Posts tagged: biuro księgowe w Krakowie

Korekta JPK V7M i JPK V7K

Pytanie do eksperta: Czy możliwe jest dokonanie korekty jednolitego pliku kontrolnego?

Odpowiedź eksperta:Oczywiście. Nową struktura jednolitego pliku kontrolnego stanowią dokumenty JPK_V7M i JPK_V7K, które mają nieco inny sposób ich korygowania.

Struktura plików składa się z dwóch części: deklaracyjnej i ewidencyjnej. Podatnik w sytuacji, gdy np. zmienia się wartość podatku należnego/naliczonego, wystąpiły pomyłki w datach czy zmieniły się dane kontrahenta po których był on identyfikowany, zobowiązany jest do złożenia korekty pliku JPK. Poprawić można w zależności od potrzeb obie części dokumentu jednocześnie lub tylko jedną.

Korekta pliku JPK V7M (miesięcznego) lub JPK V7K (kwartalnego) polega na złożeniu nowego pliku, który zawiera pierwotne dane oraz dane poprawione.

Zmianę niewpływającą na wysokość podatku należnego i naliczonego można poprawić poprzez ujęcie zapisu ze znakiem minus i poprawienie go z prawidłowymi danymi (podaje się numer pierwotnego dokumentu).

Zmiana, która wpływa na wysokość podatku należnego lub podstawy opodatkowania ujęta zostaje w ewidencji z numerem dokumentu korygującego w danym okresie.

Korekta „in minus” jeśli faktura i korekta występują w tym samym okresie dokonywana jest w części ewidencyjnej – wykazanie dokumentu pierwotnego pomniejszonego o wartość korekty.

Korektę „in-plus” ujmuje się jako osobne pozycje w ewidencji.
Wszelkie błędy w przesłanym pliku JPK_V7M i JPK_V7K mogą powodować konsekwencje dla podatnika, głównie finansowe. W momencie stwierdzenia błędu należy w ciągu 14 dni dokonać korekty pliku JPK. Do poprawienie błędu może również wezwać Urząd Skarbowy, wówczas oprócz dokonania poprawy należy złożyć stosowne wyjaśnienia.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

 

ZUS w Prostej Spółce Akcyjnej

Pytanie do eksperta: Jak wygląda kwestia składek ZUS w Prostej Spółce Akcyjnej?

Odpowiedź eksperta: Prosta Spółka Akcyjna stanowi nowość, jako forma prowadzenia działalności. Jej budowa i regulacje prawne sprawdziły, że stała się bardzo atrakcyjną alternatywą do popularnych spółek z o. o. lub spółek akcyjnych.

Taki model biznesowy został stworzony w myśl o młodych innowacyjnych przedsiębiorcach oraz start-upach. Forma ta pozwala na założenie firmy bardzo niskim nakładem kosztów oraz w stosunkowo krótkim czasie przez zminimalizowanie formalności. Kapitał akcyjny w P.S.A wynosi 1zł. Akcje mogą mieć pokrycie wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi np. świadczeniem usług lub pracy przez akcjonariusza na rzecz Prostej Spółki.

Prosta Spółka Akcyjna pozwala na uniknięcie płacenia składek ZUS przez akcjonariuszy nawet w momencie, gdy w spółce tej będzie tylko jeden akcjonariusz. Przepisy jednak mówią wyraźnie, że gdy akcjonariusz jako wkład do spółki wniesie świadczenie pracy lub usług wówczas musi on opłacać wszystkie składki ZUS (traktowany jest jak osoba prowadząca pozarolniczą działalność).

Akcjonariusz taki nie będzie mógł jednak korzystać z ulg przysługujących przedsiębiorcom prowadzącym działalność wpisaną do CEIDG m.in. ulga na start, preferencyjny ZUS/mały ZUS.

