Posts tagged: zakładanie spółki z o.o.

Zasady rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pytanie do eksperta: Chciałbym otworzyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, jednak nie wiem jakie warunki muszę spełniać, aby poprowadzić działalność w takiej formie. Czy do założenia tego podmiotu należy spełnić rygorystyczne wymogi?

Odpowiedź eksperta: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najczęściej wybieraną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Wpływa na to korzystna charakterystyka danego podmiotu, między innymi ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę. Co ważne, spółka z o.o. może być założona przez zarówno jedną, jak i więcej osób. Prawo do utworzenia takiej jednostki mają też cudzoziemcy niezależnie od kraju swojego pochodzenia. Tak naprawdę do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa nie ma wyłącznie inna jednoosobowa spółka z o.o.. Spółka z o.o. może zostać też poprowadzona w dowolnym celu , oczywiście o ile nie łamie on przepisów prawa.

Decydując się na utworzenie takiej jednostki muszą Państwo jednak liczyć się z koniecznością wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego w wysokości nie mniejszej niż 5 tysięcy złotych. Warto podkreślić, że zaleca się wniesienie kwoty o wiele wyższej, aby usprawnić późniejsze funkcjonowanie spółki.

Zachęcamy Państwa do zakupu gotowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Decydując się na nabycie takiej jednostki jedynym Państwa obowiązki zostaną ograniczone do minimum jakim jest złożenie podpisu na umowie spółki przygotowanej przez notariusza. Jeżeli są Państwo zainteresowani tego typu ofertą, serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością obcokrajowcy

Pytanie do eksperta: Czy obcokrajowiec może prowadzić spółkę z o.o.?

Odpowiedź eksperta:Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest bardzo popularną formą prawną działalności gospodarczej. W Polsce jest ona obok jednoosobowej działalności gospodarczej najchętniej wybierana przez osoby, które zamierzają prowadzić własny biznes. Spółka z o.o. może zostać założona nie tylko przez Polaków, ale także przez osoby z zagranicy.

Osoby, spoza Polski, które chcą prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w naszym kraju mają do wyboru kilka sposobów – tradycyjną rejestrację spółki, założenie spółki przez Internet lub zakup gotowej do prowadzenia działalności spółki.

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odbywa się w języku polskim. Dla osób, które nie posługują się biegle tym językiem będzie to bardzo problematyczne zadanie. Warto wspomnieć, że tradycyjna rejestracja spółki jest bardzo długotrwała, może ona trwać nawet kilka tygodni. Dużo szybciej odbywa się rejestracja spółki przez Internet, jednak w tym przypadku założyciel spółki musi posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny, za pomocą którego będzie składał podpis na dokumentach rejestracyjnych.

Dużo lepszym rozwiązaniem jest zakup gotowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Podmioty, które oferowane są na sprzedaż posiadają kompletną dokumentację oraz mają nadane numery rejestrowe. Warto kupić spółkę z czystą historią gospodarczą, gdyż tylko w takiej sytuacji można mieć pewność, że transakcja jest całkowicie bezpieczna. Istnieje możliwość zakupu spółki nowej lub spółki posiadającej staż.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Jednoosobowa spółka z o.o.

Pytanie do eksperta: Czy można prowadzić działalność gospodarczą jednoosobowo w formie spółki z o.o. ?

Odpowiedź ekspertaZazwyczaj prowadzenie działalności gospodarczej jednoosobowo odbywa się poprzez zarejestrowanie się osobiście jako przedsiębiorca w CEIDG. Mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że prowadzenie działalności jednoosobowo jest możliwe także w spółkach kapitałowych. Dlaczego? Spółki kapitałowe opierają swoją działalność gospodarczą nie na wspólnikach i ich współpracy między sobą, lecz na kapitale jaki zostaje wniesiony do spółki i jaki służy dalszemu prowadzeniu firmy. Nie jest więc istotne ilu jest w spółce kapitałowej wspólników, lecz ważne jest ile kapitału zostało wniesione (czy jest wystarczająca, wymagana przepisami kwota). Działalność spółek kapitałowych opiera się na kapitale, a nie wspólnikach więc może być prowadzona nawet jednoosobowo. Wystarczy tylko, że przedsiębiorca wniesie do spółki cały kapitał ustanowiony w umowie i zajmie się rejestracją spółki, w której to on sam będzie jej właścicielem.

Właściciel jednoosobowej spółki z o.o. jest traktowany, jak jednoosobowy przedsiębiorca. Musi więc odprowadzać za siebie składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, na takich samych zasadach jak inni przedsiębiorcy. Z tego obowiązku zwolnione mogą być tylko Ci, przedsiębiorcy którzy pracują w innych firmach i tam posiadają ubezpieczenie społeczne lub prowadzący spółkę z co najmniej jedynym jeszcze wspólnikiem.

Podsumowując działalność gospodarczą można prowadzić samodzielnie zarówno po złożeniu wniosku rejestracyjnego w CEIDG, jak również zakładając samodzielnie jedną z dwóch spółek kapitałowych – spółkę z o.o. i akcyjną.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Rejestracja spółki z o.o. w 2016

Pytanie do eksperta: Jak wygląda rejestracja spółki z o.o. w 2016 roku?

