Posts tagged: prowadzenie księgowości

Pełna księgowość dla PSA

Pytanie do eksperta: Jaka księgowość powinna być prowadzona w prostej spółce akcyjnej?

Odpowiedź eksperta: Prosta Spółka Akcyjna ma odmienić polski rynek. Jest to idealne rozwiązanie dla wszystkich tych osób, które nie chcą poświęcać wiele finansów na otwarcie pierwszego biznesu, jak również dla tych, którzy w ramach startupu planują wdrażać na polski rynek nowe technologie.

Prosta Spółka Akcyjna to komplet cech spółki akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a w tych podmiotach gospodarczych jest obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. A co za tym idzie również w PSA obligatoryjne będzie prowadzenie właśnie tego typu księgowości.

Pełna księgowość jest znakomitym rozwiązaniem, które wybiera duża część przedsiębiorców. Cechuje się ona dokładnością i precyzją, co jest ważną cechą w prowadzeniu biznesu. Dzięki pełnej księgowości przedsiębiorca ma pełny ogląd na stan finansowy swojej firmy.

Pełną księgowość w Prostej Spółce Akcyjnej można prowadzić samemu lub upoważnić do tego doświadczone biuro rachunkowe. Wybór tej drugiej opcji niesie ze sobą wiele pozytywów. Dzięki niemu przedsiębiorca może skupić się wyłącznie na jak najlepszym prowadzeniu firmy i poprawianiu jej działania.

Zapraszamy do kontaktu, oferujemy kompleksową obsługę księgową prostych spółek akcyjnych na terenie całej Polski.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

PSA księgowość

Pytanie do eksperta: Czy psa księgowość musi być prowadzona w formie pełnej?

Odpowiedź eksperta: Na początku tego artykułu przybliżmy podstawowe założenia prostej spółki akcyjnej.

Od lipca przedsiębiorcy mogą rejestrować prostą spółkę akcyjną, która stanowi połączenie spółki akcyjnej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Początkowo nowy typ spółki miał obowiązywać od marca 2020 roku, następnie od marca 2021 roku, ale ostatecznie spółka wejdzie w życie w lipcu 2021 roku. Powodem przesunięcia terminu umożliwienia rejestracji prostej spółki akcyjnej są prace nad nową platformą eKRS.

W jaki celu rząd wprowadza PSA na polski rynek? Głównymi założeniami Ministerstwa Rozwoju jest wzrost atrakcyjności polskiego sytemu technologicznego, próba zatrzymania przedsiębiorców na rynku polskim oraz zachęta dla zagranicznych przedsiębiorców.

Prosta spółka akcyjna może zostać założona w dowolnym prawnie dopuszczalnym celu, lecz została stworzona z myślą o rozwoju branży innowacyjnej i technologicznej.

Czy psa księgowość musi być prowadzona w formie pełnej? Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa księgowość prostej spółki akcyjnej musi być prowadzona w formie ksiąg rachunkowych, czyli szczegółowej ewidencji księgowej. Ten sposób księgowania zobowiązuje do ewidencji każdej złotówki przepływającej przez firmę.

Warto zaznaczyć, że pełna księgowość dostarcza danych umożliwiających podejmowanie decyzji bez ryzyka utraty płynności finansowej podmiotu.

Nasze biuro rachunkowe oferuje „PSA księgowość”, czyli obsługę księgową i podatkową prostych spółek akcyjnych. Zainteresowanych nawiązaniem współpracy zapraszamy do kontaktu.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Księgowość w prostej sp akcyjnej

Pytanie do eksperta: Już o lipca przedsiębiorcy mogą zdecydować się na rejestrację nowego typu spółki – prostej spółki akcyjnej. PSA to mieszanka cech spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej – czy to połączenie usprawni prowadzenie firmy w Polsce?

Odpowiedź eksperta: Rząd przewiduje, że z każdym dniem nowe technologie odgrywać będą istotniejszą role na polskim rynku. Z tego powodu wprowadza rozwiązanie, które nie wymaga zbyt dużego kapitału na start, a procedury pozyskania inwestora nie są skomplikowane.

Podstawowym założeniem prostej spółki akcyjnej jest wsparcie nowych przedsięwzięć elastyczną formą działalności, która jednocześnie chronić będzie prywatne majątki założycieli. PSA to atrakcyjna alternatywa dla istniejących już na rynku spółek kapitałowych.

Wymagany kapitał na start- 1 zł.

Księgowość w prostej sp akcyjnej musi być prowadzona w sposób zgodny z przepisami Ustawy o Rachunkowości. Podmiot w formie P.S.A. zobowiązany jest do prowadzenia pełnej rachunkowości, czyli ksiąg rachunkowych.

Nasze biuro oferuje kompleksową pomoc w zakresie obsługi prostych spółek akcyjnych.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Pełna księgowość dla małych firm

Pytanie do eksperta: Czy pełna księgowość dla małych firm jest skomplikowana?

