Posts tagged: biuro podatkowe

Biura podatkowe

Pytanie do eksperta: Jak powinna funkcjonować księgowość w spółce?

Odpowiedź eksperta: Księgowość w firmie to dział, który przedsiębiorca ma obowiązek wykonywać rzetelnie i profesjonalnie – za powstałe błędy właściciel może ponieść konsekwencję, dlatego ważne jest prowadzenie dokładnych ewidencji.

Biura podatkowe to firmy, które świadczą usługę w postaci wykonywania na rzecz zlecającego usług w zakresie rachunkowości, prowadzenia dokumentacji płacowej i kadrowej itp.

Zakres usług biura rachunkowego obejmuje prowadzenie ksiąg rachunkowych, książki przychodów i rozchodów, ewidencjonowania ryczałtu, prowadzenia ewidencji VAT, sporządzania sprawozdań finansowych oraz deklaracji PIT i CIT, składania JPK itp.

Czynnikami decydującymi o zatrudnieniu biura podatkowego jest przede wszystkim bezpieczeństwo związane z odciążeniem przedsiębiorcy od obowiązku pilnowania zmieniających się przepisów, a także profesjonalizm i doświadczenie jakie posiadają eksperci zatrudnieni w firmie zewnętrznej.

Ponadto, biura podatkowe mogą świadczyć także usługę w postaci outsourcingu – oznacza to, że wszelkie czynności wykonywane będą za pomocą specjalistycznych programów komputerowych, a dokumentacja może być przesyłana pomiędzy stronami za pomocą skanów.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Zmiana wysokości CITu

Pytanie do eksperta: Czy w 2017 roku zmieni się stawka CIT?

Odpowiedź eksperta:Podatkami nazywamy obowiązkowe świadczenia pieniężne pobierane prze państwo na potrzebę realizacji zadań publicznych. Do najbardziej popularnych z podatków, obowiązujących w Polsce należą PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych) i CIT – podatek dochodowy od osób prawnych.

CIT nazywany jest również podatkiem od dochodów spółek i jest jednym z podatków, które bezpośrednio obciążają dochody uzyskiwane przez osoby prawne. Podmiotami, które są nim objęte są wszelkie osoby prawne (niezależnie od tego jak nabyły tę osobowość), spółki komandytowo-akcyjne i spółki kapitałowe w organizacji oraz jednostki niemające osobowości prawnej na przykład spółki komandytowe i partnerskie.

Stawka wysokości CIT od stycznia 2017 jest niższa niż było to w latach poprzednich. Wprowadzone od nowego roku zmiany zakładają nową, niższą stawkę podatku od osób prawnych w wysokości zaledwie 15%. Z nowej stawki korzystać mogą mali podatnicy, w których spółkach przychód ze sprzedaży w poprzednim roku obrotowym nie przekroczył 1 200 000 euro. Jeżeli jakiś podmiot celowo zaniży zobowiązanie podatkowe będzie objęty stawką sankcyjną, której wysokości wynosi aż 50%.

Rozliczenie podatki CIT dokonuje się po zamknięciu roku obrachunkowego. Przedsiębiorcy mają obowiązek złożenia wstępnego zeznania podatkowego do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym samym terminie wpłacić podatek należny lub różnicę między sumą wpłaconych wcześniej zaliczek a podatkiem należnym. Ostateczne zeznania podatnicy są zobowiązani przedłożyć w terminie do 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego ich działalności.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Zmiana wysokości podatku CIT

Pytanie do eksperta: Czy nowa stawka CIT już obowiązuje?

Odpowiedź eksperta:Tak, zmiany przepisów, zakładające obniżenie stawki CIT zostały zatwierdzone i obowiązują one od pierwszego stycznia bieżącego roku. Niższa stawka obejmuje wszystkie podmioty podlegające obowiązkowi odprowadzania składek na rzecz podatku dochodowego od osób prawnych, które w poprzednim roku nie przekroczyły równowartości 1 200 000 euro przychodów ze sprzedaży lub dopiero zaczynają prowadzenie działalności. Niższa stawka wynosi 15%. Pozostali podatnicy nadal będą musieli odprowadzać składkę wysokości 19%.

Warto również wiedzieć, że nowe przepisy zakładają również stawkę sankcyjną w wysokości aż 50% dla tych podmiotów, które obniżą wysokość zobowiązania podatkowego.

