Posts tagged: rodzaje spółek

Rodzaje spółek

Pytanie do eksperta: Jakie formy działalności mogę prowadzić w Polsce?

Odpowiedź eksperta:Rozpoczęcie działalności gospodarczej zaczyna się w pierwszej kolejności od zawarcia umowy spółki. Na formularzu urzędowym podać należy również formę prawną, jaka będzie prowadzona. Podjęcie decyzji przez przedsiębiorcę nie jest jednak proste, ponieważ każda z form prawnych posiada inne wymagania i regulacje. Każda spółka uregulowana została przez Kodeks Cywilny oraz Kodeks Spółek Handlowych.

Przed założeniem własnego przedsiębiorstwa osoby często zadają sobie pytanie jaka forma prowadzenia działalności jest najkorzystniejsza dla przedsiębiorcy. Biorąc pod uwagę dostępne rodzaje spółek należy w pierwszej kolejności podzielić spółki na ich sposób utworzenia pod względem ekonomicznym. Spółki podzielone są więc na osobowe oraz kapitałowe. Każda forma prawna, którą można prowadzić posiada jednak swoje plusy i minusy. Podczas podejmowania decyzji rozważyć należy wszystkie aspekty prawne, które wpływają na funkcjonowanie działalności gospodarczej. Rodzaje spółek, jakie można prowadzić w Polsce to: spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna.

Wybór odpowiedniej formy prawnej ma niebagatelny wpływ na sposób prowadzonej działalności gospodarczej oraz odpowiedzialność majątkową współwłaścicieli i sposób księgowania. W polskim prawie jasno i precyzyjnie określone zostały rodzaje spółek, ich struktura oraz zasady prowadzenia działalności gospodarczej, co znacznie ułatwia wybór najlepszego dla przedsiębiorcy rodzaju spółki.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

 

Spółki i ich rodzaje

Pytanie do eksperta: Jakie są rodzaje spółek?

Odpowiedź eksperta: Spółki stanowią bardzo atrakcyjną formę prowadzenia własnego biznesu. Umożliwiają one połączenie się osób i ich kapitałów, a także wiedzy i doświadczenia w celu osiągnięcia korzyści. Ich różnorodność pozwala na taki wybór, który będzie jak najlepiej dopasowany do prowadzonej działalności.
W Polsce dokonuje się klasyfikacji spółek ze względu na przepisy jakie je regulują i to gdzie zostały zawarte. Wyróżnia się więc spółki cywilne, których funkcjonowanie regulowane jest przez przepisy Kodeksu Cywilnego oraz spółki handlowe, które reguluje Kodeks Spółek Handlowych.


Spółki cywilne powstają na mocy umowy między wspólnikami oraz rejestracji każdego z nich w urzędzie gminy. Choć ich utworzenie i prowadzenie nie jest bardzo skomplikowane, to posiadają one wadę. Wspólnicy tej spółki odpowiadają za zobowiązania całym swoim majątkiem. Sprawia to, że najlepiej i najbezpieczniej jest zakładać takie spółki z osobami do których mamy bardzo duże zaufanie.


Kolejną grupą spółek są spółki handlowe. W jej obrębie dokonuje się podziału na spółki:

Spółki kapitałowe to: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna. Ich cechą jest duża rola kapitału powstałego z emisji udziałów (spółka z o.o.) lub emisji akcji (spółka akcyjna). Drugą cechą wspólną jest ograniczona odpowiedzialność wspólników do wysokość posiadanych udziałów bądź akcji.

Spółki osobowe to : jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna. Spółki te łączy wspólna cecha jaką jest osobista więź miedzy wspólnikami dotycząca prowadzenia firmy. Każda z spółek osobowych ma swoje dość charakterystyczne cechy.

  • Spółka jawna jest bardzo podobna do spółki cywilnej. Jednak odróżnia ją od niej kapitał spółki wniesiony przez wspólników. W spółce cywilnej kapitał wspólnika jest kapitałem firmy.
  • Spółkę partnerską wyróżnia fakt że, przeznaczona jest tylko dla osób wykonujących wolne zawody np. lekarzy czy architektów.
  • Spółka komandytowa cechuje się występowaniem komandytariuszy odpowiedzialnych majątkowo do wysokości kwoty komandytowej oraz komplementariuszy całkowicie odpowiedzialnych majątkowo i prowadzących sprawy spółki.
  • Spółka komandytowo- akcyjna jest podobna do komandytowej, lecz w niej zamiast komandytariuszy występują w niej akcjonariusze.
Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.