Posts tagged: biuro księgowe w Krakowie

Księgowa Warszawa

Pytanie do eksperta: Czy księgowa Warszawa może pomóc w obsłudze księgowej firmy?

Odpowiedź eksperta: Pomoc księgowej okazuje się być często niezbędna dla osób, które cenią sobie bezpieczeństwo w podejmowanych decyzjach. Decydując się na współpracę z działem księgowym przedsiębiorca ma pewność, że podejmowane decyzje nie ryzykują utraty płynności finansowej oraz są zgodne z obowiązującym prawem.

Nasze biuro oferuje rzetelną obsługę małych oraz dużych przedsiębiorstw. Klienci mogą nawiązać współpracę również w zakresie kadr i płac. Pragniemy zaznaczyć, że nasza wieloletnia obecność na rynku pozwoliła nam zdobyć doświadczenie, które pozwala nam kompleksowo, rzetelnie oraz terminowo wywiązywać się z obowiązków wynikających ze współpracy.

Księgowa Warszawa – czy koszt obsługi jest wysoki?

W naszym biurze cennik usług księgowych jest przejrzysty i opiera się na ilości dostarczonych nam dokumentów, a także sposobu prowadzenia dokumentacji, czyli księgi handlowej lub KPiR (Księgi Przychodów i Rozchodów).

Oferujemy:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych, KPiR oraz ryczałt
 • doradztwo podatkowe, księgowe i prawne
 • obsługę kadrowo-płacową
 • pomoc w założeniu firmy
 • przygotowanie i złożenie sprawozdania finansowego
 • wyprowadzanie zaległości księgowych
 • prowadzenie rejestrów podatkowych
 • reprezentacja przez urzędami

Zapraszamy do nawiązania współpracy – oferujemy usługi w całej Polsce.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Warszawskie biuro podatkowe

Pytanie do eksperta: Co oferuje warszawskie biuro podatkowe?

Odpowiedź eksperta: Warszawie biuro podatkowe oferuje kompleksową pomoc z zakresu księgowości i podatków. Swoje usługi świadczy dla przedsiębiorców z całej Polski – możliwość nawiązania współpracy online.

Kwestie podatkowe każdego przedsiębiorstwa są ważnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo podmiotu. Terminowe oraz rzetelne wypełnianie obowiązków podatkowych sprawia, że przedsiębiorca może rozwijać biznes bez przejmowania się sprawami podatkowo-księgowymi.

Decydując się na warszawskie biuro podatkowe przedsiębiorcy otrzymują pomoc w zakresie m.in.:

 • prowadzenia ewidencji księgowych
 • doradztwa podatkowego
 • reprezentacji przed organami podatkowymi
 • rozliczeń podatkowych
 • sporządzania sprawozdań finansowych
 • sporządzania planów amortyzacji oraz prowadzenia ewidencji środków trwałych
 • prowadzenia ewidencji wartości niematerialnych i prawnych

Pomoc specjalistów biura podatkowego z pewnością przyczyni się do bezpieczeństwa podmiotu, które jest tak istotne w podejmowaniu wszelkich działań.

Decydując się na naszą pomoc otrzymują Państwo wsparcie doświadczonej kadry ekspertów podatkowych i księgowych.

Zainteresowanych szczegółową ofertą zapraszamy do kontaktu.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Czym jest księga rachunkowa?

Pytanie do eksperta: Czym jest księga rachunkowa?

Odpowiedź eksperta:Księga rachunkowa to system ewidencji księgowej. Wykazuje ona obroty, salda, a także zawiera wykaz aktywów i pasywów. Natomiast nie każda działalność ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Podlegają temu wymogowi takie podmioty jak:
– spółki handlowe (osobowe, kapitałowe, i w organizacji)
– spółki cywilne
– banki i instytucje, których działanie oparte jest o przepisy prawa bankowego lub przepisy, które dotyczą obrotu papierami wartościowymi
– jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (pomijając spółki cywilne, jawne i partnerskie)
– przedstawicielstwa firm zagranicznych
– powiaty, gminy, województwa i ich związki
– inne jednostki, które realizują zadania z dotacji czy subwencji

Dodatkowo można jeszcze wyróżnić podmioty, które przekroczyły przychód 2 mln euro za ubiegły rok
– osoby fizyczne
– spółki cywilne osób fizycznych
– spółki jawne osób fizycznych
– spółki partnerskie

Natomiast warto pamiętać, że każdy podmiot gospodarczy może prowadzić księgi rachunkowe, jeżeli jest taka konieczność.

