Posts tagged: rejestracja spółki z oo

Rejestracja sp z o o przez Internet

Pytanie do eksperta: Czy rejestracja spółki z o.o. przez Internet jest legalna?

Odpowiedź eksperta: Tak, rejestracja spółki z o.o. przez Internet jest w pełni legalna i zgodna z polskim prawem. W 2019 roku wprowadzono nowelizację Kodeksu Spółek Handlowych, która umożliwiła rejestrację spółek przez Internet bez konieczności udziału w tym procesie notariusza.

Jakie korzyści niesie ze sobą rejestracja spółki z o.o. przez Internet?
Rejestracja spółki z o.o. przez Internet przede wszystkim pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze, które trzeba by było wydać na notariusza i opłaty związane z jego usługami. Dodatkowo, korzystając z usług profesjonalnej firmy oferującej rejestrację spółek online, można być pewnym, że wszystkie formalności zostaną wykonane prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jak przebiega proces rejestracji spółki z o.o. przez Internet?
Proces rejestracji spółki z o.o. przez internet składa się z kilku etapów. Na początku należy wybrać nazwę spółki i upewnić się, że jest ona wolna i nie jest już zarejestrowana przez inną firmę. Następnie należy wypełnić i przesłać wniosek o wpis do KRS oraz umowę spółki z o.o. Wymagane są również dokumenty tożsamości wspólników oraz dowody wpłaty kapitału zakładowego. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji z KRS, spółka zostaje zarejestrowana i otrzymuje KRS oraz NIP.

Czy można zarejestrować spółkę z o.o. przez internet jako jednoosobową?
Tak, można zarejestrować spółkę z o.o. przez internet jako jednoosobową. Wymaga to jednak spełnienia określonych wymagań, takich jak posiadanie minimalnej wysokości kapitału zakładowego oraz pełnienie roli zarządu spółki przez jednego wspólnika.

Czy można zarejestrować spółkę z o.o. przez internet z zagranicy?
Tak, można zarejestrować spółkę z o.o. przez internet z dowolnego miejsca na świecie, pod warunkiem spełnienia wymagań dotyczących dokumentów i kapitału zakładowego. Warto jednak pamiętać, że przedsiębiorca musi mieć polski adres do korespondencji oraz reprezentacji w sprawach związanych z KRS.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Rejestracja spółki hotelarskiej

Pytanie do eksperta: Na czym polega rejestracja spółki hotelarskiej?

Odpowiedź eksperta: Istotnie należy zaznaczyć, że rejestracja spółki hotelarskiej obliguje do przeprowadzenia procedury założenia firmy krok po kroku, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi tej branży.

Rejestracja spółki hotelarskiej krok po kroku:

Po pierwsze, należy wybrać formę prawną spółki. Najczęściej wybieraną formą dla spółek hotelarskich jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ponieważ umożliwia ona dzielenie się ryzykiem pomiędzy wspólnikami i pozwala na łatwiejszą rejestrację oraz dostęp do rynku kapitałowego. Spółka z o.o. to najczęściej wybierana forma prawna w Polsce.

Po drugie, należy opracować i zatwierdzić umowę spółki, który określi zasady funkcjonowania spółki, udziały wspólników oraz zakres odpowiedzialności poszczególnych wspólników.

Następnie, należy zgłosić wniosek o rejestrację spółki w właściwym urzędzie rejestracji przedsiębiorstw (KRS). Wniosek powinien zawierać niezbędne informacje, takie jak nazwa spółki, adres siedziby, informacje o wspólnikach, a także informacje o kapitale zakładowym i udziale wspólników.

Po zarejestrowaniu spółki, należy zarejestrować ją w urzędzie skarbowym i uzyskać wszystkie niezbędne pozwolenia i licencje na działalność hotelarską.

Założenie firmy hotelarskiej to skomplikowana procedura – z tego powodu warto skorzystać z pomocy specjalistów, którzy dopełnią niezbędnych formalności rejestracyjnych.

Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu i wiedzy można uniknąć błędów i opóźnień, a także zapewnić prawidłowe funkcjonowanie spółki w przyszłości. Warto pamiętać, że rejestracja to tylko pierwszy krok w procesie tworzenia i prowadzenia spółki hotelarskiej, a dalsze działania takie jak zatrudnianie pracowników, zakup nieruchomości i wyposażenia, a także uzyskanie pozwoleń i licencji, również wymagają odpowiedniej wiedzy i przygotowania.

