Posts tagged: spółka jednoosobowa

Jednoosobowa spółka z o.o.

Pytanie do eksperta: Czy można prowadzić działalność gospodarczą jednoosobowo w formie spółki z o.o. ?

Odpowiedź ekspertaZazwyczaj prowadzenie działalności gospodarczej jednoosobowo odbywa się poprzez zarejestrowanie się osobiście jako przedsiębiorca w CEIDG. Mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że prowadzenie działalności jednoosobowo jest możliwe także w spółkach kapitałowych. Dlaczego? Spółki kapitałowe opierają swoją działalność gospodarczą nie na wspólnikach i ich współpracy między sobą, lecz na kapitale jaki zostaje wniesiony do spółki i jaki służy dalszemu prowadzeniu firmy. Nie jest więc istotne ilu jest w spółce kapitałowej wspólników, lecz ważne jest ile kapitału zostało wniesione (czy jest wystarczająca, wymagana przepisami kwota). Działalność spółek kapitałowych opiera się na kapitale, a nie wspólnikach więc może być prowadzona nawet jednoosobowo. Wystarczy tylko, że przedsiębiorca wniesie do spółki cały kapitał ustanowiony w umowie i zajmie się rejestracją spółki, w której to on sam będzie jej właścicielem.

Właściciel jednoosobowej spółki z o.o. jest traktowany, jak jednoosobowy przedsiębiorca. Musi więc odprowadzać za siebie składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, na takich samych zasadach jak inni przedsiębiorcy. Z tego obowiązku zwolnione mogą być tylko Ci, przedsiębiorcy którzy pracują w innych firmach i tam posiadają ubezpieczenie społeczne lub prowadzący spółkę z co najmniej jedynym jeszcze wspólnikiem.

Podsumowując działalność gospodarczą można prowadzić samodzielnie zarówno po złożeniu wniosku rejestracyjnego w CEIDG, jak również zakładając samodzielnie jedną z dwóch spółek kapitałowych – spółkę z o.o. i akcyjną.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Jednoosobowa spółka z oo a ZUS

Pytanie do eksperta: Czy da się uniknąć składek ZUS w jednoosobowej spółce z o.o.?

Odpowiedź ekspertaJednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest rozwiązaniem wybieranym przez osoby, które chcą być jedynymi wspólnikami spółki i nie odpowiadać swoim majątkiem za zobowiązania firmy. Fakt bycia udziałowcem w spółce z o.o. nie powoduje konieczności opłacania składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Jednak udziałowiec będący pracownikiem lub zleceniobiorcą spółki ma obowiązek rozliczenia z ZUS. Udziałowiec spółki z o.o. jest zobowiązany do opłacania składek gdy będzie jedynym wspólnikiem spółki.

Jak widać jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie pozwala na uniknięcie płacenia składek ZUS, ponieważ posiadanie statusu jednoosobowego wspólnika takiej spółki obliguje go do odprowadzania składek, zarówno na ubezpieczenia społeczne, jak i ubezpieczenia zdrowotne. Oznacza to, że co miesiąc uiszcza on składki według podstawy wymiaru podawanej co roku przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Aby uniknąć płacenia składek ZUS konieczne jest wprowadzenie drugiego wspólnika do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przekazując choćby jeden udział w spółce przedsiębiorca nie będzie zobowiązany do opłacania składek ZUS. Udział ten może przekazać innej osobie (najczęściej przedsiębiorcy decydują się na kogoś z rodziny). Jest to sposób na optymalizację podatkową, który często stosują jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Polecają go doradcy podatkowi, którzy są obeznani w prawie dotyczącym spółek.

 

Księgowość dla jednoosobowej działalności gospodarczej

Pytanie do eksperta: Jaki sposób prowadzenia księgowości wybrać dla jednoosobowej działalności gospodarczej?

Odpowiedź eksperta: Zacznijmy od istoty spółki z ograniczoną odpowiedzialnością komandytowej. Jest to po prostu spółka komandytowa, w której co najmniej jednym wspólnikiem odpowiadającym całym swoim majątkiem, bez ograniczeń, za zobowiązania spółki jest komplementariusz, którym z kolei jest wcześniej utworzona spółka z o.o., a drugim wspólnikiem odpowiadającym w sposób ograniczony (komandytariuszem) jest osoba będąca wspólnikiem spółki z o.o.

Aby uniknąć tych konsekwencji warto rozważyć kwestię zlecenia opieki nad swoją księgowością profesjonalistom. Można zdecydować się na zatrudnienie samodzielnego księgowego, bądź skorzystanie z usług specjalistycznych biur rachunkowych. Oba warianty niosą ze sobą wiele korzyści. Po pierwsze gwarantują poprawność, co automatycznie wpływa na nasze bezpieczeństwo oraz prawidłowe relacje z urzędem skarbowym. Dodatkowo outsourcing pozwala także zaoszczędzić sporą ilość czasu i nerwów, które musielibyśmy poświęcić na próby wykonania odpowiednich sprawozdań, rozliczeń i tak dalej.

