Posts tagged: zatrudnienie cudzoziemca

Pozwolenie na pracę dla cudzoziemców

Pytanie do eksperta: Czy podejmując pracę sezonową przez cudzoziemca, przedsiębiorca ma obowiązek pozyskania zezwolenia na pracę? Kto wydaje takie zezwolenie?

Odpowiedź eksperta: Zezwolenie na pracę sezonową jest wydawane przez starostę właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Zezwolenie to wydawane jest na wniosek pracodawcy powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi na okresy oznaczone datami, dla określonego obcokrajowca.

W dokumencie tym zawarte są informację dotyczące m.in. najniższego wynagrodzenia cudzoziemca, wymiar czasu pracy lub liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu, rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy oraz okres ważności zezwolenia.

Jeżeli w dniu złożenia wniosku cudzoziemiec nie przebywa na terenie Polski, a podmiot powierzający wykona wszystkie warunki, które muszą być spełnione, to starosta w pierwszej kolejności wpisuje wniosek do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej oraz wydaje wnioskodawcy zaświadczenie o dokonaniu tego wpisu.

Oryginał zaświadczenia podmiot powierzający pracę powinien przekazać cudzoziemcowi w celu uzyskania wizy. Zezwolenie na pracę sezonową zostaje wydane po wjeździe cudzoziemca na terytorium RP na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy.

Starosta rozpatruje wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową z uwzględnieniem pierwszeństwa cudzoziemców, którzy przynajmniej jeden raz w ciągu poprzednich 5 lat wykonywali pracę na rzecz danego podmiotu na podstawie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.