ZAOZNAJ SIE Z OFERTĄ REJESTRACJI SPÓŁKI Z O.O. więcej

Elektroniczna zmiana danych w KRS

Pytanie do eksperta: Czy dane spółki założonej przez Internet można zmienić elektronicznie?

Odpowiedź eksperta: Oczywiście, że tak. Jakiś czas temu zmianie uległy przepisy określające zasady funkcjonowania KRS i dzięki szerzącemu się procesowi cyfryzacji system eKRS stał się jeszcze bardziej elastyczny i dostępny dla przedsiębiorców.

Wnioski ze zmianami danych wymagających aktualizacji np. zmiana siedziby spółki, zmiana zakresu kodów PKD przyjmowane są przez KRS wyłącznie w formie elektronicznej, dzięki temu ich czas rozpatrzenia uległ znacznemu skróceniu – obecnie wynosi ok. 1 dzień.

Wniosek z aktualizowanymi danymi można wypełnić w systemie S24. Osoby uprawnione do reprezentacji spółki lub pełnomocnik procesowy powinny podpisać wniosek i wraz z elektronicznymi załącznikami np. uchwała wspólników dokumentująca zaistniałą w firmie zmianę wysłać do Sądu. Po wysłaniu dokumentów konieczne jest uiszczenie opłaty sądowej i opłaty do MSiG za jej ogłoszenia – można szybko przez e-płatności wykonać przelew lub zapłatę blik.

W przypadku zaistnienia nieprawidłowości w złożonym wniosku Sąd wezwie do ich poprawienia wyznaczając termin na dokonanie tego.

Spółki zakładane drogą tradycyjną tj. u Notariusza lub takie, w których dokonywana była zmiana umowy spółki poprzez dodanie niestandardowych zapisów, gdy zaistnieje konieczność ich aktualizacji w KRS również można zaktualizować w sposób elektroniczny. Dokumenty ze zmianami należy wypełnić na Portalu Rejestrów Sądowych i wysłać do KRS. Tak złożone wnioski Sąd rozpatruje zazwyczaj w ciągu tygodnia.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ AKTUALIZACJI SPÓŁEK więcej

 

Spółki bez notariusza

Pytanie do eksperta: Jak odbywa się rejestracja spółki bez notariusza?

Odpowiedź eksperta:
Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bez udziału notariusza odbywa się przez Internet a specjalnej platformie, która został udostępniona przez Ministerstwo Sprawiedliowści. Możliwość założenia spółki z o.o. w ten sposób istnieje od początku 2012 roku.

Pierwszym krokiem, jaki musi wykonać przedsiębiorca jest założenie konta na platformie. Konto w tym serwisie musi posiadać każda osoba, która będzie podpisywała wniosek o rejestrację spółki (każdy wspólnik). Następnie należy wybrać wzory dokumentów oraz wprowadzić do nich dana zakładanej działalności. Dokumenty generowane są automatycznie, jednak przed podpisaniem ich przez wspólników można wprowadzić jeszcze zmiany. Obowiązkowy jest wybór odpowiedniego sądu rejonowego, gdzie zostanie przesłany wniosek o rejestrację spółki. Dokumenty muszą zostać podpisane za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet pozwala znacznie ograniczyć koszty oraz czas. Trwa maksymalnie 24 godziny od momentu przesłania wniosku do wybranego wcześniej sądu rejonowego. Dzięki możliwości założenia spółki bez udziału notariusza, umowa spółki nie jest tworzona w formie aktu notarialnego, dlatego nie trzeba płacić wysokich kosztów notarialnych. Należy jednak pamiętać, że zakładając spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością online wkłady na pokrycie kapitału zakładowego, którego minimalna wysokość wynosi 5.000 złotych mogą być jedynie w formie pieniężnej.


ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Jak mogę założyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Pytanie do eksperta: Jak mogę założyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Odpowiedź eksperta: Jednoosobowa działalność gospodarcza jest jedną z najchętniej wybieranych form prawnych w Polsce. Jej cechą charakterystyczną jest łatwa rejestracja oraz prosty sposób prowadzenia.  Wniosek o założenie takiej działalności składa się do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej. Wniosek może zostać wypełniony w formie papierowej i złożony w urzędzie miast bądź gminy lub w formie elektronicznej i złożony przez Internet. Osoba zakładająca jednoosobową działalność gospodarczą nie musi odwiedzać wielu urzędów, gdyż obowiązuje zasada jednego okienka, która pozwala na uzyskanie wszystkich niezbędnych do prowadzenia numerów po złożeniu wniosku o rejestrację działalności w CEIDG.

