Posts tagged: zakładowy plan kont

Opracowanie zakładowego planu kont

Pytanie do eksperta: W jaki sposób należy opracować zakładowy plan kont firmy?

Odpowiedź eksperta: Każda jednostka gospodarcza, która rozlicza się prowadząc księgi rachunkowe zobowiązana jest przez ustawę o rachunkowości do opracowania polityki rachunkowości. Są to wybrane przez podmiot gospodarczy rozwiązania, które zgodne są z aktualnie obowiązującymi normami i standardami rachunkowości, zapewniające odpowiednią jakość sprawozdań finansowych. Jednym z punktów jakie muszą zostać określone jest opracowanie sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych co wiąże się z koniecznością zaprezentowania zakładowego planu kont.

Wszystkie przyjęte przez jednostkę gospodarczą założenia ustalane są w formie pisemnej oraz aktualizowane są przez kierownika jednostki, który odpowiedzialny jest za księgowość firmy. Zakładowy plan kont jest bardzo ważnym dokumentem, który zawiera wykaz kont księgi głównej, sposób klasyfikacji zdarzeń gospodarczych, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej. Plan kont systematyzuje sposób ewidencji wszystkich zdarzeń gospodarczych, które mają miejsce w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Opracowanie takiego planu kont firmy jest procesem bardzo pracochłonny. W celu uproszczenia całej procedury ustawa o rachunkowości wprowadza ułatwienia w postaci ujednoliconych zasad grupowania operacji gospodarczych oraz umożliwia wybór jednego z dozwolonych wzorcowych planów kont. Kiedy już kierownik jednostki lub inna osoba odpowiedzialna ustali dostosowany do działalności firmy plan kont zostanie on dołączony do całej dokumentacji opisującej zasady rachunkowości w postaci załącznika.

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.