Posts tagged: sprawozdanie finansowe 2020

Jak wysłać sprawozdanie finansowe w 2020?

Pytanie: W jakim czasie i gdzie należy wysłać sprawozdanie finansowe?

Odpowiedź eksperta: Odpowiednio przygotowane sprawozdanie finansowe należy wysłać do właściwego organu oraz we właściwym czasie. Za wysłanie sprawozdania podobnie jak za jego sporządzenie, odpowiedzialny jest kierownik jednostki, czyli jedno lub wieloosobowy organ zarządzający organizacją-najczęściej zarząd. W praktyce sporządzeniem sprawozdania finansowego zajmuje się księgowy firmy lub biuro rachunkowe zewnętrzne, któremu powierzona jest księgowość. Sporządzone zatem przez księgowego/księgową sprawozdanie, kierownik musi dostarczyć do odpowiedniego organu, w zależności od tego jaką organizację reprezentuje.

Jak wysłać sprawozdanie finansowe w 2020 ?
Zależy to przede wszystkim od rodzaju prowadzonej organizacji. Rozpatrzymy zatem 3 przypadki:
1. Organizacja nieprowadząca działalności gospodarczej, z wyjątkiem organizacji prowadzącej uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów.
     – Przesyła sprawozdanie elektronicznie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
     – Na przesłanie ma 10 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
     – Sprawozdanie przesyła wraz z uchwałą organu zatwierdzającego i opinią audytora (jeśli była wymagana).
2. Organizacja prowadząca działalność gospodarczą i zarejestrowana do rejestru przedsiębiorców.
     – Przesyła sprawozdanie do Krajowego Rejestru Sądowego.
     – Na przesłanie ma czas do 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
     – Sprawozdanie przesyła wraz z uchwałą organu zarządzającego i opinią audytora (jeśli była wymagana).
3. Organizacja pożytku publicznego
     – Umieszcza sprawozdanie finansowe w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego, którą prowadzi Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności.
     – Na umieszczenie ma czas do 15 lipca, jeśli rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym.
     – Zamieszcza zatwierdzone sprawozdanie oraz sprawozdanie merytoryczne.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.