Posts tagged: wspólnicy spółki

Odpowiedzialność wspólników w spółce z o.o.

Pytanie do eksperta: Czy wspólnicy spółki ponoszą odpowiedzialność za jej zobowiązania?

Odpowiedź eksperta: Z Kodeksu Spółek Handlowych wynika, że członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Jednak jest ona ograniczona i związana tylko z wkładami wniesionymi na pokrycie kapitału zakładowego. W momencie, gdy działalność spółki zostanie zakończona niepowodzeniem, wkłady wchodzące w skład majątkowy, będą stanowić skład masy upadłościowej (służącej zaspokojeniu roszczeń względem wierzycieli).

W sytuacji, gdy któryś ze wspólników sprawuje funkcje w organach spółki lub szczegółowe przepisy narzucają mu inne rozwiązania, odpowiedzialność wspólników spółki z o.o. przybiera inną formę. Kodeks Spółek Handlowych przewiduje pociągniecie wspólników do pełnej odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę, w momencie gdy:

  • wspólnik nie spełnił świadczenia, które należne było spółce z tytułu zbytego udziału,
  • wspólnik zawyżył wartość wniesionych wkładów niepieniężnych,
  • wspólnik spółki zaciągnął zobowiązania finansowe przed wpisem spółki to rejestru przedsiębiorców,
  • zobowiązania spółki powstały przed wpisem spółki do rejestru do wysokości niewniesionego wkładu na kapitał zakładowy,
  • wspólnik nie wykonał przysługujących spółce świadczeń wiążących się z udziałem,
  • powstała szkoda w trakcie tworzenia spółki, w sytuacji kiedy szkoda powstała na skutek zawinionego działania wbrew.

Jak widać także w przypadku odpowiedzialności wspólników spółki o.o. od ustalonej reguły występują odstępstwa. Kwestia ich odpowiedzialności nie jest zagadnieniem do wyjaśnienia w prosty sposób.

 

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.