Nasze biuro rachunkowe pomaga w rejestracji Prostej Spółki Akcyjnej. Nasi księgowi oferują również usługę prowadzenia firmowej księgowości P.S.A. Zapraszamy do kontaktu z ekspertami, którzy odpowiedzą na wszelkie pytania związane z Prostą Spółką.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 
 

Nowy Ład zwiększenie kwoty wolnej od podatku

Pytanie do eksperta: Pytanie do eksperta: Co zyskamy na zwiększeniu przez Nowy Ład kwoty wolnej?

Odpowiedź eksperta:

Nowy Polski Ład wprowadza bardzo wiele zmian podatkowych, jedną z nich jest zwiększenie kwoty wolnej od podatku dochodowego dla wszystkich pracujących Polaków, emerytów czy przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej.

Kwota wolna od podatku stanowi roczny limit zarobków do którego nie płaci się podatku PIT. W Polsce do 2021 roku kwota ta ma charakter degresywny – im więcej podatnik zarobi, tym ona jest niższa. Kwota wolna określa dochód po odliczeniach (należy odjąć składki na ubezpieczenie społeczne i koszty uzyskania przychodu).

Od 2022 roku zostaje zwiększona kwota wolna od podatku do kwoty 30 000 złotych (w 2021 roku wynosiła ona 8 000 złotych). Od dochodów uzyskanych od stycznia 2022 roku do kwoty max. 30 tysięcy zł podatnik nie zapłaci podatku PIT. Takie rozwiązanie pozwala na oszczędność podatkową w kwocie maksymalnie 5100zł.

Warto zaznaczyć, iż nadal będzie obowiązywała tzw. „ulga dla młodych”, która pozwala osobom do 26. roku życia pracującym na etacie lub umowie zleceniu nie płacić podatku w ogóle.

Zwiększony jednocześnie zostaje również próg podatkowy do kwoty 120 000 złotych (do 2021 roku było 85 528zł). Dzięki takiej zmianie podatnik zapłaci podatek w wysokości 32% dopiero od nadwyżki tej kwoty.

Te zmiany podatkowe mają niejako zrekompensować przedsiębiorcom, którzy zarabiają stosunkowo niewiele zmiany w sferze składki zdrowotnej. Od 2022 roku zmieni się wysokość procentowa wysokość składki zdrowotnej oraz jej sposób obliczania, a jej części nie będzie można już odliczyć.

Nasze biuro oferuje pomoc w sporządzaniu i złożeniu sprawozdania finansowego. Nasi księgowi wraz ze specjalistami w imieniu Klienta zajmą się całym procesem.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Pytanie do eksperta: Kto powinien prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów?

Odpowiedź eksperta: podatkowa Księgowa Przychodów i Rozchodów to ewidencja przedstawiającą osiągane przychody i ponoszone koszty związane z prowadzoną działalnością.

KPIR przeznaczona jest dla firm, które spełniają 3 poniższe warunki:

– prowadzą działalność indywidualnie albo w formie spółki cywilnej osób fizycznych; spółki jawnej osób fizycznych; spółki partnerskiej lub w formie spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku,

– rozliczają podatek na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub liniowo,
– nie osiągnęły w poprzednim roku przychodów netto z działalności gospodarczej lub spółki wyższych niż 2 mln euro w przeliczeniu na złotówki.

Ewidencja księgi Przychodów i Rozchodów stanowi postawę do rozliczeń podatkowych z Urzędem Skarbowym. Dzięki dokonanym zapisom i wyliczeniom w KPIR przedsiębiorca może określić w jakiej kondycji finansowej jest firma oraz ocenić efektywność firmy w ujęciu rocznym. Właściciel firmy może łatwo również dokonać zestawienia np. ilości i kosztów danych materiałów do ilości i zysków ze sprzedanego towaru, a dzięki temu ocenić stan nadwyżek lub opłacalności sprzedaży, co posłuży w planowaniu jego dalszych celów biznesowych.

Podatkowa Księgowa Przychodów i Rozchodów może być prowadzona w formie elektronicznej lub papierowej.

