Posts tagged: spółki jawne

Rejestracja spółek jawnych przez Internet

Pytanie do eksperta: Czy możliwa jest rejestracja spółek jawnych przez Internet?

Odpowiedź eksperta:Rejestracja spółek jawnych przez Internet jest możliwa od niedawna, dlatego wiele osób zakładających swoje działalności właśnie w tej formie prawnej, mogło o niej nie słyszeć. Myślę, że więcej mówiono o rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie S24, ponieważ spółka ta jako pierwsza mogła zostać zarejestrowana z pomocą systemu teleinformatycznego. Rejestracja spółki z o.o. tak jak i rejestracja spółek osobowych (spółki jawnej i komandytowej) przez Internet na początku odbywała się z pewnymi problemami, które ustawodawca starał się i dalej stara się uregulować. I tak planowana jest na kwiecień tego roku nowa zmiana – możliwość dokonywania aktualizacji umowy dla spółek, które skorzystały z internetowej rejestracji.

To co łączy rejestrację spółek jawnych, komandytowych i z o.o. przez Internet to możliwość skorzystania z udostępnionego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości wzorca umowy, który zawiera podstawowe paragrafy umów każdej ze spółek. Umowy spółek zawarte są po wprowadzeniu wszystkich danych koniecznych do zawarcia i z chwilą opatrzenia ich podpisami elektronicznymi weryfikowanymi przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisami potwierdzonymi profilem zaufanym ePUAP.

Rejestracji spółek jawnych, komandytowych i z o.o. przez Internet mogą dokonać zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy. Od osób, które nie posiadają obywatelstwa polskiego nie wymaga się podawania numeru PESEL przy rejestracji konta. Trzeba natomiast określić dokument tożsamości, którym posługuje się osoba fizyczna.

Rejestracja nie tylko spółki jawnej, ale także komandytowej i z o.o. w trybie S24 pozwala na oszczędność czasu i pieniędzy poświęconych na zakładanie tych form prawnych. Warto zatem wykorzystać udogodnienia, które przygotował dla przedsiębiorców ustawodawca w zakresie zakładania spółek.

 

Rejestracja spółek jawnych

Pytanie do eksperta: Jak zarejestrować spółkę jawną?

Odpowiedź eksperta: Rozpoczęcie własnego biznesu to krok mogący przynieść życiowy sukces! Niestety proces zakładania spółki jest problematyczny i często zniechęca początkujących przedsiębiorców już na wstępie. Nie warto się poddawać! Specjaliści z naszej firmy chętnie przeprowadzą Państwa przez tą kwestię tak, by wszystko okazało się dziecinnie proste!

Rejestracja spółki jawnej wiąże się z wizytą w sądzie rejestrowym odpowiednim dla adresu planowanej spółki. Istnieje również możliwość rejestracji elektronicznej. Jesteśmy specjalistami w kwestii zakładania nowych spółek, dlatego chętnie Państwa wyręczymy! Nie można zapomnieć o umowie, która zawarta musi zostać na piśmie pod rygorem nieważności. Późniejsze zmiany w umowie możliwe będą jedynie za zgodą wszystkich wspólników.

Z rejestracją spółki jawnej wiążą się pewne opłaty. Pierwszą kwotę przyjdzie nam zapłacić za wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, natomiast kolejna to opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Prawidłowy przebieg rejestracji spółki związany jest z koniecznością wypełnienia formularza KRS-W1, KRS-WB, KRS-WM oraz KRS-WK. Oprócz tego, pojawi się konieczność załączenia umowy spółki, wykazu wspólników oraz ich adresów.

Nasza firma oferuje Państwu szybkie i tanie założenie spółki jawnej. Z naszą pomocą formalności nie będą już żadnym kłopotem. Warto zapewnić swojej nowej firmie dobry start! Jeśli są Państwo zainteresowani, zachęcamy do kontaktu! Nasi eksperci chętnie odpowiedzą na wszystkie zadane im pytania.

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.