Posts tagged: zgłoszenie CRBR

Zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Pytanie do eksperta: W 2019 roku weszła w życie nowa ustawa, która nakazuje zgłoszenie do Centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych. Na czym to polega? Czy konieczne jest uzyskanie wpisu w CRBR, a może da się to jakoś ominąć?

Odpowiedź eksperta: Głównym celem powstania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Opublikowanie danych o osobach sprawujących kontrolę nad daną spółką ma na celu zminimalizowanie anonimowości korporacyjnej.

W CRBR wprowadzane są dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych spółek:
– jawnych,
– komandytowych,
– komandytowo-akcyjnych,
– z ograniczoną odpowiedzialnością,
– prostych spółek akcyjnych,
– akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych.

Zgłoszeniu do CRBR podlegają informacje o beneficjentach rzeczywistych podmiotu, a więc o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką takich, jak:
– imię i nazwisko,
– obywatelstwo,
– państwo zamieszkania,
– numer PESEL,
– informację o wielkości udziałów w spółce,
– uprawnienia danej osoby fizycznej.

Zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów rzeczywistych – jak uniknąć kary?

Osoby uprawnione do reprezentacji spółek widniejące w Krajowym Rejestrze Sądowym mają obowiązek do 13 kwietnia 2020 r. zgłosić beneficjentów rzeczywistych do rejestru CRBR. Termin ten nie dotyczy nowo zakładanych spółek (czyli tych założonych po 13 października 2019 roku). Te bowiem zgłoszenia dokonują już w ciągu 7 dni od dnia rejestracji spółki w KRS.

Za niewywiązanie się przez spółkę z obowiązków zgłoszenia beneficjentów do rejestru grozi kara pieniężna do 1 000 000 zł.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.