Firma może skorzystać z usług wyspecjalizowanych biur rachunkowych, które zajmą się jej kwestiami rozliczeń księgowych i podatkowych oraz ewentualnie ewidencji kadrowo-płacowej.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

 

Prowadzenie księgowości firmy 2022

Pytanie do eksperta: Jak zaoszczędzić na prowadzeniu firmowej księgowości w 2022 roku?

Odpowiedź eksperta: Prowadzenie firmowej księgowości to bardzo odpowiedzialne, czasochłonne zadanie, które wymaga dobrej znajomości przepisów rachunkowych, podatkowych i urzędowych.

Stopień zaawansowania i trudności w prowadzeniu rozliczeń firmy zależy w dużej mierze od formy księgowości (pełna/uproszczona), formy prowadzonej działalności, specyfikacji i wielkości jednostki.

Przepisy księgowe i podatkowe ciągle się zmieniają, a w 2022 roku zacznie obowiązywać bardzo wiele zmian związanych z ustawami, które prowadza Nowy Polski Ład.

Bardzo wielu przedsiębiorców, którzy do tej pory samodzielnie prowadzili rozliczenia rachunkowe swoich firm zdecydowało się jednak skorzystać z pomocy specjalistów i podpisało umowy na prowadzenie księgowości z biurami rachunkowymi.

Biura rachunkowe do wyspecjalizowane firmy zatrudniające ekspertów z dziedziny księgowości, którzy bez problemów prowadzą księgowość wielu firm, mając przy tym ogromną wiedzę i doświadczenie. Eksperci Ci na bieżąco monitorują zmiany przepisów, terminowo stosując je w prowadzonych rozliczeniach.

Istotną zaletą dla przedsiębiorcy którzy zastanawia się nad skorzystaniem z usług księgowych prowadzonych przez zewnętrzną firmę jest fakt, że biuro rachunkowe bierze pełną odpowiedzialność za prowadzone rozliczenia i terminowość wykonywanych działań.

Koszty obsługi księgowej przez biuro rachunkowe w skali roku nie stanowią ogromnej kwoty, a przedsiębiorcy mogą je dołączyć do kosztów prowadzenia firmy.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Sporządzanie sprawozdania finansowego za 2021 rok

Pytanie do eksperta: Kiedy należy sporządzić sprawozdanie finansowe za 2021 rok?

Odpowiedź eksperta:

Sporządzanie sprawozdania finansowego z działalności firmy za 2021 rok powinno zostać wykonane w ciągu 3 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego, w którym to zamyka się księgi rachunkowe. Często ten dzień zamknięcia nazywany jest dniem bilansowym i w ciągu 6 miesięcy od tego dnia, należy zatwierdzić sprawozdanie finansowe. Po zatwierdzeniu firma ma 15 dni na jego złożenie w urzędzie (KRS, KAS), powinien tego dokonać kierownik, pełnomocnik albo osoba upoważniona.

Nieterminowe złożenie sprawozdania lub jego niezłożenie może wiązać się z nałożeniem na firmę kary finansowej lub kary ograniczenia wolności, rozwiązania spółki bądź ustanowienia kuratora.

Przypominając, sprawozdanie finansowe stanowi dokument zawierający informacje o wszelkich działaniach inwestycyjnych w firmie i przedstawia pełen obraz sytuacji finansowej jednostki.

Sprawozdanie to sporządza się (po polsku i w polskiej walucie) i składa w formie elektronicznej, dzięki czemu urzędowa procedura zajmuje mniej czasu. Zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych są firmy prowadzące księgi rachunkowe (dobrowolnie lub zgodnie z ustawą) bez względu na formę prowadzenia działalności.

Sprawozdanie składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. Do sprawozdania należy dołączyć uchwałę zatwierdzającą dokumenty, uchwałę o podziale zysku lub pokryciu strat oraz ewentualnie sprawozdanie z działalności bądź opinię biegłego rewidenta.

