Posts tagged: biuro księgowe w Krakowie

Od jakiej kwoty pełna księgowość?

Pytanie do eksperta: Od jakiej kwoty pełna księgowość?

Odpowiedź eksperta:Pełna księgowość, czyli prowadzenie ksiąg rachunkowych jest najdokładniejszą dostępną formą ewidencji. Z tego właśnie powodu korzysta z niej wielu przedsiębiorców, nawet gdy nie został na nich nałożony taki obowiązek.

Prowadzenie pełnej księgowości może być kolejnym etapem księgowania. Pierwszym z nich natomiast jest księgowość uproszczona. Ta forma przeznaczona jest dla osób fizycznych, spółek cywilnych i jawnych osób fizycznych czy spółek partnerskich. Księgowość uproszczona, jak sama nazwa wskazuje, jest znacznie mniej szczegółowa niż księgowość pełna. Wynika to z faktu, iż przedsiębiorca będący na tej formie księgowości prowadzi jedynie ewidencję środków trwałych, rejestr VAT, księgę przychodów i rozchodów czy ewidencję przychodów. Działalności, które nie zostały wymienione wyżej od samego początku zobowiązane są do prowadzenia pełnej księgowości, z tego powodu po przekształceniu w niewymienioną powyżej działalność, powstaje konieczność przejścia na pełną księgowość. Natomiast w wypadku przedsiębiorców korzystających z uproszczonej formy, obowiązek ten nakładany jest na nich po przekroczeniu kwoty wyznaczonej w ustawie. Jeżeli przychody netto ze sprzedaży towarów i usług przekroczyły kwotę 2 000 000 euro (zgodnie z aktualnym kursem w przeliczeniu na złotówki ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski), obligatoryjnie muszą przejść na pełną księgowość wraz z początkiem nowego roku. Wraz ze zmianą formy na przedsiębiorcę dodatkowo nakładany jest obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Zasady prowadzenia pełnej księgowości

Pytanie do eksperta: Czy istnieją uniwersalne dla wszystkich zasady prowadzenia pełnej księgowości firmy?

Odpowiedź eksperta: Jak najbardziej! Każda osoba, która podejmuje się prowadzenia pełnej księgowości musi przestrzegać podstawowych zasad. Głównie obejmują one sposób wprowadzania danych do ksiąg rachunkowych.

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości dotyczy spółek z o.o., akcyjnych, komandytowych oraz spółek komandytowo-akcyjnych. Dodatkowo konieczność ta jest nałożona na te podmioty, których przychody w skali roku przekroczyły kwotę przewidzianą w ustawie. Pełna księgowość jest przydatna, dzięki niej przedsiębiorca ma pełen wgląd do sytuacji finansowej działalności, może tworzyć prognozy finansowe czy nadzorować aktywa i zobowiązania firmy.

Jednak należy pamiętać, że wraz z pełną księgowością, firmie dochodzi znacznie więcej obowiązków na przykład sporządzanie sprawozdania finansowego. Dodatkowo samodzielne prowadzenie dziennika, księgi głównej, ksiąg pomocniczych czy inwentarzu może spowodować wiele niezgodności. Dlatego warto skorzystać z pomocy biura rachunkowego, które zna obowiązujące przepisy i zasady prowadzenia pełnej księgowości.

Do takich zasad należą:

  • dokumenty, które potwierdzają zdarzenia gospodarcze powinny być opatrzone datą,
  • w księgach powinny znajdować się kolejne numery dowodu księgowego i data,
  • wszelkie kwoty powinny być podane w walucie polskiej z odpowiednim kursem,
  • zdarzenia gospodarcze powinny być przedstawione jasno i zrozumiale,
  • zapisy w księgach nie powinny się od siebie różnić, mają być spójne i jednolite,
  • ustalenie i przestrzeganie planu kont,
  • zagwarantowanie trwałości zapisów,
  • wszelkie błędy powinny być poprawione poprzez wystawianie odpowiednich korekt.


ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Porady księgowe dla obcokrajowca

Pytanie do eksperta: Moja koleżanka z zagranicy niedawno zamieszkała w Polsce i potrzebuje teraz porady księgowej w kilku kwestiach. Czy świadczycie Państwo takie usługi?

Odpowiedź eksperta:Oczywiście, nasi księgowi udzielają porad w szerokim zakresie. Posiadamy ekspertów świadczących porady: księgowe, podatkowe oraz prawnicze. Nasi eksperci posługują się kilkoma językami, dlatego bądź często pomagamy Klientom z Ukrainy, Rosji, Niemiec czy innym, którzy mówią w języku angielskim. Porady udzielane są w dogodnym dla Klienta terminie oraz formie np. na osobistym spotkaniu, telefonicznie, e-mailowo czy przez Skype.

Koszt porady wyceniany jest indywidualnie, gdyż takie rozwiązanie pozwala nam zaproponować najniższą cenę usługi. Na cenę porady składa się zakres porady i złożoność zagadnienia. Po uzgodnieniu z Klientem w ramach oddzielnej usługi możemy zająć się sporządzeniem ewentualnych wymaganych dokumentów, wniosków czy pism jeśli są potrzebne.

W celu wyceny porady prosimy o kontakt i krótkie przedstawienie ( może być w wiadomości e-mail) czego będzie ona dotyczyć.

Świadczone przez nas usługi są rzetelnie i terminowo wykonane, dodatkowo z gwarancją najniższej ceny.

Pomagamy obcokrajowcom również w założeniu firmy w Polsce. Przeprowadzamy w ich imieniu cały proces rejestracji spółki, doradzając i odpowiadając na ich pytania na każdym etapie.

Po zakończeniu rejestracji możemy podpisać umowę współpracy w zakresie obsługi księgowej i płacowo-kadrowej nowo powstałej firmy.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą i podjęcia z nami współpracy.


ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ USŁUG DLA OBCOKRAJOWCÓW więcej

 

Księgowość prowadzona online

Pytanie do eksperta: Czy księgowość prowadzona online jest bezpieczna?

Odpowiedź eksperta:Z księgowości prowadzonej online korzysta coraz większa grupa przedsiębiorców. Zalety tej formy wypełniania obowiązków księgowych sprawiają, że z każdym dniem nowi właściciele firm decydują się na księgowość online. Obecnie wielu przedsiębiorców nie wyobraża sobie współpracy z „tradycyjnym biurem rachunkowym” i koniecznością dostarczania dokumentów osobiście.

Czy księgowość online jest bezpieczna? Oczywiście, że tak. Warto tutaj zaznaczyć, że dane są archiwizowane i przechowywane w bezpiecznym miejscu, co pozwala uzyskać całą dokumentację w przypadku zniszczenia oryginalnych dokumentów.

Dla kogo księgowość prowadzona online jest odpowiednim rozwiązaniem? Z pewnością dla wszystkich przedsiębiorców stawiających na innowacyjne rozwiązania pozwalające na bezpieczną optymalizację kosztów prowadzonej firmy. Ten sposób księgowości może być wdrożony w małych oraz dużych przedsiębiorstwach.

Najkorzystniejszą formą księgowości online jest nawiązanie współpracy z biurem rachunkowym. Dlaczego? Ten sposób daje dodatkową gwarancję, że wszystkie obowiązki są wypełniane w sposób zgodny z obowiązującym prawem. Warto jednak nawiązać współpracę z biurem, które posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia księgowości przez Internet oraz oferuje dodatkowe możliwości w formie np. programu do faktur.

Nasze biuro oferuje księgowość prowadzona online, czyli kompleksową obsługę księgową dla przedsiębiorców z całej Polski.


ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Dowody księgowe pierwotne i wtórne

Pytanie do eksperta: Czym są pierwotne i wtórne dowody księgowe?

