Posts tagged: ustawy księgowe

Ustawy związane z księgowością

Pytanie do eksperta: Na jakich ustawach należy opierać swoją księgowość?

Odpowiedź eksperta: Osoby zajmujące się księgowością, czyli biura księgowe/rachunkowe oraz indywidualni księgowi, powinni dokładnie znać ustawy związane z księgowością. Najważniejszy akt prawny regulujący pracę w księgowości we wszystkich sektorach gospodarki to Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r. Akt ten wytycza dopuszczoną ustawę, politykę rachunkowości, której stworzenie wynika wprost z tej ustawy i jest obowiązkiem każdej jednostki, za którego niedopełnienie odpowiada kierownik jednostki.

Ustawy związane z księgowością, a przede wszystkim ustawa o rachunkowości określa główne ramy, dając możliwość stworzenia indywidualnego systemu rachunkowości, według specyfiki działalności. Jej reguły pozwalają rzetelnie i jasno przedstawić sytuację majątkowo-finansową działalności.

Kolejnym ważnym aktem jest Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. określająca zasady naliczania podatku bezpośredniego obejmującego dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne. Ustawa wynika z szeregu uregulowań prawnych między innymi z Konstytucji RP, ustaw, umów oraz rozporządzeń międzynarodowych. W świetle tej ustawy dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania.

Następną ważną ustawą, z którą musi liczyć się księgowy to Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. Jest to ustawa regulująca prawa dotyczącego podatków od dochodów spółek, czyli osób prawnych. Dotyczy ona przedsiębiorstw oraz niektórych jednostek organizacyjnych.

Ostatnią z najważniejszych ustaw w księgowości jest Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., czyli podatku od wartości dodanej (VAT).

Jest to akt prawny regulujący zasady naliczania podatku pośredniego i obrotowego, który z założenia ma jak najmniejszy wpływ na ostateczną cenę towaru lub usługi.

W szczególnych przypadkach podatnicy mogą być zwolnieni z różnego rodzaju podatków, na podstawie przepisów ustanowionych odgórnie.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.