Nasze biuro oferuje pomoc w sporządzaniu i złożeniu sprawozdania finansowego. Nasi księgowi wraz ze specjalistami w imieniu Klienta zajmą się całym procesem.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Internetowe usługi księgowe

Pytanie do eksperta: Czy warto korzystać z usług księgowych online?

Odpowiedź eksperta:

Sytuacja epidemiologiczna sprawiła, że wiele osób otwarło się na nowoczesne rozwiązania. Okazało się, że część ze spraw urzędowych można załatwić bez wychodzenia z domu, telefonicznie można odbyć konsultacje z lekarzem, a zajęcia na uczelniach mogą odbywać się w trybie zdalnym. Wszystkie te możliwości zyskały rzeszę zwolenników, którzy jeszcze do niedawna mogli podchodzić do nich sceptycznie. Jednym z rozwiązań, któremu polscy przedsiębiorcy dali szansę, w tym trudnym okresie, była księgowość internetowa. W znacznym stopniu wzrosło zainteresowanie korzystaniem z usług księgowych online.

Przedsiębiorcy dostrzegli szereg zalet jakie zapewnia takie rozwiązanie.

Księgowość internetowa to przede wszystkim możliwość dostarczania dokumentów w formie skanów lub zdjęć. Elektroniczny obieg dokumentacji zapewnia brak konieczności dostarczania oryginałów do biura. Wszystkie faktury przesyłane są do biura za pośrednictwem poczty elektronicznej lub aplikacji. Zarówno przedsiębiorca, jak i księgowy ma do nich wgląd 24/7. Nie ma możliwości, że dokument zaginie lub się uszkodzi.
Kolejną zaletą korzystania z księgowości online, jest możliwość szybkiej konsultacji, bez konieczności organizowania spotkania z księgowym. Porada mailowa, telefoniczna czy za pośrednictwem skype’a, usprawnia komunikację i pozwala na natychmiastowe uzyskanie odpowiedzi na nurtujące nas pytania.

Kwestią wartą wspomnienia, kiedy mówi się o e-księgowości, jest również aplikacja księgowa, którą część z biur udostępnia. Klient może w niej sprawdzać stan podatkowy, sporządzone deklaracje i wartość naliczonych podatków. Aplikacja stanowi proste narzędzie do analizy kosztów i przychodów oraz do wprowadzenia optymalizacji w firmie.

Jeżeli interesuje Państwa księgowość prowadzona za pośrednictwem Internetu zapraszamy do kontaktu z naszym działem.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Księgowość online cennik

Pytanie do eksperta: Czy za księgowość online cennik jest wysoki?

Odpowiedź eksperta: Prowadzenie księgowości jest obowiązkiem przedsiębiorców bez względu na formę prawną działalności. Warto tutaj zaznaczyć, że poprawne rozliczanie się oraz prowadzenie ewidencji księgowej wpływa na bezpieczeństwo podmiotu na rynku. W jaki sposób prowadzić księgowość, aby nie ponosi zbyt wysokich kosztów?

Bezpiecznym rozwiązaniem optymalizującym koszty za obsługę księgową jest księgowość online. Dlaczego? Decydując się na księgowość online świadczoną przez nasze biuro rachunkowe przedsiębiorca otrzymuje dostęp do autorskiego panelu klienta.

Udostępniany przez Nas nowy panel klienta pozwala dostarczać informacje z zakresu:
– aktualnego stanu podatków przedsiębiorstwa
– przychodów i kosztów
– podatków VAT naliczonych i należnych
– podatków do zapłaty oraz kwot nadpłaconych
– spraw kadrowych przedsiębiorstwa

W panelu klienta można znaleźć również wiele wzorów dokumentów oraz formularzy.

Księgowość online cennik uzależniony jest od ilości dokumentów księgowych generowanych w danym miesiącu. Nasi klienci płacą za faktycznie wykonaną pracę przez nasze biuro rachunkowe.

