Posts tagged: sporządzenie sprawozdania finansowego

Pomoc w złożeniu sprawozdania finansowego za 2019

Pytanie: Dlaczego przeprowadza się badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta?

Odpowiedź eksperta: Sporządzanie sprawozdań finansowych drogą elektroniczną jest od 1 października 2018 obowiązkiem każdej jednostki prowadzącej księgi rachunkowe. Po wejściu w życie tego przepisu, nie ma możliwości składania zeznań finansowych w postaci papierowej, ponieważ nie będą one rozpatrywane. Pomoc w złożeniu sprawozdania finansowego za 2019 może się przydać, ze względu na kilka zmian.

Oprócz tego, że sprawozdania muszą być sporządzone online, to dodatkowo jednostka sporządzająca powinna wybrać odpowiednią formę i strukturę pliku, w zależności od tego, czy:
– jednostka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
– jednostka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzącym księgi rachunkowe zobowiązanym do sporządzenia sprawozdania finansowego
– jednostka sporządza sprawozdania finansowe według MSR.

Pomoc w złożeniu sprawozdania finansowego za 2019 elektronicznie – co przygotować?
– inwentaryzacje
– wycenę aktywów i pasywów
– utworzenie rezerw
– ustalenie wyniku finansowego
– przygotowanie sprawozdania finansowego

Aby prawidłowo przygotować e-sprawozdanie finansowe należy:
– sprawdzić, czy posiadane oprogramowanie finansowo-księgowe pozwala wygenerować e-Sprawozdanie finansowe
– jeżeli posiadają Państwo program księgowy, to dokonać jego aktualizacji
– wybrać odpowiednią strukturę dla e-sprawozdania

W udostępnianym przez Ministerstwo Finansów arkuszu sprawozdawczym, należy umieścić wszystkie konieczne składniki: bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe. Gotowy dokument poświadczamy wybranym przez siebie sposobem podpisu elektronicznego i przesyłamy do odpowiedniego organu.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Procedura składania sprawozdań finansowych 2020

Pytanie: W jaki sposób podatnicy CIT powinni składać sprawozdanie w 2020 roku?

Odpowiedź eksperta: Od 1 stycznia 2020 roku nastąpiła duża zmiana w zasadach przekazywania oraz sporządzania sprawozdań finansowych przez podatników CIT, którzy nie podlegają obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Od dnia wejścia w życie ustawy, procedura składania sprawozdań finansowych 2020 to przekazanie ich do odpowiedniej instytucji w formie elektronicznej ustrukturyzowanej. Struktura logiczna jest udostępniana na podstawie ustawy o rachunkowości i dokładanie tak muszą być sporządzone zeznania.

Jest to bardzo ważny element zmian, ponieważ nie każde wysłane dotychczas przez przedsiębiorców sprawozdanie mogło być odczytane przez program komputerowy urzędów. Jeden odgórnie ustalony plik, pozwoli na uniknięcie problemów z niezatwierdzonymi sprawozdaniami, ze względu na niemożność ich odczytania.

Procedura składania sprawozdań finansowych 2020 jest odmienna, ponieważ podatnicy CIT w ubiegłych latach musieli dostarczyć gotowy dokument do Urzędu Skarbowego. Od nowego roku jednostki niewpisane do KRS zobligowane są dostarczyć sprawozdanie finansowe w formie elektronicznej wraz z podpisem elektronicznym (na jeden z trzech sposobów: elektronicznym podpisem kwalifikowany, profilem zaufany, elektronicznym dowodem osobistym) do Szefa KAS.

Sprawozdanie finansowe wraz z badaniami musi być przekazane drogą elektroniczną do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w terminie do 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania oraz musi zawierać uchwałę zgromadzenia zatwierdzającą ten dokument.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.