Przedsiębiorcy, których obejmuje CIT mają obowiązek do trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego, złożyć wstępne zeznanie podatkowe. W tym samym czasie muszą oni również wpłacić podatek należny lub uregulować różnice pomiędzy sumą wcześniej wpłaconych zaliczek a podatkiem należnym. Właściwe, ostateczne zeznanie podatnicy muszą przedłożyć w terminie do 10 dni od momentu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ich firmy i nie później niż na 9 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.


Jeżeli planowali Państwo rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej stawka 15% powinna być dla Państw dodatkową zachętą. Jeżeli potrzebowaliby Państwo pomocy z zakresie rejestracji firmy lub rozliczenia podatku prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta i serdecznie zapraszamy do współpracy.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Usługi podatkowe

Pytanie do eksperta: Czy usługi podatkowe są przydatne dla przedsiębiorstw?

Odpowiedź ekspertaWielu przedsiębiorców zastanawia się co powinni zrobić, aby ich firma była bezpieczna oraz daleka od problemów z prawem. Najczęściej występującymi problemami związanymi z zarządzaniem firmą są te wynikające z przepisów prawa podatkowego. Co zrobić, aby zadbać o bezpieczeństwo firmy?

Właściwym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług doradztwa podatkowego, które sprawi, że wszelkie nagle pojawiające się problematyczne kwestie zostaną rozwiązane. My oferujemy skorzystanie z optymalizacji podatkowej, która umożliwia zadbanie o stronę podatkową firmy. W ramach usługi przybliżymy Państwu istotę podatków, wybierzemy najkorzystniejszą formę opodatkowania, zajmiemy się prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz ewidencją, sporządzimy deklaracje podatkowe. Dodatkowo na Państwa życzenie nasi eksperci będą reprezentować firmę przed organami administracji publicznej.

Usługi podatkowe są przydatne dla przedsiębiorców, którzy chcą skoncentrować się na rozwoju firmy nie pakując ją w problemy z organami administracji publicznej. Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem wszystkich, którzy zainteresowani są nawiązaniem współpracy. Nasi eksperci przedstawią szczegóły przygotowanej oferty.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

Rozliczanie podatku

Pytanie do eksperta: Jak przeprowadzić rozliczenie podatku firmy?

Odpowiedź eksperta: Przeprowadzenie rozliczenia podatkowego firmy to jeden z obowiązków przedsiębiorców, zobowiązani są oni do odprowadzenia na konto właściwego urzędu skarbowego odpowiedniej wielkości kwoty na należny podatek dochodowy. Cały system rozliczenia podatkowego firmy może przyjmować różne formy. W przypadku podmiotów gospodarczych, które rozliczają się z tytułu prowadzonej działalności za pomocą karty podatkowej wystarczy przekazać odgórnie określoną kwotę, której wartość została określona na podstawie rodzaju prowadzonej działalności, wielkości miejscowości, w której prowadzona jest firma oraz liczby zatrudnionych pracowników.


W pozostałych sytuacjach przedsiębiorcy zobowiązani są do prowadzenia ewidencji pewnych kategorii podatkowych, dzięki którym możliwe jest określenie odpowiedniej wielkości podatku. Największe komplikacje pojawiają się w przypadku jednostek gospodarczych, które prowadzą system pełnej księgowości. Ewidencjonowane są wszystkie operacje gospodarcze jakie mają miejsce w firmie, problem wynika z różnic prawa podatkowego oraz rachunkowego, które w inny sposób definiuje pewne kategorii przychodów oraz kosztów. Niezbędne może okazać się prowadzenie dwóch odrębnych ewidencji dla celów podatkowych oraz księgowych. Od kwoty osiągniętego dochodu lub też przychodu w sytuacji ryczałtu przedsiębiorcy obliczają wartość podatku zgodnie z określoną stawką. Cała trudność polega na odpowiednim zaliczeniu wszystkich zdarzeń gospodarczych zgodnie z kategoriami prawa podatkowego. Przedsiębiorcy muszą mieć także na uwadze konieczność przeprowadzenia odpowiednich rozliczeń w właściwym terminie oraz złożenie odpowiedniej deklaracji podatkowej.

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.