Posts tagged: spółka

Wznowienie działalności zawieszonej spółki z o.o.

Pytanie do eksperta: W jaki sposób wznowić działalność?

Przedsiębiorcy w Polsce na podstawie przepisów zawartych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej mają możliwość zawiesić swoją działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na okres od 1 do 24 miesięcy. W tym czasie są zwolnieni z obowiązku płacenia składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz składaniu deklaracji i wpłacaniu zaliczki na podatek dochodowy.

Zawieszona działalność gospodarcza może zostać wznowiona przez wspólników w dowolnym momencie przed upływem 2 lat od daty zawieszenia wykonywania działalności. Zawieszona działalność nie zostaje odwieszona automatycznie, nawet gdy podana jest data jej wznowienia.

Wznowienie działalności zawieszonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy rozpocząć zwołaniem zarządu spółki w celu podjęcia uchwały o wznowieniu działalności. Uchwałę dołącza się do wniosku o wznowienie działalności, który składany jest do Krajowego Rejestru Sądowego. We wniosku należy wpisać datę wznowienia działalności. Za dzień ponownego rozpoczęcia działalności powinno wskazać się pierwszy dzień miesiąca lub kwartału, tak aby później nie było problemów z prawidłowym rozliczeniem podatku.

Przedsiębiorców, którzy nie wznowią swojej działalności przed upływem 2 lat od dnia złożenia wniosku mogą czekać przykre konsekwencje. Sąd rejonowy wszczyna postępowanie w tej sprawie i zobowiązuje do wykonania złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej spółki z o.o. pod groźbą grzywny. W niektórych przypadkach sąd może wykreślić z KRS wpis dotyczący rejestracji spółki.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Spółki półroczne na sprzedaż

Pytanie do eksperta: Czy zakup półrocznej spółki to odpowiednia decyzja dla początkującego przedsiębiorcy?

Odpowiedź eksperta:Decydując się na otworzenie własnej działalności gospodarczej bardzo korzystnym rozwiązaniem może okazać się zakup nowego podmiotu gospodarczego. Po pierwsze, jego nabycie ogranicza formalności związane z tradycyjną rejestracją, tym samym pozwala zaoszczędzić sporą ilość czasu, a także pieniędzy, gdyż niektóre opłaty są o wiele niższe w przypadku gdy zlecimy je specjalistom.

Zakup spółki pozwala nam na wręcz natychmiastowe rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wystarczy jedynie złożyć podpis na umowie spółki w formie aktu notarialnego.

Decydując się na nabycie gotowej spółki, warto zdecydować na zakup nowej spółki stażowej. Zakup takiej jednostki jest w pełni bezpieczny. Jako iż nigdy wcześniej nie prowadziła działalności gospodarczej posiada całkowicie czystą historię gospodarczą. Tym samym nie istnieje ryzyko przejęcia spółki zadłużonej lub obarczonej niewłaściwymi decyzjami jej wcześniejszego właściciela.
Ponadto nawet półroczny staż znacznie zwiększa wiarygodność przedsiębiorstwa w jego otoczeniu biznesowym, co skutkuje większą szansę na zdobycie inwestorów, czy poszerzenia grona klientów. Czas przez który jednostka istnieje na rynku odbija się także na jej zdolności kredytowej, co oznacza, że jednostki stażowe mają o wiele większe szanse na pozyskanie dotacji, kredytów oraz innych form wsparcia finansowego, które mogą okazać się kluczowym narzędzie zwłaszcza dla rozwoju działalności gospodarczej.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA SPRZEDAŻY STAŻOWYCH SPÓŁEK więcej

Półroczne spółki sprzedam

Pytanie do eksperta: Czym charakteryzuje się półroczna spółka? Czy warto nabyć taki podmiot?

Odpowiedź eksperta:Aktualnie rynek został zalany ofertami dotyczącymi sprzedaży półrocznych spółek.
Jednostki te to podmioty całkowicie przygotowane do prowadzenia działalności gospodarczej, a więc zarejestrowane we wszystkich niezbędnych urzędach, dysponujące kompletem dokumentów oraz półrocznym stażem.

Staż spółki wiążę się wieloma korzyściami. Największą z nich stanowi duża wiarygodność w oczach potencjalnych odbiorców. Nie chodzi tylko o konsumentów, do odbiorców zalicza się także potencjalnych partnerów biznesowych, współpracowników, a nawet instytucje finansujące.

Dzięki temu zakupiona przez nas spółka posiada ogromne szanse na pozyskanie dodatkowych funduszy w postaci pożyczek, dotacji oraz innych innych zapomóg państwowych. Jest to bardzo istotne zwłaszcza na początku prowadzenia firmy, gdyż pozwala na jej rozwój już w pierwszym etapie działalności.