Należy pamiętać, że to my ponosimy odpowiedzialność za nasze rozrachunki, dlatego należy zadbać, aby podmiot, który zajmie się tymi czynnościami za nas, był w pełni kompetentny. Biura rachunkowe obowiązkowo ubezpieczone muszą być specjalistyczną polisą OC, w ramach której można uzyskać odszkodowanie, w razie jakichkolwiek nieprawidłowości ze strony danej instytucji.

Zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej

Pytanie do eksperta: W jaki sposób założyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Odpowiedź eksperta: Jednoosobowa działalność gospodarcza to forma charakteryzująca się posiadaniem tylko jednego właściciela, który prowadzi swoją działalność indywidualnie oraz odpowiada za wszelkie zadłużenia spółki wobec wierzycieli swoim majątkiem osobistym bez jakichkolwiek ograniczeń. Forma ta jest jedną z najpopularniejszych w Polsce, ponieważ założyć może ją każda osoba, która ukończyła 18 lat.


Jednoosobowa działalność gospodarcza prowadzona może być w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która zgodnie z funkcjonującymi przepisami Kodeksu Spółek Handlowych zarejestrowana może zostać przez jednego wspólnika, czyli właściciela.

Spółka z o.o. posiada osobowość prawną co wiąże się z koniecznością dokumentowania swoich operacji gospodarczych w Księgach Handlowych.

A więc, jeżeli chodzi o rejestrację to każdy przyszły przedsiębiorca wiedzieć powinien, iż jest to żmudny oraz nie należący do prostych rzeczy proces, który zakończyć musi się powodzeniem.

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej początkowo wszystkie obowiązki spoczywają na barkach właściciela, nie ma jednak żadnego ograniczenia odnośnie zatrudniania pracowników.

Każda funkcjonująca firma na rynku wymaga wpisu odpowiednio w KRS bądź w CEIDG. Miejsce rejestracji zależy od profilu działalności.

Chcąc rozpocząć własny biznes zdecyduj się na jednoosobową działalność gospodarczą. Możesz skorzystać z naszej pomocy jaką kierujemy nie tylko do funkcjonujących już przedsiębiorstw, ale i również do Ciebie. Zakładamy nie tylko spółki z o.o. Stawiamy na profesjonalizm i doświadczenie. Zapraszamy do kontaktu.
Zapraszamy.

 

Jednoosobowa spółka z o.o.

Pytanie do eksperta: Co to jest jednoosobowa spółka z o.o.?

Odpowiedź eksperta: Prowadzenie jednoosobowej spółki z o.o wiąże się nie tylko z większą liczbą obowiązków spoczywających na przedsiębiorcy ale przede wszystkim na większej swobodzie działania. Podmiot ten niesie za sobą korzyści, których właściciel nie osiągnąłby gdyby prowadził firmę wieloosobową, podobnie jest z negatywnymi aspektami.

Właścicielem takiej spółki może być każdy podmiot, który posiada zdolność prawną, czyli na przykład osoba fizyczna, spółka komandytowa czy jawna. Istnieje tylko jedno ograniczenie, które mówi, że jedynym wspólnikiem sp z o.o. nie może być inna jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Proces zakładania takiego podmiotu różni się od rejestracji firmy posiadającej wielu udziałowców w zasadzie bardzo niewiele. W tym przypadku umowę zastępuje akt założycielski, o bardzo zbliżonej treści. Po jego podpisaniu wspólnik zobowiązany jest do zgłoszenia firmy do Krajowego Rejestru Sądowego i wniesienia wkładów na rzecz kapitału zakładowego. Zgłasza się ją na formularzy KRS-W3, do którego załączyć należy między innymi informacje dotyczące członków zarządu czy przedmiotu działalności oświadczenia o pokryciu kapitału. Jednym z największych minusów prowadzenia przedsiębiorstwa jednoosobowego jest konieczność opłacania składek na ubezpieczania społeczne, czego bez problemu można uniknąć jeżeli choć jeden udział odda się innemu wspólnikowi. Podejmowanie wszystkich decyzji w spółce jednoosobowej należy do jedynego udziałowca, który nie musi zwoływać zgromadzeń ani konsultować swoich pomysłów.

Jest to forma prowadzenia działalności idealna dla osób, które nie lubią współpracować i chcą samodzielnie zapracować na sukces, bez konieczności poszukiwania kompromisów.

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.