Posts tagged: złożenie wniosku do KRS

Składanie wniosku w Krajowym Rejestrze Sądowym

Pytanie do eksperta: W jakiej postaci składa się dokumenty do Krajowego Rejestru Sądowego?

Odpowiedź eksperta: Złożenie sprawozdania finansowego i innych dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego następuje poprzez złożenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego właściwego dokumentu.

Od 1 października 2018 r. wprowadzono obowiązek postaci elektronicznej dla dokumentów takich, jak:
– roczne sprawozdanie finansowe,
– sprawozdanie z działalności,
– sprawozdanie i skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej,
– opinia biegłego rewidenta,
– skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe,
– sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej,
– sprawozdanie z działalności jednostki dominującej.

Składanie wniosku w Krajowym Rejestrze Sądowym niemającego obowiązku postaci elektronicznej:
– uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego,
– uchwała o podziale zysków lub pokryciu straty.

Wszystkie dokumenty składane elektronicznie muszą być poświadczone elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym.

Jeśli chodzi o składanie wniosku w Krajowym Rejestrze Sądowym, który potrzebuje poświadczenia w postaci pieczątki to taki dokument musi być składany osobiście.

W sytuacji, gdy jednostka przebywa za granicą lub nie ma możliwości złożenia dokumentacji osobiście do KRS, może ona skorzystać z usługi przedstawicielstwa.

W takim przypadku składanie dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego odbywa się na podstawie sporządzonego pełnomocnictwa przez przedstawiciela, który załatwia sprawę począwszy od wypełnienia wniosku, przez jego złożenie w KRS oraz odbiór i przesyłanie skanów oraz oryginałów na podany adres Klienta.

Przedstawiciel dotrze do wybranego sądu na terenie Warszawy i Krakowa.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.