Posts tagged: założenie spółki w Polsce

Oddział zagranicznej firmy w Polsce jak założyć?

Pytanie do eksperta: Oddział zagranicznej firmy w Polsce – jak założyć?

Odpowiedź eksperta: Oddział zagranicznej firmy w Polsce jak założyć? O czym powinni pamiętać przedsiębiorcy zagraniczni planujący otworzyć oddział na terytorium Polski na zasadzie wzajemności, pod warunkiem, że ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej. Przedsiębiorcy zagraniczni mogą również tworzyć i prowadzić w Polsce przedstawicielstwa. Dla przedsiębiorców zagranicznych z państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) obowiązują takie same zasady prowadzenia działalności gospodarczej, jak w przypadku przedsiębiorców polskich.

Istotnym warunkiem utworzenia oddziału jest to, że działalność gospodarcza może być wykonywana wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy.

Rozpoczęcie działalności następuje po uzyskaniu wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców KRS. Obowiązkiem przedsiębiorcy zagranicznego jest ustanowienie osoby upoważnionej do reprezentowania.

Oddział zagranicznej firmy w Polsce jak założyć? Odpowiedzią na pytanie jest skorzystanie z naszych usług. Oferujemy swoją pomoc w zakresie otworzenia oddziału zagranicznej firmy w Polsce. Profesjonalna pomoc specjalistów, którzy posiadają doświadczenie w zakresie przeprowadzania tego rodzaju procedur prawnych.

Po kontakcie z nami zostanie Państwu przedstawiona oferta usług, które umożliwia otworzyć oddział zagranicznej firmy w Polsce. Zapraszamy do zapoznania się z jej szczegółami oraz do nawiązania współpracy.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.