Odpowiedź eksperta: Dowód księgowy jest to dokument będący podstawą zapisów księgowych. Ustawa o rachunkowości dokładnie przewiduje co powinien zawierać dowód księgowy. Wymagane jest:
– określenie rodzaju dowodu i numeru identyfikacyjnego
– wskazanie stron dokonujących operacji gospodarczej
– opisanie i wskazanie wartości operacji
– wskazanie daty operacji
– opatrzenie podpisem wystawcy dowodu i osoby, której wydano lub od której przyjęto składnik aktywów
– stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowanie dowodu (dekretacja dokumentów księgowych)

Dodatkowo, warto pamiętać, że dowód księgowy, który zawiera obce waluty powinien być przeliczony na walutę polską. Przewalutowanie powinno odbyć się na podstawie kursu, który obowiązuje w dniu przeprowadzenia operacji gospodarczej. W sytuacji, gdy dowód księgowy sporządzony jest w obcym języku, powinien on być przetłumaczony na prośbę organów kontroli.

Można podzielić dowody księgowe opierając się na wielu kategoriach. Jest to podział między innymi ze względu na:
– jednostki sporządzające
– przeznaczenie
– rodzaj przedmiotu
– podstawy sporządzenia

Podział według podstawy sporządzania wyróżnia dwa rodzaje dowodów księgowych- pierwotne oraz wtórne.

Dowody pierwotne, występujące także pod nazwą “dowody źródłowe” to wszystkie te dokumenty, które wystawione są na podstawie pierwszych, zaistniałych operacji gospodarczych.. Są to na przykład karty pracy czy dokumenty magazynowe. Natomiast dowody wtórne, to wszystkie kolejne dokumenty wystawiane na podstawie dowodów pierwotnych. Może to być na przykład lista płac czy raport kasowy.


ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Księgowość na warunkach ogólnych

Pytanie do eksperta: Dla kogo księgowość na warunkach ogólnych?

Odpowiedź eksperta:Prowadzenie księgowości na warunkach ogólnych jest niczym innym jak jednym z czterech rodzajów opodatkowania. W polskim prawie występuje jeszcze opodatkowanie ryczałtem, podatek liniowy oraz karta podatkowa.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych opiera się głównie na płaceniu podatku od dochodu. W tej metodzie opodatkowania występują dwie stawki podatki:

17% – przy dochodach nie przekraczających kwoty ok. 86 000

32% – dla reszty dochodów

Należy pamiętać, że korzystanie z tego rodzaju opodatkowania wymaga od przedsiębiorcy prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów. Dlatego właśnie to rozwiązanie jest szczególnie popularne pośród działalności gospodarczych.

Księgowość na warunkach ogólnych ma wiele zalet. Wybierając ten rodzaj przedsiębiorca może korzystać ze wszystkich ulg podatkowych, rozliczać się wspólnie z małżonkiem, korzystać z kredytu podatkowego czy ma prawo do pomniejszenia osiągniętych przychodów o poniesione koszty ich uzyskania.

Jednak każdy rodzaj opodatkowania oprócz wyjątkowych zalet ma również wady. W wypadku księgowości na zasadach ogólnych wiąże się to głównie z wysokim podatkiem dochodowym po przekroczeniu maksymalnej kwoty dochodów według stawki 32%. Dodatkowo narzucony jest tu obowiązek prowadzenia KPiR, a także jest znacznie więcej formalności niż przy innych rodzajach.

Dlatego warto skorzystać z usług biura rachunkowego, które odciąży przedsiębiorcę z formalności i poprowadzi księgowość firmy. Pozwoli to uzyskać wiele czasu na rozwijanie działalności.


ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Korekta JPK V7M i JPK V7K

Pytanie do eksperta: Czy możliwe jest dokonanie korekty jednolitego pliku kontrolnego?

