Posts tagged: własna spółka komandytowa

Prowadzenie spraw spółki komandytowej

Pytanie do eksperta: Na czym polega prowadzenie spraw spółki komandytowej i kto jest za to odpowiedzialny?

Odpowiedź eksperta: Prowadzenie spółki komandytowej polega na zarządzaniu jej interesami. Jest to proces polegający na dokonywaniu czynności zarówno faktycznych jak i organizacyjnych dotyczących stosunków wewnętrznych spółki. Na podstawie powyższej definicji, łatwo można odróżnić pojęcie reprezentacji spółki od prowadzenia jej.

Na podstawie sporządzonej umowy (w formie aktu notarialnego), jedyną jednostką upoważnioną do prowadzenia interesów spółki jest komplementariusz. Istnieje jednak wyjątek, gdy wymagana jest zgoda komandytariusza. Ma to miejsce w sytuacjach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki i uregulowane jest w art. 121 § 2 k.s.h.

Zgodnie z art. 121 § 1 komandytariusz może zostać powołany do prowadzenia spraw spółki na podstawie umowy. Należy pamiętać że w przypadku, gdy komandytariusz uzyska powyższe uprawnienie, przy jednoczesnym nie wyłączeniu uprawnienia do wyrażenia zgody na czynności przekraczające zwykły zakres, o którym mowa w art. 121 § 2 k.s.h., wtedy jego pozycja w zakresie prowadzenia spraw spółki jest równa pozycji komplementariuszy.

Jeżeli masz jakieś pytania w kwestii prowadzenia spraw spółki komandytowej lub potrzebujesz pomocy, zadzwoń do nas. Gwarantujemy, że eksperci postarają się udzielić wyczerpujący odpowiedzi, tak by rozwiać Twoje wątpliwość. Zachęcamy do podjęcia współpracy.

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.