Przed założeniem jednoosobowej działalności gospodarczej należy wybrać formę opodatkowania działalności oraz numery PKD, które odpowiadać będa profilowi zakładanej działalności. Po dokonaniu rejestracji działalności należy zająć się innymi kwestiami np. założeniem konta bankowego dla firmy oraz wyrobieniem pieczątek.

Nasza firma od lat zajmuje się pomocą w zakładaniu działalności gospodarczych. Oferujemy kompleksową pomoc podczas procesu rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej. Zajmujemy się sporządzaniem dokumentacji, wypełnianiem wniosku oraz doborem odpowiedniej formy opodatkowania i numerów PKD. Zapraszamy zainteresowane osoby do kontaktu w celu poznania szczegółów naszej oferty.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ więcej

 

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Pytanie do eksperta: Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Odpowiedź eksperta: Jednoosobowa działalność gospodarcza to najprostsza i chętnie wybierana forma prawna działalności gospodarczej. Najczęsciej na jej założenie decydują się osoby, które zakładają swoją pierwszą firmę, gdyż jej założenie i prowadzenie ie jest skomplikowane. Przedsiębiorca, który planuje otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą musi zarejestrować ją w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności.

Przed złożeniem wniosku o rejestrację działalności w CEIDG konieczny jest wybór formy opodatkowania. Przedsiębiorca ma do wyboru kilka form, więc musi zastanowić się, która będzie dla niego najodpowiedniejsza. Zakładając działalność gospodarczą należy pamiętać również o wyborze kodów PKD, które opowiadać będą profilowi prowadzonej działalności. Wniosek składany do CEIDG jest także wnioskiem o nadanie numeru NIP i REGON. W ciągu 7 dni od złożenia wniosku przedsiębiorca musi zgłosić siebie jako płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Założenia konta bankowego nie jest obowiązkowe, jednak znacznie ułatwia prowadzenie firmy.

Przyszli przedsiębiorcy mogą skorzystać z pomocy specjalistów, którzy dokonają rejestracji działalności. Przedsiębiorca nie musi posiadać określonego kapitału, by móc założyć taką działalność jak ma to miejsce w przypadku innych form.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ więcej

 

Zakładanie spółki z o.o. w 2018

Pytanie do eksperta: Ile kosztuje zakładanie spółki z o.o. w 2018 roku?

Odpowiedź eksperta:Jedną z chętnie wybieranych form do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która charakteryzuje się wieloma zaletami. Koszt założenia spółki z o.o. uzależniony jest od sposobu rejestracji podmiotu.

W Kodeksie spółek handlowych znajdują się przepisy, które szczegółowo regulują kwestię dotyczącą założenia działalności w tej formie. Spółka z o.o. może zostać założona w sposób tradycyjny, który odbywa się w urzędzie lub w sposób uproszczony, który ma miejsce na platformie internetowej.

Koszty jakie ponosi przedsiębiorca decydujący się na otwarcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są znacznie wyższe w przypadku tradycyjnej rejestracji, gdyż odbywa się ona z udziałem notariusza, który tworzy umowę spółki w formie aktu notarialnego, co wiąże się z koniecznością pokrycia dodatkowych kosztów związanych z taksą notarialną. Wysokość taksy uzależniona jest od wysokości kapitału zakładowego wnoszonego przez wspólników spółki. Kolejnymi kosztami są opłata za wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w wysokości 500 złotych oraz opłata za ogłoszenie wpisu do KRS w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 100 złotych. W przypadku rejestracji spółki przez Internet przedsiębiorca ponosi koszty związane z wpisem spółki do KRS w wysokości 250 złotych oraz ogłoszeniem w MSiG w wysokości 100 złotych.

W obu przypadkach należy pamiętać również o konieczności pokrycia kapitału zakładowego, którego minimalna wysokość wynosi 5 000 złotych oraz o opłacie podatku od czynności cywilnoprawnych.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Rejestracja spółki z oo 2018

Pytanie do eksperta: Jak założyć spółkę z o.o. w 2018 roku?

Odpowiedź eksperta:Rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w 2018 roku to bardzo dobre rozwiązanie. Prowadzenie spółki z o.o. jest bardzo korzystne dla przedsiębiorcy, gdyż ten rodzaj działalności posiada wiele zalet.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać założona tradycyjnie w urzędzie lub w sposób uproszczony przez Internet.