Odpowiedź eksperta: Wielu przedsiębiorców zadaje sobie pytanie czy pełna księgowość dla małych firm wymaga tak samo znajomości przepisów prawa jak w przypadku dużych spółek. Istotnie należy zaznaczyć na wstępie, że to nadal pełna księgowość, czyli konieczność ewidencjonowania każdej złotówki przepływającej przez firmę. Przybliżmy pojęcie pełnej księgowości…

Prowadzenie pełnej księgowości, czyli ksiąg rachunkowych należy do najbardziej rozbudowanej formy rozliczania się z przychodów przedsiębiorstwa. Szczegółowość wymagana w ramach pełnej księgowości ma na celu ograniczenie oszustw podatkowych oraz zapewnienie transparentności podmiotu.

Odpowiednio prowadzone księgi rachunkowe zapewniają przejrzysty obraz sytuacji finansowej, z którego chętnie korzystają kontrahenci jak również organy państwowe sprawujące opiekę nad praworządnością firm.

W skład ksiąg rachunkowych wchodzą:
– dzienniki,
– księga główna,
– księgi pomocnicze,
– zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych,
– wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).

Nasze biuro rachunkowe gwarantuje, że pełna księgowość dla małych firm prowadzona jest prawidłowo, rzetelnie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę specjalistów, którzy pomogą Państwu wypełnianiu obowiązków księgowych niezależnie od wielkości prowadzonego podmiotu.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Karta Polaka

Pytanie do eksperta: Usługi księgowe cennik od czego jest uzależniony?

Odpowiedź eksperta: Karta Polaka to dokument, który zaświadcza przynależność do Narodu Polskiego. Nie jest ona równoznaczna z przyjęciem obywatelstwa polskiego. Okres obowiązywania tego dokumentu różni się, w zależności od grupy wiekowej.
– dla osoby pełnoletniej, która nie przekroczyła 65 roku życia, Karta Polaka jest ważna przez 10 lat z możliwością jej przedłużenia o kolejne 10
– dla osoby małoletniej, która nie ukończyła 18 roku życia, jest ważna 10 lat, lub do uzyskania pełnoletności
– dla osoby powyżej 65 roku życia, Karta Polaka jest ważna na czas nieokreślony

W wypadku, gdy posiadacz Karty Polaka w trakcie jej obowiązywania dostał obywatelstwo polskie lub zezwolenie na stały pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, karta automatycznie traci ważność.

Karta Polaka nadaje wiele uprawnień:
– pierwszeństwo przy ubieganiu się o pomoc finansową dla Polaków za granicą
– otrzymanie świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie utrzymania w Polsce w wypadku złożenia wniosku o pobyt stały
– zwolnienie z opłat konsularnych
a) przyjęcie wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego
b) przyjęcie wniosku o wydanie wizy
– pomoc konsula w wypadku zagrożenia życia
– bezpłatnego wstępu do poszczególnych muzeów państwowych
– ulgi 37% w pociągach osobowych, pospiesznych, ekspresowych
– korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w awaryjnych przypadkach
– odbywania studiów i innych form kształcenia
– uczestnictwa w badaniach naukowych
– zwolnienia z obowiązku pozwolenia na podejmowanie pracy i prowadzenie działalności gospodarczej


Wniosek o Kartę Polaka może być wyłącznie złożony w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim (tylko dla obywateli Republiki Białorusi i bezpaństwowców) lub konsul znajdujący się na terenie zamieszkania wnioskodawcy za granicą.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Usługi księgowe cennik

Pytanie do eksperta: Usługi księgowe cennik od czego jest uzależniony?

Odpowiedź eksperta: Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wymaga od przedsiębiorców podejmowania wielu decyzji zmierzających do optymalizacji kosztów przy jednoczesnym zadbaniu o rozwój podmiotu. Analiza kosztów oraz opieranie swoich decyzji o rzetelnie przygotowanie raporty i sprawozdania z pewnością przyczynią się do bezpieczeństwa spółki.

Istotnym zadaniem przedsiębiorców jest podjęcie decyzji związanej z prowadzeniem księgowości oraz wypełnianiem obowiązków wynikających z Ustawy o Rachunkowości. Wybierając biuro rachunkowe warto zwrócić uwagę na kompetencje kadry specjalistów oraz doświadczenie biura. Kolejną istotnym czynnikiem jest ubezpieczenie, czyli posiadanie polisy od odpowiedzialności cywilnoprawnej.

Jak kształtuje się usługi księgowe cennik?

Ogrom różnic cenowych na rynku sprawia, że przedsiębiorcy często nie wiedzą na jakie biuro rachunkowe się zdecydować. Często panuje przekonanie, że niska cena za usługi księgowe może przysporzyć wiele problemów. Istotnie należy jednak podkreślić, że wiele biur rachunkowych stosuje obecnie automatyzację procesów, co pozwala ograniczyć czas usługi do minimum.

