przedsiębiorstwie to jeden z najważniejszych działów, dlatego tak ważne jest, aby była prowadzona w sposób rzetelny i profesjonalny. Prowadzeniem księgowości w firmie może zajmować się sam przedsiębiorca jednak wiąże się to z koniecznością znajomości niejednego przepisu oraz pełną odpowiedzialnością prawną za popełnione w ewidencji błędy. Innym rozwiązaniem jest powierzenie księgowości biuru rachunkowemu lub zatrudnienie samodzielnej księgowej bądź księgowego.

Zatrudnienie dodatkowego pracownika w firmie powoduje znaczny wzrost kosztów, gdyż należy pamiętać nie tylko o wynagrodzeniu, lecz także o odpowiednim wyposażeniu stanowiska pracy. Podejmując współpracę z biurem rachunkowym można liczyć na znacznie niższe koszty związane z obsługą księgową przedsiębiorstwa. Wybór odpowiedniego biura rachunkowego nie jest prostym zadaniem, jednak podczas wyboru nie należy kierować się jedynie ceną oferowaną za usługi księgowe. Ważne jest, aby dane biuro zatrudniało specjalistów oraz miało doświadczenie. Dobrym rozwiązaniem jest podjęcie współpracy z biurem rachunkowym, które oferuje elastyczny cennik za prowadzenie księgowości. Cena za usługi księgowe w takim przypadku uzależniona jest od ilości dostarczanych dokumentów podlegających ewidencji.

Chcąc ułatwić Państwu prowadzenie działalności gospodarczej przygotowaliśmy kompleksową ofertę usług. Zajmujemy się zarówno prowadzeniem księgowości, jak i obsługą działu kadrowo-płacowego oraz doradztwem prawnym i podatkowym, a także reprezentacją Klientów przed urzędami. Serdecznie zapraszamy do kontaktu w celu poznania szczegółów naszej oferty.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

JPK co to jest?

Pytanie do eksperta: Co to jest JPK?

Odpowiedź eksperta:JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny został wprowadzony art. 193a ordynacji podatkowej przez Ministerstwo Finansów. Od 1 lipca 2016 roku obowiązuje część podmiotów, do których zaliczamy duże przedsiębiorstwa. Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje małe i średnie przedsiębiorstwa, natomiast obowiązek sporządzania i wysyłania JPK będzie obowiązywać również mikroprzedsiębiorstwa od 1 stycznia 2018 roku

Jednolity Plik Kontrolny zawiera informacje dotyczące danych finansowych przedsiębiorstwa w danym okresie czasu. Celem wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego jest m.in. umożliwienie przedsiębiorcom przekazywania informacji organom podatkowym w formie elektronicznej, co znacznie skraca czas wykonywanych czynności oraz pozwala ograniczyć koszty. Jednym z istotnych celów wprowadzenia JPK jest także skrócenie czasu dokonywania kontroli podatkowej oraz poprawa wyników przeprowadzonej kontroli.

Przez Jednolity Plik Kontrolny należy rozumieć księgi oraz dokumenty księgowe, które prowadzone są za pomocą programu komputerowego w określonym w przepisach formacie. JPK należy przekazać na żądanie organu podatkowego. Podatnik powinien generować i przechowywać JPK do momentu, gdy urząd skarbowy poprosi o przekazanie tych danych.

W skład Jednolitego Pliku Kontrolnego wchodzą m.in.:
księgi rachunkowe – JPK_KR,
wyciąg bankowy – JPK_WB,
magazyn – JPK_MAG,
ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT,
faktura VAT – JPK_FA,
podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR,
ewidencja przychodów – JPK_EWP.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

Prowadzenie pełnej księgowości Małopolska

Pytanie do eksperta: Komu zlecić prowadzenie firmowej księgowości w Małopolsce?

Odpowiedź eksperta:Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą muszą dokonać wyboru komu zlecić prowadzenie firmowej księgowości. Do wyboru mają zatrudnienie samodzielnej księgowej bądź księgowego lub podjęcie współpracy z biurem rachunkowym.