Spółki ze stażem, które niegdyś prowadziły działalność gospodarczą mogą posiadać ukryte zadłużenia, dlatego też bardzo ważne przed ich zakupem jest dokładne przeanalizowanie dokumentacji danej organizacji, aby zabezpieczyć się przed niepożądanymi konsekwencjami.

Pragniemy polecić Państwu usługi naszej firmy z zakresu zakładania spółek. Oferujemy w pełni bezpieczne podmioty gospodarcze, które pozwolą szybko i pewnie wkroczyć w świat biznesu. Nasi doradcy chętnie udzielą odpowiedzi na Państwa pytania i pomogą obrać najlepsze rozwiązanie dla rozwoju konkretnego biznesu.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA SPRZEDAŻY STAŻOWYCH SPÓŁEK więcej

Spółka z 6 miesięcznym stażem na sprzedaż

Pytanie do eksperta: Na rynku pojawiło się wiele ofert dotyczących sprzedaży spółek z sześciomiesięcznym stażem. Czym charakteryzuje się taka spółka i czy jej nabycie jest w pełni bezpieczne?

Odpowiedź eksperta:Spółka z sześciomiesięcznym stażem to podmiot gospodarczy, który został zarejestrowany w niezbędnych instytucjach pół roku wcześniej. Spółki takie można podzielić na 2 grupy.
Pierwszą z nich stanowią spółki, które przez ten czas prowadziły działalność gospodarczą, jednak właściciel z jakiegoś powodu zdecydował się na ich sprzedaż. Zakup takiego podmiotu może znacząco wpłynąć na sukces firmy, gdyż posiada on już grono wiernych odbiorców, jednakże należy liczyć się z ryzykiem jakie może stanowić ukryte zadłużenie spółki. Aby w jak największym stopniu zminimalizować to niebezpieczeństwo należy dokładnie przeanalizować dokumentację danej jednostki, w tym celu najlepiej skorzystać z pomocy specjalisty.
Druga grupa to całkowicie nowe sześciomiesięczne spółki. Innymi słowy to jednostki zarejestrowane pół roku wcześniej, jednakże nigdy nie prowadzące działalności gospodarczej. Czas tej “fałszywej” działalności znacząco podnosi ich wiarygodność w oczach instytucji finansujących, dzięki czemu przedsiębiorca może liczyć na pozyskanie dotacji, pożyczek oraz innych form wsparcia pieniężnego. Jest to bardzo istotne zwłaszcza dla początkujących przedsiębiorców. Środki w ten sposób pozyskane mogą bowiem stanowić dla nich jedyną szansę rozwoju.

Pragniemy zachęcić Państwa do skorzystania z usług naszej firmy. Oferujemy w pełni bezpieczne podmioty gospodarcze, które pozwolą szybko zaistnieć wśród konkurencji.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA SPRZEDAŻY STAŻOWYCH SPÓŁEK więcej

CIT 2017

Pytanie do eksperta: Ile wynosi CIT od nowego roku?

Odpowiedź eksperta:Prowadzenie działalności gospodarczej nie należy do prostych zadań. Przedsiębiorcy oprócz prowadzenia bieżących spraw firmy, generowania zysku i zarządzania muszą również zajmować się wieloma kwestiami, chociażby tymi związanymi z podatkami.

Najbardziej popularnym z podatków, obowiązujących przedsiębiorców jest CIT. CIT jest jednym z podatków, które obciążają bezpośrednio dochody uzyskiwane przez osoby prawne i jest nazywany podatkiem dochodowych od spółek. Płatnikami CIT są osoby prawne, spółki komandytowo-akcyjne, kapitałowe, a także jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej np. spółki komandytowe i spółki partnerskie (wyjątek stanowią spółki niemające osobowości prawnej). Istnieje również grupa podmiotów zwolnionych z CIT, w której znajdują się między innymi Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski czy fundusze celowe, jednostki budżetowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw.

Stawka podatku CIT wynosiła 19%. Od stycznia 2017 roku przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie własnej firmy lub w poprzednim roku obrachunkowym osiągnęli przychód ze sprzedaży niższy niż 1 200 00 euro (w walucie polskiej) podlegają obniżonej stawce o wysokości zaledwie 15%.

Niższa stawka powinna zachęcić niezdecydowanych, którzy odwlekają rozpoczęcie prowadzenia firmy. Zachęcić powinna również oferta naszej firmy, która zawiera nie tylko świadczenie usług w zakresie zakładania i sprzedaży spółek ale również kompleksowe prowadzenie księgowości i rozliczeń podatkowych.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Elektroniczny podpis potrzebny w s24

Pytanie do eksperta: Czemu zmieniają się przepisy co do e-podpisu w s24?

