Posts tagged: spółka jawna

Zakładanie spółki jawnej S24

Pytanie do eksperta: Jak przebiega zakładanie spółki jawnej przez Internet?

Odpowiedź eksperta:W myśl przepisów z dnia 15 stycznia 2015 roku możliwa stała się rejestracja spółki jawnej przez Internet. Wcześniej za pomocą systemu teleinformatycznego można było założyć tylko spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Warto wspomnieć, że z początkiem stycznia 2015 roku pojawiła się także możliwość założenia innej spółki osobowej – spółki komandytowej. Jednak odpowiadając na pytanie, jak przebiega zakładanie spółki jawnej przez Internet, trzeba uwzględnić poszczególne kroki.

Rejestracja spółki jawnej odbywa się na portalu prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Każdy wspólnik powinien utworzyć konto, które nie wymaga posiadania podpisu elektronicznego kwalifikowanego za pomocą certyfikatu, wystarczy podpis E-PUAP, który jest bezpłatny. Następnie zakładający spółkę jawną powinni złożyć wniosek przez Internet i udać się do punktu potwierdzenia tożsamości, aby zakończyć procedurę.

Zakładanie spółki jawnej przez Internet jest o połowę tańsze od metody tradycyjnej, jeśli uwzględnić opłatę sądową za wpis spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. Pamiętać należy także o uiszczeniu opłaty za opublikowanie informacji o wpisie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Dzięki możliwości założenia spółki jawnej przez Internet, wspólnicy oszczędzają pieniądze także na wizycie u notariusza, ponieważ nie jest ona wymagana. Za kolejny atut można uznać szybkość rejestracji, która jest krótsza od tradycyjnego sposobu zakładania spółki jawnej.

Nic dziwnego zatem, że rejestracja spółki jawnej przez Internet staje się coraz popularniejsza.

Zakładanie spółki jawnej przez Internet

Pytanie do eksperta: Jakie są korzyści zakładania spółki jawnej w trybie S24?

Odpowiedź eksperta:Zacznijmy od tego czym jest wspomniany w pytaniu tryb S24. Otóż tryb S24 jest zaproponowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości alternatywnym dla tradycyjnego zakładania spółek, sposobem na utworzenie wybranej spółki prawa handlowego: spółki jawnej, komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Elektroniczna metoda zakładania spółki wiąże się z brakiem kosztów notarialnych, ponieważ system daje możliwość podpisania umowy spółki w różnych wariantach bez udziału notariusza. Dzięki rejestracji spółki jawnej w trybie S24 nie tylko obniżymy koszty związane z wnioskiem przekazywanym do właściwego sądu rejestrowego, ale również oszczędzimy czas, skrócony do jednego dnia roboczego. Inną istotną korzyścią zakładania spółek nie tylko jawnych, ale komandytowych i z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet jest możliwość rejestracji spółki za pośrednictwem pełnomocnika. Czynności związane z rejestracją spółki w Krajowym Rejestrze, takie jak przygotowanie dokumentów, opłacenie i podpisanie wniosku, może w imieniu członków zarządu/wspólników wypełnić reprezentujący ich pełnomocnik.

Zakładanie spółki jawnej w trybie S24 oparte jest na wykorzystaniu wzorca umowy, który zawiera podstawowe paragrafy. Planowane na 1 kwietnia 2016 roku zmiany mają umożliwić przedsiębiorcom zakładającym spółki jawne w trybie S24, m.in.: możliwość modyfikacji umowy za pomocą wzorca uchwały przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości w systemie teleinformatycznym.Księgowość dla spółki jawnej

Pytanie do eksperta: Jak wygląda sposób prowadzenia księgowości w spółce jawnej?

Odpowiedź eksperta: Według art. 24a ust. 1 ustawy o PDOF, spółka jawna osób fizycznych, wykonująca działalność gospodarczą, jest zobowiązana prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów (albo księgi rachunkowe), zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za poszczególne okresy sprawozdawcze roku podatkowego.

Warto pamiętać, że obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych spoczywa na spółkach jawnych osób fizycznych w momencie, gdy dochody za poprzedni rok podatkowy wyniosły co najmniej 1 200 000 euro. W innym wypadku (poniżej podanej kwoty) spółki jawne od osób fizycznych mogą dokonać wyboru, czy w danym roku podatkowym chce ewidencjonować zdarzenia gospodarcze w księgach rachunkowych, czy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

W momencie wyboru ksiąg rachunkowych, spółka jawna podlega przepisom regulowanym przez ustawę o rachunkowości. Zawarto tam między innymi przepis, który zobowiązuje spółkę do sporządzania sprawozdania finansowego na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz na inny dzień bilansowy.

