Posts tagged: rachunkowość spółki zoo

Składanie sprawozdania finansowego 2020 pomoc

Pytanie: Jak poprawnie złożyć sprawozdanie finansowe, prowadząc księgi rachunkowe?

Odpowiedź eksperta: Składanie sprawozdania finansowego dla wszystkich jednostek prowadzących księgi rachunkowe, jest obowiązkowe w postaci elektronicznej. Tylko wersja elektroniczna jest oryginałem sprawozdania finansowego. Jeśli chodzi o wydruk w formie papierowej, to może być on jedynie kopią tego sprawozdania. E-sprawozdanie może zostać sporządzone w postaci ustrukturyzowanej lub formacie nieustrukturyzowanym. Najważniejsze, aby sprawozdanie złożone zostało nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego.

Składanie sprawozdania finansowego 2020 pomoc – elementy sprawozdania finansowego:
– wprowadzenie do sprawozdania,
– bilans,
– rachunek zysków i strat,
– zestawienie zmian w kapitale własnym – jeśli jednostka je sporządza,
– rachunek przepływów pieniężnych – gdy jednostka go sporządza,
– nota podatkowa w dodatkowych informacjach i objaśnieniach.

E-sprawozdanie powinno być jednym plikiem, zawierającym w sobie wszystkie wyżej wymienione elementy. Składanie sprawozdania finansowego 2020 pomoc- kto powinien podpisać dokument? Elektroniczne sprawozdanie podpisuje osoba której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownik jednostki. W przypadku, gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy to sprawozdanie powinien podpisać każdy z członków tego organu.

Jeśli sprawozdanie jest w formie elektronicznej to podpis nie może być inny niż:
– kwalifikowany podpis elektroniczny,
– podpis profilem zaufanym,
– podpis osobisty- weryfikowany przez certyfikat podpisu osobistego. Możliwy do użycia dla osób posiadających e-dowód osobisty.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.