 

Zatrudnienie księgowej lub księgowego wiąże się z koniecznością ponoszenia wysokich kosztów. To rozwiązanie jest nieopłacalne zwłaszcza dla osób, prowadzących małe przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca oprócz wypłacania wynagrodzenia dla tej osoby musi zadbać o dodatkowe stanowisko pracy oraz wyposażyć je w odpowiednie problemy księgowe. Współpracując z biurem rachunkowym przedsiębiorca oprócz obsługi księgowej może skorzystać z szerokiej gamy innych usług. Biura rachunkowe zajmują się obsługą kadrowo-płacową, doradztwem prawnym i podatkowym oraz reprezentacją swoich klientów przed urzędami. Koszty jakie ponoszą przedsiębiorcy współpracujący z firmą zewnętrzną są zdecydowanie niższe niż w przypadku zatrudniania osoby do prowadzenia księgowości. Najczęściej biura rachunkowe swoje usługi wyceniają w zależności od rodzaju prowadzonej księgowości, formy prawnej przedsiębiorstwa oraz od ilości generowanych dokumentów, które podlegają księgowaniu.

 

Podjęcie decyzji może być problematyczne zwłaszcza, gdy zdecydują się Państwo na biuro rachunkowe. Przed podpisaniem umowy warto jest poznać opinie innych klientów, którzy współpracują z wybranym podmiotem.

Nasze biuro posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu pełnej i uproszczonej księgowości. Zapraszamy Państwa do współpracy. Oferujemy profesjonalną obsługę księgową w atrakcyjnych cenach.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

Kompleksowa księgowość dla małych i średnich firm w Krakowie

Pytanie do eksperta: Czy prowadzenie księgowości dla małych i średnich firm jest skomplikowane? Lepiej poprowadzić ją samodzielnie, czy skorzystać z usług specjalistów?

Odpowiedź eksperta: Czy prowadzenie księgowości dla małych i średnich firm jest skomplikowane? Lepiej poprowadzić ją samodzielnie, czy skorzystać z usług specjalistów?

Prowadzenie działalności gospodarczej wymusza na przedsiębiorcy prowadzenie firmowej księgowości. O ile sprawa ta wydaje się oczywista w przypadku dużych firm, tak niewielkie podmioty często lekceważą tą kwestię. Niestety, warto mieć na uwadze, że wszelkie zaniedbania z tytułu rozliczeń podatkowych, a także nieprawidłowości w prowadzeniu firmowej dokumentacji mogą przysporzyć przedsiębiorcy niemałych problemów.

Księgowość dla niewielkich firm prowadzona jest w formie uproszczonej. Tak więc przedsiębiorca może rozliczać się państwem na podstawie następujących wariantów:
1. Księga przychodów i rozchodów – polega na sumowaniu przychodów i kosztów, a następnie obliczeniu na jej podstawie stopy opodatkowania.
2. Ryczałt ewidencjonowany – opłacanie podatku na podstawie osiągniętego przychodu. W tej kwestii całkowicie pomijane są koszty związane z jego uzyskaniem, co niestety nakłada na przedsiębiorcę obowiązek płacenia podatku nawet w momencie gdy będzie on generował straty.
3. Karta podatkowa – wybierając tą formę opodatkowania zobowiązujesz się do opłacania miesięcznej stałej kwoty podatku, która zależna jest między innymi od wielkości prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników oraz liczby mieszkańców, w którym prowadzona jest działalność.

Samodzielne prowadzenie firmowej księgowości niestety jest stosunkowo problematyczne, a co się z tym wiąże często wykrywane są w niej nieprawidłowości. Aby pominąć te niedogodności warto zdecydować się na skorzystanie z usług biur rachunkowych. Po pierwsze, są one znacznie tańsze niż etatowe zatrudnienie księgowego, jednocześnie zapewniają kompleksową opiekę oraz gwarantują poprawność.