Odpowiedź eksperta:Oczywiście. Nową struktura jednolitego pliku kontrolnego stanowią dokumenty JPK_V7M i JPK_V7K, które mają nieco inny sposób ich korygowania.

Struktura plików składa się z dwóch części: deklaracyjnej i ewidencyjnej. Podatnik w sytuacji, gdy np. zmienia się wartość podatku należnego/naliczonego, wystąpiły pomyłki w datach czy zmieniły się dane kontrahenta po których był on identyfikowany, zobowiązany jest do złożenia korekty pliku JPK. Poprawić można w zależności od potrzeb obie części dokumentu jednocześnie lub tylko jedną.

Korekta pliku JPK V7M (miesięcznego) lub JPK V7K (kwartalnego) polega na złożeniu nowego pliku, który zawiera pierwotne dane oraz dane poprawione.

Zmianę niewpływającą na wysokość podatku należnego i naliczonego można poprawić poprzez ujęcie zapisu ze znakiem minus i poprawienie go z prawidłowymi danymi (podaje się numer pierwotnego dokumentu).

Zmiana, która wpływa na wysokość podatku należnego lub podstawy opodatkowania ujęta zostaje w ewidencji z numerem dokumentu korygującego w danym okresie.

Korekta „in minus” jeśli faktura i korekta występują w tym samym okresie dokonywana jest w części ewidencyjnej – wykazanie dokumentu pierwotnego pomniejszonego o wartość korekty.

Korektę „in-plus” ujmuje się jako osobne pozycje w ewidencji.
Wszelkie błędy w przesłanym pliku JPK_V7M i JPK_V7K mogą powodować konsekwencje dla podatnika, głównie finansowe. W momencie stwierdzenia błędu należy w ciągu 14 dni dokonać korekty pliku JPK. Do poprawienie błędu może również wezwać Urząd Skarbowy, wówczas oprócz dokonania poprawy należy złożyć stosowne wyjaśnienia.


ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

ZUS w Prostej Spółce Akcyjnej

Pytanie do eksperta: Jak wygląda kwestia składek ZUS w Prostej Spółce Akcyjnej?

Odpowiedź eksperta: Prosta Spółka Akcyjna stanowi nowość, jako forma prowadzenia działalności. Jej budowa i regulacje prawne sprawdziły, że stała się bardzo atrakcyjną alternatywą do popularnych spółek z o. o. lub spółek akcyjnych.

Taki model biznesowy został stworzony w myśl o młodych innowacyjnych przedsiębiorcach oraz start-upach. Forma ta pozwala na założenie firmy bardzo niskim nakładem kosztów oraz w stosunkowo krótkim czasie przez zminimalizowanie formalności. Kapitał akcyjny w P.S.A wynosi 1zł. Akcje mogą mieć pokrycie wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi np. świadczeniem usług lub pracy przez akcjonariusza na rzecz Prostej Spółki.

Prosta Spółka Akcyjna pozwala na uniknięcie płacenia składek ZUS przez akcjonariuszy nawet w momencie, gdy w spółce tej będzie tylko jeden akcjonariusz. Przepisy jednak mówią wyraźnie, że gdy akcjonariusz jako wkład do spółki wniesie świadczenie pracy lub usług wówczas musi on opłacać wszystkie składki ZUS (traktowany jest jak osoba prowadząca pozarolniczą działalność).

Akcjonariusz taki nie będzie mógł jednak korzystać z ulg przysługujących przedsiębiorcom prowadzącym działalność wpisaną do CEIDG m.in. ulga na start, preferencyjny ZUS/mały ZUS.

Nasze biuro rachunkowe pomaga w rejestracji Prostej Spółki Akcyjnej. Nasi księgowi oferują również usługę prowadzenia firmowej księgowości P.S.A. Zapraszamy do kontaktu z ekspertami, którzy odpowiedzą na wszelkie pytania związane z Prostą Spółką.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 
 

Nowy Ład zwiększenie kwoty wolnej od podatku

Pytanie do eksperta: Pytanie do eksperta: Co zyskamy na zwiększeniu przez Nowy Ład kwoty wolnej?

