Posts tagged: prowadzenie spółki Kraków

Rejestracja spółki w Polsce przez cudzoziemców

Pytanie do eksperta: Czy cudzoziemiec może zarejestrować spółkę w Polsce na takich samych zasadach jak polski obywatel?

Odpowiedź eksperta:Cóż, wiele zależy od kraju jego pochodzenia. Na takich samych zasadach jak rodowici obywatele spółkę w Polsce założyć mogą:
a) Osoby pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi.
b) Obywatele państw niewymienionych wyżej, którzy:
– posiadają zezwolenie na osiedlenie się w Polsce lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
– uzyskali zgodę w Polsce na pobyt tolerowany lub status uchodźcy,
– korzystają z ochrony czasowej na terytorium Polski.

Osoby z innych państw mogą poprowadzić firmę w postaci spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnej. Co ważne, obcokrajowcy nie mogą skorzystać z elektronicznej rejestracji spółki, ponieważ prawo takie mają wyłącznie jednostki dysponujące numerem PESEL. Aby pominąć problematyczny i czasochłonny proces rejestracyjny zagraniczny przedsiębiorca może kupić gotową spółkę. Wówczas jego jedynym obowiązkiem będzie złożenie podpisu na umowie w obecności notariusza oraz w przypadku braku płynnej znajomości języka polskiego tłumacza przysięgłego.

Nasza firma oferuje sprzedaż gotowych spółek dla cudzoziemców. Zachęcamy zatem do kontaktu w celu poznania szczegółów naszej oferty.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK KOMANDYTOWYCH więcej

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.