Dlaczego warto zdecydować się na księgowość online?
– dostęp do danych księgowych firmy bez względu na czas i miejsce;
– niższy koszt prowadzenia księgowości;
– możliwość tworzenia baz danych;
– możliwość dostarczania dokumentów w formie skanów, zdjęć;
– znaczna oszczędność czasu.

Jeżeli interesuje Państwa księgowość prowadzona za pośrednictwem Internetu zapraszamy do kontaktu z naszym działem.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Prowadzenie rozliczeń kadrowo-płacowych

Pytanie do eksperta: Co obejmuje usługa „prowadzenie rozliczeń kadrowo-płacowych”?

Odpowiedź eksperta: Istotnie na wstępie tego artykułu warto podkreślić, że prowadzenie działalności gospodarczej nie jest łatwym zadaniem. Konieczność wypełniania obowiązków w terminie, dbania o sprawy pracowników (w przypadku firmy zatrudniającej ludzi) oraz dokonywanie rozliczeń podatkowych sprawia, że wielu przedsiębiorców decyduje się na pomoc biura rachunkowego, które w ich imieniu załatwia wszelkie sprawy księgowe, podatkowe oraz kadrowo-płacowe.

Zatrudniając pracowników musimy pamiętać o tym, że każdy pracownik musi posiadać akta osobowe dokumentujące przebieg zatrudnienia. Akta osobowe muszą być prowadzone w sposób chronologiczny.

Do dokumentacji związanej ze sprawami kadrowo-płacowymi zaliczamy m.in.:
– karty urlopowe
– grafiki
– listy obecności
– ewidencja czasu pracy
– listę płac

Co obejmuje usługa „prowadzenie rozliczeń kadrowo-płacowych” świadczona przez biuro rachunkowe?
– naliczanie listy płac
– obsługa umów
– rozliczenia z ZUS, US
– rozliczenia podatkowe
– sporządzanie zaświadczeń
– prowadzenie akt osobowych pracowników
– rejestracja oraz wyrejestrowanie pracowników
– wystawianie świadectw pracy

Nasze biuro rachunkowe oferuje pełną obsługę kadrowo-płacową dla osób, które cenią sobie profesjonalizm oraz bezpieczeństwo. Swoją ofertę staramy się dopasować do oczekiwań przedsiębiorców, którzy mogą z nami ustalić zakres świadczonych usług.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Ile kosztuje prowadzenie księgowości?

Pytanie do eksperta: Ile kosztuje prowadzenie księgowości?

Odpowiedź eksperta: Prowadzenie własnej działalności gospodarczej zobowiązuje przedsiębiorców do dopełnienia wielu obowiązków z zakresu księgowości. Często właściciele firm nie mają czasu na bieganie po urzędach, sporządzanie wniosków oraz aktualizowanie swojej wiedzy na temat zmieniających się przepisów prawnych i podatkowych. Z tego powodu korzystnym rozwiązaniem jest nawiązanie współpracy z doświadczonym biurem rachunkowym, które pozwoli dopełniać obowiązki we właściwych terminach skupiając się na rozwoju firmy.

Ile kosztuje prowadzenie księgowości? Nie ma możliwości jednoznacznie określić jaki jest koszt za obsługę księgową firm.

Od czego najczęściej uzależniona jest cena za usługi księgowe?
– wielkość podmiotu
– forma prawna działalności
– ilość zatrudnionych pracowników
– liczba dokumentów
– miejscowość w jakiej mieści się firma

Od czego uzależniona jest cena prowadzenia księgowości w biurze rachunkowym In-nova? Cennik naszych usług księgowych jest elastyczny. Wysokość uzależniona jest od ilości dokumentów księgowych w danym miesiącu. Na koszt obsługi kadrowo-płacowej wpływa liczba zatrudnionych pracowników.

Właściciele spółek z ograniczoną odpowiedzialnością często obawiają się wysokich cen za obsługę księgową. Cennik naszego biura rachunkowego jest jednym z najatrakcyjniejszych na rynku.

Pełna wycena usług oraz konsultacje po kontakcie z naszym działem – zapraszamy do współpracy.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Zadzwoń