Posts tagged: prowadzenie oddziału firmy zagranicznej

Otwarcie oddziału firmy zagranicznej

Pytanie do eksperta: Otwarcie oddziału firmy zagranicznej w Polsce – czy jest to możliwe?

Odpowiedź eksperta: Przedsiębiorca zagraniczny może rozpocząć działalność w ramach oddziału dopiero po uzyskaniu wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział jest obowiązany ustanowić osobę upoważnioną w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego.

Przedsiębiorcom zagranicznym z państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) przyznano największy zakres swobody – mogą oni bowiem prowadzić działalność gospodarczą wedle tych samych zasad, co podmioty krajowe. Natomiast pozostali przedsiębiorcy zagraniczni mogą tworzyć oddziały z siedzibą w Polsce na zasadzie wzajemności, o ile ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

Bardzo ważnym elementem oddziału przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce jest to, że nie może wykraczać poza zakres przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego. Niezbędne dla funkcjonowania oddziału jest dokonanie jego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowym Rejestrze Sądowym, a także wskazanie osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem wyrazów “oddział w Polsce”. Ponadto niezbędne jest prowadzenie dla oddziału oddzielnej rachunkowości w języku polskim zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.