Posts tagged: rejestracja spółki 2019

Założenie spółki 2019

Pytanie do eksperta: Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? Z jakimi kosztami należy się liczyć decydując się na rejestrację działalności gospodarczej?

Odpowiedź eksperta: Chcą Państwo prowadzić spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? Muszą Państwo pamiętać, że trzeba ją wcześniej zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną lub więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym. Wspólnicy jednostki gospodarczej są zobowiązani do świadczeń określonych w umowie, a także nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

Aby spółka z o.o. prawnie istniała należy ją zarejestrować w KRS. Wniosek o wpis należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, drukowanymi literami. Dokumenty, na podstawie których dokonuje się wpisu składać należy w oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpisach.

Gdy rejestrujemy spółkę tradycyjnie musimy liczyć się z większymi kosztami, spowodowane jest to koniecznością uzyskania aktu notarialnego. Opłata sądowa wynosi wówczas 500 zł. Do niej należy doliczyć jeszcze 100 zł opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W przypadku rejestracji online opłata sądowa wynosi 250 zł, a opłata za ogłoszenie w MSiG nie ulega zmianie. Decydując się na elektroniczną rejestrację oszczędzamy ok. 250 zł, co w początkowym etapie prowadzenia działalności ma ogromne znaczenie.

Wniosek o wpis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do krajowego Rejestru Sądowego, sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w terminie 7 dni od daty jego wpływu do sądu.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.