Posts tagged: rejestracja w CRBR

Rejestracja spółki w CRBR

Pytanie do eksperta: Rejestracja spółki w CRBR – co warto wiedzieć?

Odpowiedź eksperta: Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, czyli CRBR, to system, który został wprowadzony w Polsce w celu zwiększenia przejrzystości w sektorze finansowym oraz zapobiegania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. System ten umożliwia gromadzenie i udostępnianie informacji na temat beneficjentów rzeczywistych polskich spółek oraz innych jednostek organizacyjnych.

Beneficjent rzeczywisty to osoba fizyczna lub osoba prawna, która posiada bezpośrednio lub pośrednio 25% lub więcej udziałów lub głosów w spółce lub innej jednostce organizacyjnej, lub w inny sposób kontroluje działalność takiej jednostki.

Rejestracja spółki w CRBR jest obowiązkowa dla każdej spółki z o.o. w Polsce i musi zostać zrealizowana w określonym terminie. W ramach procesu rejestracji należy zgłosić do CRBR informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. imię i nazwisko, numer PESEL lub identyfikator REGON, a także informacje o udziałach lub innych formach kontroli w spółce. Rejestracja beneficjentów rzeczywistych może być przeprowadzona przez reprezentanta spółki lub osobę upoważnioną przez spółkę. Do zgłoszenia informacji wymagane jest posiadanie ważnego podpisu elektronicznego. W przypadku braku podpisu elektronicznego, konieczne jest złożenie oświadczenia w formie pisemnej.

Warto zauważyć, że w przypadku wystąpienia zmian w danych beneficjentów rzeczywistych, spółka ma obowiązek dokonania aktualizacji informacji w CRBR w ciągu 7 dni od dnia, w którym dowiedziała się o zmianie danych.

Co ważne, za brak lub niedochowanie terminu rejestracji beneficjentów rzeczywistych grozi kara finansowa, która może wynieść nawet do 1 mln złotych.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.