Księgowość pełna a uproszczona

Pytanie do eksperta: Czym różni się księgowość uproszczona od pełnej?

Odpowiedź ekspertaWielu przedsiębiorców będących na etapie zakładania firmy, zastanawia się nad kwestią księgowości – czy wybrać księgowość pełną czy uproszczoną? Często przyszli właściciele firm nie zdają sobie sprawy z wad i zalet obu form prowadzenia księgowości. Czym się od siebie różnią?

Księgowość uproszczona jest zestawem podstawowych zasad gromadzenia danych finansowych, która pozwala na określenie zobowiązań podatkowych małych podatników względem Urzędu Skarbowego. Uproszczona ewidencja jest sposobem na obliczenie oraz kontrolowanie podatków, można ją prowadzić na trzy różne sposoby – wykorzystując w tym celu kartę podatkową, ryczałt ewidencjonowany lub podatkową księgę przychodów i rozchodów. Pierwszy sposób zarezerwowany jest dla wąskiej grupy podatników i polega na płaceniu określonej kwoty co miesiąc. Kwota ta zależna jest na przykład od ilości mieszkańców w miejscu wykonywania działalności. Zryczałtowanie działalności polega na płaceniu określonej stawki podatku, zależnej od przychodu. Natomiast podatkowa księga przychodów i rozchodów polega na sumowaniu przychodów i kosztów oraz płaceniu podatku od różnicy. Uproszczona księgowość jest stosunkowo tania i prosta, nie wymaga skomplikowanych obliczeń, tak jak ma to miejsce w przypadku pełnej księgowości.

Pełna księgowość jest precyzyjnym, skomplikowanym i dokładnym systemem ewidencji księgowej. Polega na prowadzeniu ksiąg rachunkowych, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Pozwala na analizę i kontrolę przedsiębiorstwa oraz efektywne zarządzanie firmą. Daje wgląd w bieżącą sytuację finansową i majątkową jednostki, dzięki czemu jest pomocna przy planowaniu przedsięwzięć.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

Uproszczona księgowość zalety

Pytanie do eksperta: Jakie zalety ma uproszczona księgowość?

Odpowiedź ekspertaProwadzenie pełnej księgowości nie zawsze jest obowiązkowe. Wiele małych i nowych firm chętnie korzysta z uproszczonej księgowości, którą można prowadzić na różne sposoby i która ma wiele zalet.

Najpopularniejszą forma prowadzenia uproszczonej księgowości jest podatkowa księga przychodów i rozchodów (PKPiR). Prowadząc PKPiR przedsiębiorca oblicza podatek, sumując przychody i koszty oraz płacą podatek do różnicy. Podatek jest wyższy niż w przypadku ryczałtu, w zależności od opcji i poziomu dochodu, nie jest płacony jeśli działalność nie przynosi zysku. Skoro już zostało wspomniane o ryczałcie, to jest to druga forma prowadzenia uproszczonej księgowości. Jest to uproszczona forma płacenia podatku, polegająca na tym, że płacimy określoną stawkę podatku zależną jedynie o przychodu, bez kosztów. Kolejną metodą uproszczonej księgowości jest karta podatkowa. Korzystać z niej mogą ściśle określone grupy podatników, spełniające określone wymogi, między innymi rodzaj prowadzonej działalności czy miejsce jej wykonywania.

Jak widać, uproszczona księgowość to przede wszystkim proste systemy obliczania podatku. Zaletą uproszczonej księgowości jest głównie to, że wiąże się ona z oszczędnością kosztów. Jest to stosunkowo tania i prosta księgowość, w której ilość operacji gospodarczych i ich małe skomplikowanie sprawia, że właściciel firmy może z łatwością monitorować wszystkie wydatki i koszty. Dzięki temu zdaje sobie sprawę, na czym zarabia, na czym nie i jak może zaplanować swoje przyszłe inwestycje.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.