Posts tagged: zawieszenie spółki w ZUS

ZUS a zawieszenie spółki

Pytanie do eksperta: Czy ZUS a zawieszenie spółki mają ze sobą coś wspólnego. Czy składki ZUS podczas zawieszenia działalności należy nadal opłacać?

Odpowiedź eksperta: Zawieszenie działalności spółki opiera się na wypełnieniu wniosku CEIDG-1 tego samego, który był składany w celu założenia firmy. Na tej podstawie urząd miasta przesyła zawiadomienie do ZUS, który sporządza właściwe dokumenty i dokonuje czasowego wyrejestrowania. O fakcie sporządzenia dokumentów ZUS zawiadamia płatnika składek za pomocą odrębnego pisma.

Przez wzgląd na fakt, iż przedsiębiorca zostaje wyrejestrowany ze składek ZUS, nie ma również obowiązku ich opłacania. Płatnik składek ZUS nie podlega ubezpieczeniu już od dnia zawieszenia działalności aż do dnia poprzedzającego dzień, kiedy zostanie ona wznowiona. W tym czasie należy podkreślić, iż zawieszenie działalności skutkuje również brakiem obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W trakcie zawieszenia działalności gospodarczej, jej właściciel nie ma również obowiązku składania do ZUS żadnych dokumentów rozliczeniowych.

Podczas zawieszenia przedsiębiorca może przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego i tym samym opłacać składki na ubezpieczenia. Możliwość taka istnieje, jeśli nie ma on innego tytułu do ubezpieczeń. Nie ma możliwości opłacania jednak składek na ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe.

Jeśli zawieszenie działalności trwa dłużej niż 30 dni, wówczas przedsiębiorca powinien rozważyć opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Prawo do tego ubezpieczenia wygasa po 30 dniach od wygaśnięcia obowiązku ubezpieczeniowego. Przedsiębiorca może skorzystać z:
– zgłoszenia się do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny,
– zarejestrować się w urzędzie pracy i podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu jako osoba bezrobotna,
– przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie pisemnego wniosku złożonego w NFZ – składka musi być opłacana w kwocie nie niższej niż kwota przeciętnego wynagrodzenia.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.