Posts tagged: zawieszenie spółki z o.o.

Jak zawiesić spółkę?

Pytanie do eksperta: Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma jakieś obowiązki podczas zawieszenia? Jak zawiesić spółkę, aby nie stracić wszystkich uprawnień?

Odpowiedź eksperta: Regulacje dotyczące zasad zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej zawierają przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców. Nie ma szczególnych warunków, aby spółka z o.o. mogła zawiesić działalność gospodarczą, poza wymienionymi poniżej, chyba że dodatkowe warunki zostały określone w umowie spółki.

Spółka z o.o. może zawiesić swoją działalność pod warunkiem, że nie zatrudnia ona pracowników. Z omawianego uprawnienia będzie mogła skorzystać spółka zatrudniająca wyłączenie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, rodzicielskim.

Spółka w okresie zawieszenia może wykonywać:
– czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
– może przyjmować należności i jest zobowiązana regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
– może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,
– ma prawo i jednocześnie obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
– wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa,
– może osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
– może zostać poddana kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.