Odpowiedź eksperta: Polska jest krajem, który stale się rozwija, a co za tym idzie, coraz więcej osób decyduje się na rozpoczęcie własnego biznesu. Każdy ma nadzieje na łatwy sukces i szybkie osiągnięcie dużych zysków. Trzeba jednak być cierpliwym, ponieważ zanim nadejdą zyski, trzeba się zmierzyć z rejestracją, która potrafi trwać bardzo długo. Aby przedsiębiorstwo było rentowne, musi być oparte na dobrym pomyśle. Dodatkowo pamiętaj, że pracownicy, swoją prace powinni wykonywać z pasją!
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jest obecnie najpopularniejszą formą działalności gospodarczej. Wynika to z jej wielu kluczowych zalet. Przedsiębiorców przyciąga przede wszystkim niski kapitał zakładowy wynoszący jedyne 5 000 zł oraz ograniczona odpowiedzialność wspólników. Rejestracja spółki z o.o. oznacza niestety wiele formalności, z którymi zwykły przedsiębiorca będzie miał wiele kłopotów. Właśnie dlatego oferujemy Ci pomoc! Jesteśmy firmą zajmującą się między innymi rejestracją spółek. Bardzo chętnie Cię wyręczymy, abyś mógł zapewnić swojemu biznesowi jak najlepszy start. Rejestracja jest konieczna. Zapewnia ona spółce osobowość prawną, która jest bardzo ważna.
Daj sobie pomóc! Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym to dla nas codzienność i nie sprawi nam to żadnego kłopotu. Dodatkowo, dzięki nam, czas rejestracji zostanie ograniczony do minimum. Skontaktuj się z nami. Przyjdź do siedziby firmy, skontaktuj się online lub telefonicznie. Oferujemy Ci dużą wygodę! Zachęcamy!

Rejestracja spółek z o.o. 

Pytanie do eksperta: Jak przebiega proces rejestracji spółki z o.o.?

Odpowiedź eksperta: Oczywiście aby spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mogła powstać, nie da się pominąć jej procesu rejestracyjnego. Jednak przed odwiedzinami w sądzie czeka na nas jeszcze parę innych kwestii.
Pierwsza z nich to sporządzenie umowy – koniecznie w formie aktu notarialnego. Następny obowiązek to wniesienie wkładów do spółki- celem pokrycia kapitału zakładowego. Gdy już te czynności będą za nami, powołujemy zarząd spółki i jeśli wymaga tego umowa spółki bądź obliguje nas ustawa- powołujemy jeszcze radę nadzorczą bądź komisję rewizyjną.

Wykonanie wszystkich wyżej wymienionych czynności skutkuje powstaniem spółki z o.o. w organizacji. Czas więc wybrać się do KRS.
Wniosek o rejestrację spółki z o.o. obejmuje złożenie następujących formularzy:

KRS- W3 wniosek o wpis spółki do rejestru przedsiębiorców
KRS-WE załącznik dotyczący wspólników spółki
KRS-WK załącznik o organach podmiotu bądź wspólnikach mających uprawnienia do reprezentacji spółki
KRS-WL załącznik ten dotyczy prokurentów- wypełnia się go tylko w przypadku, gdy zostali oni powołani
KRS-WM załącznik, który określa rodzaj podejmowanej działalności

Oprócz złożenia wniosków KRS trzeba pamiętać o dostarczeniu innych ważnych dokumentów. Muszą one być oryginałami lub poświadczonymi notarialnie kopiami. Są to:
– umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
– oświadczenie członków zarządu, ze wszyscy wspólnicy w całości wnieśli wkłady na pokrycie kapitału zakładowego
– lista wspólników podpisana przez wszystkich członków zarządu
– poświadczone notarialnie wzory podpisów członków zarządu
– dowód pokrycia opłaty sądowej za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Jeżeli w umowie nie określono organów spółki wraz z wyszczególnieniem składu osobowego, to oczywiście trzeba jeszcze dołączyć dowód, który będzie tę kwestię zawierał.

Ostatnie kroki naszego procesu to formalności w US, ZUS oraz GUS. Do Urzędu Skarbowego udajemy się w celu uzyskania numeru NIP (wniosek NIP-2), a także zgłoszenia spółki jako podatnika VAT. W ZUS zgłaszamy naszą firmę jako płatnika składek na ubezpieczenie (ZUS ZPA). GUS natomiast odwiedzamy, aby otrzymać numer REGON.
Jak widać czynności jest sporo. Dlatego, jeśli chcesz możesz skorzystać z usług naszej firmy, która w kwestii rejestracji spółek z o.o. jest specjalistą. Nasze usługi obejmują założenie spółki od sporządzenia umowy, aż po uzyskanie numeru REGON. W dodatku służymy radą zakresie doboru właściwych kodów PKD, wysokości kapitału zakładowego oraz umowy najmu siedziby. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.