Posts tagged: sp komandytowa

Jak działają spółki komandytowe?

Pytanie do eksperta: Czym są i jak działają spółki komandytowe? Jak wygląda procedura ich zakładania?

Odpowiedź eksperta: Umowa spółek komandytowych musi mieć formę aktu notarialnego. W tego typu spółce podział wypracowanych zysków zależy od statusu wspólnika. W spółce komandytowej występuje dwóch wspólników – komplementariusz (odpowiada za zobowiązania spółki całym majątkiem, rola wspólnika aktywnego) i komandytariusz (rola wspólnika pasywnego).


Spółka komandytowa (bez osobowości prawnej) ma możliwość (w ramach zdolności do czynności prawnych) zaciągania zobowiązań, pozywania oraz bycia pozywaną, nabywania nieruchomości i innych praw rzeczowych. Należy pamiętać, że spółka nie płaci wtedy podatku dochodowego (podatnikami są wspólnicy). Przychody spółki uznaje się za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Wspólnicy, jako osoby fizyczne, mogą zatem wybrać PIT ze stawką liniową lub zasady ogólne.

Warto pamiętać, że wizyta u notariusza (podczas sporządzania umowy w formia altu notarialnego) wiąże się z kosztami, ale przecież do rozpoczęcia działalności nie jest potrzebny kapitał zakładowy.


Co powinno znaleźć się w nazwie spółki?

  • Nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy
  • dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowa” (lub skrót „sp.k.”)

Co trzeba zawrzeć w umowie?

  • przedmiot działalności spółki
  • nazwę i siedzibę spółki
  • wartość i oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika
  • sumę komandytową (oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli)

Spółka zaczyna istnieć w momencie wpisu do KRS. Jakie są jej zalety?

  • możliwość ograniczenia odpowiedzialności niektórych wspólników
  • elastyczność dysponowania zyskiem spółki
  • możliwość działania na większa skalę bez większego kapitału
  • możliwość podjęcia uchwał o wypłacie zaliczek na poczet zysku w czasie trwania roku obrotowego

Warto pamiętać, że spółki komandytowe zostały wyłączone z planowanego nałożenia na nie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).


Interesuje Cię otworzenie firmy w postaci spółki komandytowej? Skontaktuj się z nami i skorzystaj z naszej pomocy. Postaw na profesjonalne rozwiązania. Zapraszamy do kontaktu!

 

Prowadzenie spraw spółki komandytowej

Pytanie do eksperta: Na czym polega prowadzenie spraw spółki komandytowej i kto jest za to odpowiedzialny?

Odpowiedź eksperta: Prowadzenie spółki komandytowej polega na zarządzaniu jej interesami. Jest to proces polegający na dokonywaniu czynności zarówno faktycznych jak i organizacyjnych dotyczących stosunków wewnętrznych spółki. Na podstawie powyższej definicji, łatwo można odróżnić pojęcie reprezentacji spółki od prowadzenia jej.

Na podstawie sporządzonej umowy (w formie aktu notarialnego), jedyną jednostką upoważnioną do prowadzenia interesów spółki jest komplementariusz. Istnieje jednak wyjątek, gdy wymagana jest zgoda komandytariusza. Ma to miejsce w sytuacjach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki i uregulowane jest w art. 121 § 2 k.s.h.

Zgodnie z art. 121 § 1 komandytariusz może zostać powołany do prowadzenia spraw spółki na podstawie umowy. Należy pamiętać że w przypadku, gdy komandytariusz uzyska powyższe uprawnienie, przy jednoczesnym nie wyłączeniu uprawnienia do wyrażenia zgody na czynności przekraczające zwykły zakres, o którym mowa w art. 121 § 2 k.s.h., wtedy jego pozycja w zakresie prowadzenia spraw spółki jest równa pozycji komplementariuszy.

Jeżeli masz jakieś pytania w kwestii prowadzenia spraw spółki komandytowej lub potrzebujesz pomocy, zadzwoń do nas. Gwarantujemy, że eksperci postarają się udzielić wyczerpujący odpowiedzi, tak by rozwiać Twoje wątpliwość. Zachęcamy do podjęcia współpracy.

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.