Księga rachunkowa składa się z:
– Dziennika- służy on do chronologicznego zapisu danych o dokonywanych operacjach gospodarczych.
– Księgi głównej- służy ona do zapisu wszystkich operacji gospodarczych.
– Księgi pomocniczej- służącej do uzupełniania i uszczegółowienia zapisów w księdze głównej
– Zestawienia obrotów i sald
– Wykazu składników aktywów i pasywów

Księga rachunkowa może prowadzona być przez biuro rachunkowe, samodzielnie lub przez jednostkę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (lub EFTA).ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Co to jest adres do e doręczeń?

Pytanie do eksperta: Czym są e-doręczenia i kto musi z nich korzystać?

Odpowiedź eksperta: Adres do e-doręczeń to nowe narzędzie, które usprawni drogę komunikacji elektronicznej podmiotom administracyjnym z podmiotami niepublicznymi. Usługa ta pozwala na odbieranie i wysyłanie korespondencji w formie elektronicznej z elektronicznym potwierdzeniem odbioru. Potwierdzenie e-doręczeń ma taką samą moc prawną, co potwierdzenie podczas wysyłki tradycyjnego listu poleconego. W usłudze, będzie można również archiwizować i przechowywać pełną korespondencję. Adres e-doręczeń to coś zupełnie nowego i nijak ma się ze zwykłym adresem poczty elektronicznej e-mail. Dzięki e-doręczeniom obie strony otrzymują gwarancję bezpieczeństwa i zachowania poufności korespondencji.

Adres do e-doręczeń to indywidualny zestaw kodów, który wydawany jest przez uprawnionego do tego celu dostawcę usług zaufania po uprzednim złożeniu odpowiedniego wniosku o jego uzyskanie przez osobę/firmę zainteresowaną.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy pomagają w wypełnieniu wniosku o wydanie adresu do e-doręczeń, jego złożeniu i aktywacji adresu. W przypadku posiadania pytań o to narzędzie lub naszą usługę z nim związaną jesteśmy do Państwa dyspozycji.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ AKTUALIZACJI DANYCH SPÓŁKI W KRS więcej

 

Szukam biura rachunkowego do współpracy

Pytanie do eksperta: Szukam biura rachunkowego do współpracy, czym się kierować w wyborze?

Odpowiedź eksperta:: Niemal każdy przedsiębiorca, który decyduje się na założenie czy rozwój firmy powinien postawić sobie to pytanie. Jest ono o tyle ważne, że to właśnie od wyboru biura rachunkowego zależy prawidłowe działanie i odpowiednia ewidencja działalności. Zadaniem biura rachunkowego jest jak najdokładniejsze i zgodne z przepisami prowadzenie księgowości.

Wszelkie sprawozdania finansowe, deklaracje podatkowe czy księgi podatkowe muszą być sporządzone ze starannością i rzetelnością. Niewywiązanie się z tych obowiązków może skutkować kontrolami, problemami i znacznymi stratami. Dlatego tak ważny jest wybór profesjonalnego biura rachunkowego, które pomoże oszczędzić tych kłopotów.

Biura rachunkowe są rozwiązaniem, które pozwala na zaoszczędzenie pieniędzy i miejsca na dodatkowych pracowników i ich wyposażenie, z tego powodu wielu przedsiębiorców się na nie decyduje.

Przy wyborze biura rachunkowego warto zwrócić uwagę na doświadczenie czy pozycję na rynku. Chętnie wybierane i polecane biuro przez innych klientów zwykle oznacza, że usługi tam świadczone wykonywane są rzetelnie i terminowo. Warto również zainteresować się zakresem świadczonych usług – księgowość i porady online, dostarczanie dokumentów w formie skanów lub zdjęć, obsługa prawna, wszelkie pilne konsultacje – te drobne usługi, które mogą w przyszłości okazać się nieocenione. Ważne jest również zachowanie bezpieczeństwa i prawidłowa ochrona wszelkich danych i dokumentów. Kwalifikacje biura rachunkowego to kolejna cecha, która jest bardzo ważna. Zyskujemy wtedy pewność, że biuro rachunkowe dokładnie wywiązuje się ze swoich obowiązków.

Cechą, na które zwraca uwagę wielu przedsiębiorców jest również cena. Należy jednak pamiętać, że cena nie zawsze odzwierciedla poziom świadczonych usług. Tanie biuro rachunkowe może korzystać z zupełnie innych systemów księgowania niż jego droższy odpowiednik. Z tego powodu cena zawsze powinna być adekwatna do wykonywanych usług i czasu na nie poświęconego.


ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Księgowość firmy jednoosobowej

Pytanie do eksperta: Jaka księgowość dla jednoosobowej działalności gospodarczej?

Odpowiedź eksperta: Jednoosobowa działalność gospodarcza jest często wybieraną formą prowadzenia działalności przez początkujących przedsiębiorców. Jest ona prosta w obsłudze, a jednoosobowa działalność zobowiązana jest do prowadzenia księgowości uproszczonej.

Uproszczona księgowość w porównaniu do księgowości pełnej, jest znacznie prostsza w prowadzaniu, jednak jest przy tym również znacznie mniej szczegółowa. Przedsiębiorcy mają do wyboru skorzystanie z Księgi Przychodów i Rozchodów, czyli ewidencjonowaniu sprzedaży oraz wydatków przedsiębiorstwa, lub z ewidencji przychodów w ramach ryczałtu ewidencjonowanego. Forma ta polega na księgowaniu wszelkich przychodów działalności. Należy jednak pamiętać, że korzystając z drugiej opcji przedsiębiorca nie ma możliwości zmniejszenia podatku od przychodu o koszty jego uzyskania. Dodatkowo w ryczałcie ewidencjonowanym obowiązują limity przychodu, które zmieniają stawki ryczałtu.

Korzystanie z uproszczonej księgowości zobowiązuje przedsiębiorcę również do prowadzenia ewidencji VAT, wyposażenia, środków trwałych, czy ewidencji przebiegu pojazdu (w zależności od formy prowadzonej działalności).

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowości księgowanych danych warto skorzystać z pomocy biura rachunkowego. Wielu przedsiębiorców wybiera samodzielne prowadzenie księgowości ze względów finansowych, dlatego warto zasięgnąć informacji o aktualnych stawkach. Należy pamiętać, że takie koszty są znacznie niższe niż przy prowadzeniu księgowości pełnej, a przy tym zyskujemy zapewnienie bezpieczeństwa i profesjonalności. Brak konieczności nadążania nad nieustannie zmieniającymi się przepisami pozwala na skupienie się na rozwoju i udoskonalaniu działalności.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Zmiana adresu w KRS

Pytanie do eksperta: Czy zmianę adresu spółki trzeba zaktualizować w Krajowym Rejestrze Sądowym?

Odpowiedź eksperta: Tak, zgodnie z ustawą o KRS podmioty wpisane do tego rejestru muszą podać w nim aktualny adres oraz siedzibę, dlatego zmiana adresu w KRS jest tak ważna. Wszelkie dane w Krajowym Rejestrze Sądowym muszą być aktualne, a jednostki mają obowiązek je zaktualizować, gdy występuje sytuacja ich zmiany.

Bardzo często przedsiębiorcy mają problem z kwestią aktualizacji adresu i siedziby spółki, gdyż czynności do wykonania związane z daną zmianą są całkiem różne.

Siedzibą spółki jest dana miejscowość/miasto, w której ona posiada swoją siedzibę, natomiast adres spółki określa konkretną ulicę wraz z numerem budynku i lokalu, w którym mieści się spółka.

Spółka zmieniając swoją siedzibę (przenosi się do innej miejscowości) zobowiązana jest do zmiany swojej umowy (odbywa się to zwykle w Kancelarii Notarialnej), a następnie do zaktualizowania tej informacji na odpowiednim wniosku w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przy zmianie samego adresu spółki ( w obrębie jednej miejscowości) spółka nie musi dokonywać żadnych zmian w umowie, wystarczy ze zgłosi nowy adres na odpowiednim wniosku do KRS.

Każda zmiana w Krajowym Rejestrze Sądowym generuje dla spółki koszty. Musi ona bowiem uiścić opłatę sądową za zmianę oraz opłatę za jej ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ AKTUALIZACJI DANYCH SPÓŁKI W KRS więcej

 

Sprawozdanie finansowe KRS za 2021 pomoc

Pytanie do eksperta: Jak sporządzić sprawozdanie finansowe KRS za 2021?

Odpowiedź eksperta: Sprawozdanie finansowe jest jednym z najważniejszych dokumentów informujących o sytuacji finansowej danej jednostki. Obowiązek sporządzenia i złożenia we właściwym terminie sprawozdania finansowego wynika z przepisów Ustawy o Rachunkowości. Nasze biuro rachunkowe przygotowało ofertę dla przedsiębiorców z całej Polski – sprawozdanie finansowe KRS za 2021 pomoc w zakresie przygotowania i złożenia e-sprawozdania finansowego.

Odpowiednio sporządzone sprawozdanie finansowe jest ważnym źródłem informacji dla celów wewnętrznych, a także powinno zostać przekazane organom podatkowym w celu kontroli poprawności zapisów oraz danych finansowych.