W wypadku prowadzenia ewidencji w postaci księgi przychodów i rozchodów spółka jawna od osób fizycznych, to unormowania ustawy o rachunkowości nie mają do niej zastosowania w żadnym stopniu. W celu otrzymania większej liczby informacji, zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

 

Pomoc przy rejestracji spółki jawnej

Pytanie do eksperta: Na jaką pomoc można liczyć przy rejestracji spółki jawnej?

Odpowiedź eksperta: Jednym z rodzajów spółek handlowych jakie mogą zakładać podmioty planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej jest spółka jawna. Jest to podmiot, który nie posiada osobowości prawnej oznacza to, że za zobowiązania spółki solidarnie będzie odpowiadać sama spółka oraz jej wspólnicy. W przypadku kiedy przedsiębiorca nie ma odpowiedniej wiedzy lub też czasu na samodzielną rejestrację spółki ma możliwość zgłoszenia się o pomoc do zewnętrznych podmiotów, które specjalizują się w rejestracji spółek jawnych.

Pomoc na jaką mogą liczyć przedsiębiorcy jest nieograniczona. Cały proces zakładania spółki zostanie przeprowadzony przez podmiot zewnętrzny. Obowiązki przedsiębiorcy ograniczone zostaną wyłącznie do wykonania formalności, które są nieuniknione. Nie będzie konieczności poświęcenia czasu ani wypełniania jakichkolwiek urzędowych formularzy. Wszystkie założenie dotyczące funkcjonowania spółki na rynku mogą zostać skonsultowane z ekspertami z danej dziedziny. Pomogą oni w opracowaniu rozwiązań, które pomogą spółce jawnej w optymalizacji działalności gospodarczej. Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na rejestrację spółki przy pomocy wyspecjalizowanego podmiotu lub firmy zewnętrznej cały proces zostanie przeprowadzony bardzo szybko. Należy pamiętać o tym, że obecnie podmioty gospodarcze mają możliwość rejestracji spółki jawnej w sposób tradycyjny składając stosowne dokumenty w Krajowym Rejestrze Sądowym lub za pomocą systemu teleinformatycznego, który udostępniony został przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Warto poszukiwać nowych rozwiązań, które umożliwią bardzo szybką realizację zaplanowanych przedsięwzięć.

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. Chętnie udzielimy kompleksowej pomocy dotyczącej zakładania spółki.

Rejestracja spółki jawnej

Pytanie do eksperta: Jak wygląda rejestracja spółki jawnej?

Odpowiedź eksperta: Spółka jawna jest to spółka, która nie posiada osobowości prawnej, należy więc do grupy ułomnych osób prawnych. Charakter jej działalności musi być zorganizowany oraz ciągły i przybierać formę działalności handlowej, usługowej, wytwórczej lub innej działalności gospodarczej. Każdy z wspólników spółki odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia, całym swoim majątkiem, solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Rejestracja spółki jawnej przebiega w właściwym ze względu na siedzibę spółki sądzie rejestrowym. Umowa spółki musi zostać zawarta na piśmie pod rygorem nie ważności, aby zawrzeć w umowie jakieś zmiany wszyscy wspólnicy muszą wyrazić na to zgodę.

Formularzem urzędowym odpowiednim dla rejestracji spółki jawnej jest KRS-W1, który powinien zostać poprawnie i czytelnie wypełniony, powinien on także zawierć dane zgodne z tymi, które zawarte zostały w umowie spółki. Dodatkowo wspólnicy do wniosku muszą dołączyć załączniki w postaci: KRS-WB, KRS-WM, KRS-WK. Może pojawić się także konieczność złożenia dodatkowych formularzy, zgodnie z postanowieniami jakie zawarte zostały w umowie spółki. Wspólnicy spółki zobowiązani są do uregulowania opłaty sądowej za wpis spółki do rejestru oraz opłaty za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.


Istnieje także możliwość rejestracji spółki jawnej za pomocą systemu online, który udostępniony został przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Cały proces przebiega zgodnie z instrukcjami systemu, co znacznie ułatwia sposób założenie spółki w KRS. Umowa spółki sporządzana jest za pomocą wzorca jakie udostępniony jest w systemie.

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.