Odpowiedź eksperta:Posiadanie elektronicznego podpisu stanowi element niezbędny do przeprowadzenia procedury rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jawnej lub komandytowej w ministerialnym systemie do zakładania firmy przez internet.

System S24 stanowi niezwykłe uzgodnienie dla przedsiębiorców. Każdy kto zdecyduje się na rejestrację przez internet może założyć firmę w 24 godziny, bez wychodzenia z domu za prawą wypełnienia wzorca umowy i formularza online. Elektroniczna rejestracja to opcja idealna dla tych, którzy chcą ominąć wszelkie formalności i znacznie skrócić czas oczekiwania na rozpatrzenie naszego wniosku.

Z możliwość elektronicznej rejestracji skorzystały już setki przedsiębiorców. Przez ostatnie kilka lat zdarzały się jednak sytuacje nieuprawnionego wykorzystania cudzych danych do zawiązania spółki. Aby uniknąć takich sytuacji postanowiono zwiększyć wymogi co do e-podpisu i zaostrzyć weryfikację. Już niebawem do założenia firmy w systemie online konieczny będzie zaufany profil ePUAP lub kwalifikowany podpis elektroniczny a nie zwykły e-podpis, tak jak było to do tej pory. Zwiększy się bezpieczeństwo a założenie spółki na osobę trzecią zostanie skutecznie uniemożliwione, zwiększy się jednak również liczba formalności jakich trzeba będzie dopełnić w celu przeprowadzenia procedury.

Większe wymogi zapewne nie zniechęcą przedsiębiorców, którzy i tak zapewne wybierać będą elektroniczną a nie tradycyjną rejestrację, zachęcamy jednak do zakładania spółek przed zaostrzeniem przepisów.

Planują Państwo ubiegać się o nabycie e-podpisu, który jest niezbędny do przeprowadzenia rejestracji spółki (i nie tylko)? Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z naszej oferty!

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Podpis elektroniczny przy rejestracji spółki

Pytanie do eksperta: Jak pozyskać podpis elektroniczny przy rejestracji spółki?

Odpowiedź eksperta:Procedura zakładania firmy od zawsze sprawiała przedsiębiorcom sporo problemów ponieważ wiązała się z koniecznością sporządzenia dokumentacji, umowy w formie aktu notarialnego, wniosków i przedłożenia ich w odpowiednich instytucjach i urzędach. Od 2012 roku pojawiła się opcja zakładania spółek przez internet, która ograniczyła czas procedury i wszystkie formalności do minimum. Przedsiębiorcy, którzy się na nią zdecydują muszą jedynie wypełnić wzorzec umowy, wypełnić elektroniczny wniosek i opatrzyć go elektronicznym podpisem

Wielu przedsiębiorców ma wątpliwości co do e-podpisu i nie wie czym jest i gdzie można go pozyskać. Podpis elektroniczny traktowany jest na równi z własnoręcznie złożonym podpisem i gwarantuje wygodę szybkie przeprowadzanie transakcji. Aktualnie przedsiębiorcom do złożenia spółki w systemie wystarczył zwykły e-podpis, który uzyskiwało się w kilka minut w ramach przeprowadzania procedury rejestracji. Wkrótce jednak przepisy ulegną zmianie i każdy kto będzie chciał założyć firmę w systemie ministerialnym będzie musiał założyć profil w systemie ePUAP lub zainwestować w kwalifikowany podpis elektroniczny. Wzmożona weryfikacja i zaostrzone przepisy mają na celu ograniczenie zdarzających się sytuacji nieuprawnionego wykorzystywania danych osób trzecich do rejestracji spółki w systemie i zapewnić bezpieczeństwo danych. Pozyskanie kwalifikowanego podpisu lub założenie profilu będzie wiązało się z dodatkowymi formalnościami. Jeżeli chcą Państwo ich uniknąć zachęcamy do jak najszybszego przeprowadzania procedury.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Zmiany w procedurze rejestracji spółek w s24

Pytanie do eksperta: Zmiany w procedurze rejestracji spółek w s24

Odpowiedź eksperta:Zastanawiam się nad założeniem spółki z oo przez intenet ale słyszałem, że jakieś miany mają wejść w 2017 roku. Czy będą one korzystne?

Szanowny Panie, ma Pan rację, w 2017 roku mają zostać wprowadzone pewne zmiany w związku z rejestracją spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w ministerialnym systemie do zakładania spółek online.