Tradycyjna rejestracja spółki z o.o. odbywa się przy udziale notariusza, który sporządza umowę spółki w formie aktu notarialnego. Przedsiębiorca zobowiązany jest do poniesienia kosztów taksy notarialnej, której wysokość uzależniona jest od wysokości kapitału zakładowego wnoszonego przez wspólników spółki. Rejestracja spółki w sposób tradycyjny jest długotrwałym procesem, gdyż może trwać nawet kilka tygodni.

Rejestracja spółki z o.o. w sposób uproszczony odbywa się na specjalnej platformie internetowej udostępnionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Na platformie dostępne są wzory dokumentów, do których przedsiębiorca wprowadza samodzielnie dane zakładanej spółki. Udział notariusza nie jest wymagany, ponieważ umowa spółki tworzona jest także na podstawie wzoru. Wygenerowane dokumenty należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pomocą profilu zaufanego. Założenie spółki z o.o. online trwa maksymalnie 24 godziny od chwili przesłania wniosku o jej rejestrację do właściwego sądu rejonowego.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to popularna forma prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Charakteryzuje się niskim kapitałem zakładowym, którego minimalna wysokość wynosi 5 000 złotych oraz ograniczoną odpowiedzialnością wspólników za zobowiązania spółki.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Warszawa

Pytanie do eksperta: Czy warto zakładać spółkę z o.o.? Czy lepiej wybrać rejestrację online?

Odpowiedź eksperta:Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie to bardzo dobry pomysł na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Prowadzenie firmy w formie spółki z o.o. wiąże się z wieloma korzyściami dla przedsiębiorcy.

Spółki z o.o. są jedną z najchętniej wybieranych form prawnych przez polskich przedsiębiorców. Rejestracja spółki może zostać przeprowadzona w dwóch sposobach. Pierwszym z nich jest tradycyjna rejestracja firmy w urzędzie, natomiast drugim jest rejestracja uproszczona odbywająca się przez internet. Korzystniejsze dla przyszłego przedsiębiorcy jest założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością online.

Rejestracja spółki przez internet odbywa się w maksymalnie 24 godziny po przesłaniu wniosku do wybranego sądu rejonowego. Założenie spółki z o.o. ma miejsce na specjalnej platformie teleinformatycznej udostępnionej przedsiębiorcom na początku 2012 roku przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością online odbywa się bez udziału notariusza, co znacznie zmniejsza koszty założenia działalności. Umowa spółki z o.o. nie jest tworzona w formie aktu notarialnego, jak ma to miejsce podczas tradycyjnej rejestracji, lecz na podstawie wzoru dostępnego na stronie. Dokumenty generowane są automatycznie w serwisie po wprowadzeniu przez przedsiębiorcę danych zakładanej firmy. Do podpisania dokumentów wymagane jest posługiwanie się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokumenty można również podpisać za pomocą profilu zaufanego ePUAP.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Sp z o.o. na sprzedaż w Warszawie

Pytanie do eksperta: Czy warto kupić gotową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Warszawie?

Odpowiedź eksperta:Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to idealne narzędzie do prowadzenia pod sobą dużego przedsiębiorstwa bądź ryzykownej działalności. Do ogromnych atutów tego podmiotu należy osobowość prawna, dzięki której wspólnicy spółki nie ponoszą odpowiedzialności za jej zobowiązania. Ponadto do założenia spółki z o.o. upoważnieni są niemal wszyscy za wyjątkiem innej jednoosobowej spółki z o.o. Cel założenia spółki również może być dowolny pod warunkiem, że jest on zgodny z przepisami prawa.

Spółka z o.o. wiąże się niestety z długą i problematyczną rejestracją toteż osoby zainteresowane jej założeniem bardzo często postanawiają kupić gotową jednostkę. Tym sposobem w przeciągu jednej doby staną się właścicielami podmiotu przygotowanego do natychmiastowej aktywności na rynku. Jedynym obowiązkiem przedsiębiorcy będzie złożeniem podpisu na umowie spółki sporządzonej w formie aktu notarialnego.

Spółka zarejestrowana w Warszawie z kolei znacznie podnosi wiarygodność danej firmy, dzięki temu zwiększą się jej szanse na pozyskanie klientów i kontrahentów. Prestiżowe ulokowanie siedziby ma bowiem ogromny wpływ na zaufanie jakim jednostka zostanie obdarzona.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zakupem gotowej spółki z o.o. zachęcamy do kontaktu. Oferujemy gotowe spółki, które nigdy wcześniej nie prowadziły pod sobą działalności. Otworzenie pod nimi działalności jest zatem szybkie, proste i bezpieczne.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA SPRZEDAŻY NOWYCH, GOTOWYCH SPÓŁEK więcej

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.