Posts tagged: rodzaje księgowości

Rodzaje księgowości

Pytanie do eksperta: Jakie można wyróżnić rodzaje księgowości?

Odpowiedź eksperta: Podstawowe rodzaje księgowości jakie można wyróżnić to:
– uproszczona księgowość,
– pełna księgowość.

Między tymi formami prowadzenia księgowości istnieją ogromne różnice. Uproszczona księgowość przeznaczona jest dla mniejszych podmiotów gospodarczych i jej nadrzędnym celem jest właściwe rozliczenie z tytułu należnego podatku dochodowego. Składa się z prostych zasad gromadzenia danych finansowych oraz nie wymaga znajomości wielu pojęć księgowych. Bardzo często prowadzona jest samodzielnie przez przedsiębiorców za pomocą dostępnych programów księgowych. Prowadzenie takiej formy księgowości jest bardzo tanie, dostarcza nie wielu danych, w konsekwencji uniemożliwia dokonywanie szerokich analiz finansowych. Wyróżnia się kilka form uproszczonej księgowości: kartę podatkową, ryczałt ewidencjonowany, książkę przychodów i rozchodów. Każda z tych form wymaga spełnienia przez przedsiębiorcę określonych warunków.

Z kolei pełna księgowość stanowi rozbudowany i złożony system ewidencji zdarzeń gospodarczych jakie mają miejsce w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. W odróżnieniu do uproszczonej księgowości służy do zaprezentowania pełnego obrazu przedsiębiorstwa oraz umożliwia dokonywanie wielu analiz i podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Regulowana jest przez Ustawę o rachunkowości, Krajowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Prowadzenie pełnej księgowości wymaga szerokiej wiedzy, dlatego najczęściej firmy zlecają wykonanie czynności księgowych wyspecjalizowanym podmiotom. Pełna księgowość prowadzona jest przez firmy, którym przepisy prawne narzucają takie rozwiązanie i stanowi bardzo duże obciążenie ze względu na wiele obowiązków sprawozdawczych.

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.