Posts tagged: założenie spółki przez cudzoziemca

Założenie spółki z o.o. przez Ukraińca

Pytanie do eksperta: Jak Ukrainiec może założyć w Polsce spółkę z o.o.?

Odpowiedź eksperta: Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) przez obcokrajowca, w tym również przez Ukraińca, wymaga spełnienia określonych wymogów formalnych. W Polsce procedura ta jest regulowana przepisami prawa handlowego oraz ustawą o obywatelstwie polskim.

Przedsiębiorca chcący założyć spółkę z o.o. musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz prawo do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski. W przypadku obcokrajowców, istnieją dodatkowe wymagania, takie jak posiadanie odpowiednich dokumentów oraz uregulowanie statusu prawnego na terenie Polski.

Przede wszystkim, obcokrajowiec musi posiadać numer NIP, a także zarejestrować się jako podatnik VAT w Polsce. Do rejestracji spółki z o.o. przez Ukraińca konieczne jest także posiadanie ważnego paszportu lub dowodu osobistego, który pozwoli na przeprowadzenie procesu rejestracji.

W przypadku rejestracji spółki z o.o. przez Ukraińca, konieczne jest również wykazanie pełnej zdolności prawnej i braku wpisów w rejestrze dłużników, co może wymagać przedstawienia odpowiednich dokumentów z kraju pochodzenia.

Po spełnieniu powyższych wymagań, Ukraińcy mogą zarejestrować spółkę z o.o. na terytorium Polski. W tym celu konieczne jest złożenie wniosku do sądu rejestrowego oraz zgromadzenie wymaganych dokumentów. Wnioskodawca powinien przedstawić m.in. umowę spółki, statut oraz oświadczenie o objęciu udziałów w spółce.

Kolejnym krokiem jest wpisanie spółki do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz uzyskanie NIP i REGON. Następnie, przedsiębiorca musi dokonać wpłaty kapitału zakładowego na rachunek bankowy spółki.

Warto pamiętać, że spółka z o.o. przez Ukraińca może prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, ale może również posiadać filie lub oddziały na terenie innych krajów. Przedsiębiorca musi jednak wtedy spełnić dodatkowe wymagania formalne i prawne, w tym uzyskać pozwolenia i zgody od władz państwowych kraju, w którym planuje prowadzić działalność.

ZAOZNAJ SIE Z OFERTĄ REJESTRACJI SPÓŁKI Z O.O. więcej

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.