Posts tagged: rozliczenie podatku CIT

Stawka CIT 9%

Pytanie do eksperta: Stawka CIT 9% – dlaczego tak wiele się o tym mówi oraz kto będzie mógł skorzystać z obniżonej stawki podatku dochodowego?

Odpowiedź eksperta: Od stycznia 2019 roku stawka 9% zastąpi obowiązującą 15%. Obniżona stawka będzie stosowana do dochodów osiągniętych od 2019 roku, czyli od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2018 roku.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z obniżonej preferencyjnej stawki CIT?
– posiadanie statusu małego podatnika,
– nie przekroczenie limitu 1,2 mln EUR przychodów w bieżącym oraz poprzednim roku podatkowym.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że analizując rok poprzedni pod uwagę bierzemy kwotę brutto, natomiast już w roku bieżącym uwzględniamy kwotę netto.

Nowe podmioty także będą miały możliwość skorzystania ze zmniejszonej stawki CIT. Warunkiem jest uzyskanie bieżącego przychodu nieprzekraczającego równowartości 1,2 mln EUR netto.

Kto nie będzie mógł skorzystać z obniżonej stawki? Ze zmian w przepisach wyłączone są przede wszystkim podatkowe grupy kapitałowe, spółki dzielone oraz podatnicy wnoszący wkład w postaci przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części albo składników jego majątku, jeśli ich wartość przekracza równowartość 10 000 EUR, a także w sytuacji, gdy przedmiotem wkładu są składniki majątku pozyskane przez podatnika CIT w związku z likwidacją podmiotów, w których posiadał udziały (akcje). Ograniczenia te dotyczą roku podatkowego, w którym dokonano podziału spółki lub wniesiono wkład, oraz roku kolejnego.

Z racji wprowadzanych zmian to najlepszy czas na założenie spółki. Oferujemy pomoc w przeprowadzeniu procesu rejestracji spółki z krótkim czasie.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ SPRZEDAŻY STAŻOWYCH SPÓŁEK więcej

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.