Posts tagged: spółki komandytowe

Księgowość dla spółek komandytowych

Pytanie do eksperta: Czy księgowość w spółce komandytowej jest ważna?

Odpowiedź eksperta: Księgowość w przedsiębiorstwie polega nie tylko na zatrudnieniu księgowej i wywiązywaniu się z bieżących formalności, to przede wszystkim kontrola stanu finansowego i dążenie do jak najlepszego funkcjonowania firmy. Najlepszym sposobem na prawidłowe gospodarowanie zasobami siły roboczej i środkami rzeczowymi jest wzajemna współpraca, która pozwoli na zwiększenie przynoszących zysków z prowadzonej działalności.

Spółka komandytowa jest formą, w której za zobowiązania odpowiada zarząd składający się z komplementariuszy i komandytariuszy. Komplementariusze to osoby sprawujące władzę w największej części nad spółką, to właśnie oni pociągnięci są do odpowiedzialności w sytuacjach kryzysowych dla przedsiębiorstwa ryzykując tym samym swoim majątkiem osobistym. Komandytariusze natomiast mają znacznie mniej praw, a ich odpowiedzialność w czasie ewentualnych zadłużeń kończy się na sumie komandytowej – jest to wartość wniesiona do firmy przez jednego wspólnika.

Czy księgowość w spółce komandytowej jest ważna? Zdecydowanie TAK! Nie ma mowy o prowadzeniu firmy bez ewidencjonowania swoich zdarzeń gospodarczych w odpowiednich księgach. Każda jednostka pod koniec roku obrotowego musi złożyć zeznanie o wielkości osiąganych przychodów, a dokumentacja księgowa odgrywa tutaj główną rolę. Warto wspomnieć, że w spółce komandytowej księgowanie odbywa się w Księgach Handlowych, które wymagają systematycznego prowadzenia oraz chronologicznego zapisu.

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.