Odpowiedź eksperta:

Nowy Polski Ład wprowadza bardzo wiele zmian podatkowych, jedną z nich jest zwiększenie kwoty wolnej od podatku dochodowego dla wszystkich pracujących Polaków, emerytów czy przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej.

Kwota wolna od podatku stanowi roczny limit zarobków do którego nie płaci się podatku PIT. W Polsce do 2021 roku kwota ta ma charakter degresywny – im więcej podatnik zarobi, tym ona jest niższa. Kwota wolna określa dochód po odliczeniach (należy odjąć składki na ubezpieczenie społeczne i koszty uzyskania przychodu).

Od 2022 roku zostaje zwiększona kwota wolna od podatku do kwoty 30 000 złotych (w 2021 roku wynosiła ona 8 000 złotych). Od dochodów uzyskanych od stycznia 2022 roku do kwoty max. 30 tysięcy zł podatnik nie zapłaci podatku PIT. Takie rozwiązanie pozwala na oszczędność podatkową w kwocie maksymalnie 5100zł.

Warto zaznaczyć, iż nadal będzie obowiązywała tzw. „ulga dla młodych”, która pozwala osobom do 26. roku życia pracującym na etacie lub umowie zleceniu nie płacić podatku w ogóle.

Zwiększony jednocześnie zostaje również próg podatkowy do kwoty 120 000 złotych (do 2021 roku było 85 528zł). Dzięki takiej zmianie podatnik zapłaci podatek w wysokości 32% dopiero od nadwyżki tej kwoty.

Te zmiany podatkowe mają niejako zrekompensować przedsiębiorcom, którzy zarabiają stosunkowo niewiele zmiany w sferze składki zdrowotnej. Od 2022 roku zmieni się wysokość procentowa wysokość składki zdrowotnej oraz jej sposób obliczania, a jej części nie będzie można już odliczyć.

Nasze biuro oferuje pomoc w sporządzaniu i złożeniu sprawozdania finansowego. Nasi księgowi wraz ze specjalistami w imieniu Klienta zajmą się całym procesem.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Pytanie do eksperta: Kto powinien prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów?

Odpowiedź eksperta: podatkowa Księgowa Przychodów i Rozchodów to ewidencja przedstawiającą osiągane przychody i ponoszone koszty związane z prowadzoną działalnością.

KPIR przeznaczona jest dla firm, które spełniają 3 poniższe warunki:

– prowadzą działalność indywidualnie albo w formie spółki cywilnej osób fizycznych; spółki jawnej osób fizycznych; spółki partnerskiej lub w formie spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku,

– rozliczają podatek na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub liniowo,
– nie osiągnęły w poprzednim roku przychodów netto z działalności gospodarczej lub spółki wyższych niż 2 mln euro w przeliczeniu na złotówki.

Ewidencja księgi Przychodów i Rozchodów stanowi postawę do rozliczeń podatkowych z Urzędem Skarbowym. Dzięki dokonanym zapisom i wyliczeniom w KPIR przedsiębiorca może określić w jakiej kondycji finansowej jest firma oraz ocenić efektywność firmy w ujęciu rocznym. Właściciel firmy może łatwo również dokonać zestawienia np. ilości i kosztów danych materiałów do ilości i zysków ze sprzedanego towaru, a dzięki temu ocenić stan nadwyżek lub opłacalności sprzedaży, co posłuży w planowaniu jego dalszych celów biznesowych.

Podatkowa Księgowa Przychodów i Rozchodów może być prowadzona w formie elektronicznej lub papierowej.

Firma może skorzystać z usług wyspecjalizowanych biur rachunkowych, które zajmą się jej kwestiami rozliczeń księgowych i podatkowych oraz ewentualnie ewidencji kadrowo-płacowej.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

 

Zadzwoń