Sporządzając sprawozdanie finansowe należy przy zastosowaniu odpowiednich zestawień liczbowych przedstawić sytuację majątkową jednostki.

Dokument powinien zostać przygotowany i złożony przez jednostki zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości.

Z czego się składa?
– bilans
– rachunek zysków i strat
– informacja dodatkowa (objaśnienia)

Sprawozdanie należy przygotować w języku polskim oraz z zastosowaniem odpowiedniej struktury logicznej oraz formatu (plik XML).

 

Uwaga! Sprawozdanie finansowe sporządzone w nieodpowiedniej formie nie zostanie przyjęte przez system.

Nasze biuro rachunkowe pomoże Państwu przygotować i złożyć dokument finansowy.

Zainteresowanych skorzystaniem z naszej pomocy zapraszamy do kontaktu.


ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Sprawozdanie finansowe spółka z oo 2022 cena

Pytanie do eksperta: Jaka jest cena sporządzenia sprawozdania finansowego przez biuro rachunkowe?

Odpowiedź eksperta: Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Koszt sporządzenia sprawozdania finansowego może się wahać w granicach kilkuset złotych do nawet kilku tysięcy złotych.

Czynnikami, które wpływają na koszt wykonania sprawozdania finansowego są m.in. wielkość przedsiębiorstwa, ilość obsłużonych transakcji czy lokalizacja firmy. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż osoba bądź firma, która przez cały rok obrotowy lub większość tego okresu prowadziła księgowość firmy będzie w stanie zaproponować atrakcyjniejszą cenę, jednak nie jest to reguła. Wielkość biura rachunkowego, wiedza i doświadczenie księgowych czy automatyzacja procesów rachunkowych również pozwalają na wykonanie sprawozdania finansowego w korzystnej cenie. Warto zająć się tematem sporządzenia, zatwierdzenia i złożenia sprawozdania finansowego już teraz. Mimo wydłużonych terminów sprawozdawczych, korzystanie z usług księgowych w tym zakresie w tzw. ”ostatniej chwili” również może wiązać się nieco wyższą ceną za ekspresową usługę.

Sprawozdanie finansowe z działalności składa się z wprowadzenia, bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale, rachunku przepływów pieniężnych oraz dodatkowych informacji, jak również wyjaśnień. Pracy podczas sporządzenia takiego sprawozdania nawet dla małej działalności jest dużo, dlatego ceny rynkowe wynoszą 500zł i więcej.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty usługi sporządzenia sprawozdania finansowego. Nasi eksperci również wyjaśnią, jak powinno ono zostać zatwierdzone oraz pomogą w jego złożeniu.


ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Od jakiej kwoty pełna księgowość?

Pytanie do eksperta: Od jakiej kwoty pełna księgowość?

Odpowiedź eksperta:Pełna księgowość, czyli prowadzenie ksiąg rachunkowych jest najdokładniejszą dostępną formą ewidencji. Z tego właśnie powodu korzysta z niej wielu przedsiębiorców, nawet gdy nie został na nich nałożony taki obowiązek.

Prowadzenie pełnej księgowości może być kolejnym etapem księgowania. Pierwszym z nich natomiast jest księgowość uproszczona. Ta forma przeznaczona jest dla osób fizycznych, spółek cywilnych i jawnych osób fizycznych czy spółek partnerskich. Księgowość uproszczona, jak sama nazwa wskazuje, jest znacznie mniej szczegółowa niż księgowość pełna. Wynika to z faktu, iż przedsiębiorca będący na tej formie księgowości prowadzi jedynie ewidencję środków trwałych, rejestr VAT, księgę przychodów i rozchodów czy ewidencję przychodów. Działalności, które nie zostały wymienione wyżej od samego początku zobowiązane są do prowadzenia pełnej księgowości, z tego powodu po przekształceniu w niewymienioną powyżej działalność, powstaje konieczność przejścia na pełną księgowość. Natomiast w wypadku przedsiębiorców korzystających z uproszczonej formy, obowiązek ten nakładany jest na nich po przekroczeniu kwoty wyznaczonej w ustawie. Jeżeli przychody netto ze sprzedaży towarów i usług przekroczyły kwotę 2 000 000 euro (zgodnie z aktualnym kursem w przeliczeniu na złotówki ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski), obligatoryjnie muszą przejść na pełną księgowość wraz z początkiem nowego roku. Wraz ze zmianą formy na przedsiębiorcę dodatkowo nakładany jest obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Zadzwoń