W związku ze zdarzającymi się sytuacjami nieuprawnionego wykorzystywania danych do założenia firmy już niebawem zaostrzone zostaną wymogi dotyczące elektronicznego podpisu niezbędnego do zawiązania spółki. Zaostrzona weryfikacja zapewni bezpieczeństwo danych, wiązać się jednak będzie z dodatkowymi formalnościami. Już niedługo osoba, która będzie chciała założyć spółkę online będzie musiała uprzednio uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny lub założyć profil ePUAP.

Poza zmianami dotyczącymi e-podpisu nie wiele się zmieni. Nadal wniosek rozpatrywany będzie maksymalnie 24 godziny, umowa nie będzie musiała być sporządzana w formie aktu notarialnego a właściciele spółek założonych w systemie będą miały możliwość aktualizowania danych w KRS przez internet.

Jak widać planowane zmiany nie będą bardzo uciążliwe i bardzo radykalne, jeśli jednak chce Pan uniknąć dodatkowych formalności zachęcamy do przystąpienia do rejestracji przed zatwierdzeniem projektu ustawy i wcieleniem w życie planowanych zmian. Jeżeli potrzebuje Pan pomocy w kwestii przeprowadzenia procedury lub chciałby Pan dowiedzieć się więcej nasi konsultanci odpowiedzą na wszystkie Pana pytania.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Zmiany w KSH 2017

Pytanie do eksperta: Jakie zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych zostaną wprowadzone w 2017?

Odpowiedź eksperta:


Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych jest już na etapie prac legislacyjnych (konsultacji publicznych i opiniowania). Wszystko wskazuje na to, że Polskich przedsiębiorców czekają w niedługim czasie zmiany, związane z rejestracją i prowadzeniem działalności gospodarczej mające na celu poprawę otoczenia prawnego właścicieli firm. Część zmian zostanie wprowadzona z uwagi na zobowiązania jakie nałożyła na nas Unia Europejska, część z powodu próby wyeliminowania sytuacji nieuprawnionego wykorzystywania danych do założenia spółki przez internet.

Projekt ustawy zakłada duże zmiany jeśli chodzi o Kodeks Spółek Handlowych. Już niebawem rejestr przedsiębiorców będzie funkcjonował tylko i wyłączenie z elektronicznym obiegiem dokumentów. Wkrótce wszystkie wnioski o zmianę danych i o wpis będą musiały być składane przez internet. Odpowiedź z sądu przedsiębiorcy również będą otrzymywać droga elektroniczną. Podmioty wpisane do KRS zobowiązane zostaną wkrótce również do przekazywania do KRS sprawozdania finansowego przez internet a nie w formie papierowej jak dotychczas.

Niebawem wejdą w życie również zmiany związane z rejestrowaniem spółek za pośrednictwem . Wkrótce zaostrzone zostaną przepisy związane z epodpisem niezbędnym do założenia firmy przez internet. Już niedługo przedsiębiorcy nie będą mogli korzystać ze zwykłego elektronicznego podpisu ale będą musieli posiadać kwalifikowany epodpis lub zaufany profil ePUAP, co niestety uniemożliwi przeprowadzanie procedury obcokrajowcom.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Rejestracja spółki w 2016 roku

Pytanie do eksperta: Jak będzie wyglądać rejestracja spółki osobowej on-line w 2016 roku?

Odpowiedź eksperta: Przeprowadzenie rejestracji spółki osobowej on-line (spółki jawnej oraz komandytowej) jest możliwe już od 2015 roku dzięki nowelizacji Kodeksu spółek handlowych. W 2016 roku w procesie elektronicznej rejestracji spółek osobowych znów zostaną wprowadzone zmiany.

Dla przypomnienia spółkę komandytową lub jawną można założyć elektronicznie przy wykorzystaniu wzorca umowy po wypełnieniu formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości oraz opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Główne założenie przy zakładaniu spółki osobowej on-line: użytkownik bądź użytkownicy podpisujący dokumenty lub wniosek muszą posiadać założone i aktywne konto w systemie. Umowa spółki komandytowej czy jawnej zostaje zawarta po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego wszystkich niezbędnych danych do jej zawarcia i z chwilą opatrzenia ich podpisami elektronicznymi. Rejestrując spółkę przez Internet można wnieść wkład tylko gotówkowy. W przypadku spółki jawnej zgodnie z wzorem on-line, możliwa jest tylko reprezentacja dwuosobowa (dwóch wspólników lub wspólnik łącznie z prokurentem).

Zakładając spółkę osobową on-line warto pamiętać, że wzorzec umowy daje pewien margines wyboru, są to typowe rozwiązania opisane w Kodeksie spółek handlowych. Jednak od 1 kwietnia 2016 roku możliwe stanie się dokonywanie zmian w umowie spółki, dzięki zastosowaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie informatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości.

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.