Nasze biuro rachunkowe oferuje usługi księgowe w bardzo atrakcyjnych cenach. Progi cenowe są elastyczne, uzależnione od ilości dokumentów księgowych.

Pragniemy również zaznaczyć, że nasze biuro rachunkowe świadczy usługi dla przedsiębiorców w całej Polsce. Swoje dokumenty mogą Państwo dostarczać nam w sposób zdalny, za pośrednictwem skanów, zdjęć.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Składki ZUS

Pytanie do eksperta: Co obejmują składki ZUS?

Odpowiedź eksperta: Składki ZUS są to obowiązkowe składki, które są płacone przez przedsiębiorców i pracowników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zakład ten zajmuje się wypłacaniem miesięcznie emerytury, renty. Wypłaca również zasiłki macierzyńskie, chorobowe, opiekuńcze, wyrównawcze, świadczenia rehabilitacyjne lub pogrzebowe. Rozlicza składkę na ubezpieczenie zdrowotne i przekazuje ją do NFZ.

Jest wiele rodzajów składek:
– ubezpieczenie emerytalne
– ubezpieczenie rentowe
– ubezpieczenie chorobowe
– ubezpieczenie wypadkowe
– ubezpieczenie zdrowotne
– Fundusz Pracy
– Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych- opłacany wyłącznie za pracowników

Opłacanie składek ZUS różni się w zależności od podatnika, ale można wyróżnić trzy terminy, do których składki muszą być zaksięgowane:
– do 5. dnia miesiąca- jednostki i zakłady budżetowe
– do 10. dnia miesiąca- osoby fizyczne, które płacą składki za siebie
– do 15. dnia miesiąca- wszyscy pozostali

Niepłacenie składek ZUS w terminie wiąże się z koniecznością zapłaty odsetek lub grzywna w wysokości 5 000 zł.

Nie zawsze trzeba płacić składki za pracowników, są pewne wyjątki:
– Składki studenta- gdy student wykonuje pracę na umowę zlecenie i nie przekroczył 26 roku życia
– Zawieszenie działalności- nie ma obowiązku płacenia składek, można zarejestrować się jako osoba bezrobotna

Są też wypadki, w których składki ZUS mogą być niższe:
– opłacanie składek ZUS za współpracownika
– zasiłek chorobowy przedsiębiorcy
– zasiłek macierzyński przedsiębiorcy
– pracujący przedsiębiorca (dodatkowo, na umowę o pracę)
– mały ZUS dla nowych firm

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Prowadzenie pełnej księgowości spółki

Pytanie do eksperta: Czym jest pełna księgowość? Co trzeba o niej wiedzieć?

Odpowiedź eksperta: Pełna księgowość to sposób ewidencjonowania przychodów i kosztów firmy. Ten złożony system jest idealnym rozwiązaniem dla efektywnego zarządzania biznesem, ponieważ jest dużo bardziej precyzyjny niż uproszczona księgowość. Dzięki tej dokładności jeszcze lepiej oddaje sytuację finansową przedsiębiorstwa. Jest ona obowiązkowa dla spółek akcyjnych, z o.o. oraz komandytowo-akcyjnych.

W skład pełnej księgowości wchodzi parę elementów:
– dziennik
– konta księgi głównej
– konta ksiąg pomocniczych
– zestawienie obrotów i sald
– zestawienie sald kont pomocniczych
– wykaz składników aktywów i pasywów

Prowadzenie inwentaryzacji majątku i zobowiązań jest w stanie pokazać jakie zmiany zaszły w prowadzeniu spółki. Mogą się Państwo dowiedzieć czy zaciągnięte kredyty są spłacane czy może powiększane; czy wszystkie faktury są terminowo regulowane; czy majątek się zwiększa czy zmniejsza; skąd pozyskiwane były środki na prowadzenie działalności, czy na zakup wyposażenia; na co zostały przeznaczone zyski oraz na jakim były poziomie. Wszystko co dotyczy kondycji firmy.

Dzięki pełnej księgowości dla spółek już nigdy nie będą Państwo mieli problemu z wynagrodzeniami dla pracowników, zatrudnianiem nowych czy określeniu, jaki zysk przynosi Państwu pracownik.

Jak widać jest to bardzo ciężki i złożony proces, aby prowadzenie pełnej księgowości spółki dawało odpowiednie wnioski. Aby mieć pewność, że cała ewidencja zostanie przeprowadzona poprawnie, zachęcamy do kontaktu z naszym biurem rachunkowym. Nasi profesjonaliści z miłą chęcią poprowadzą księgowość spółki za Pana/ Panią.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Obsługa kadrowo – płacowa firm w Warszawie

Pytanie do eksperta: Na czym polega obsługa kadrowo-płacowa? Czy warto z niej skorzystać prowadząc niedużą firmę?

Odpowiedź eksperta: Każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej. Obsługa kadrowo-płacowa to wszelkie prace związane z prowadzeniem tych dokumentów.

Akta osobowe pracownika składają się z 4 części. Należą do nich:
– część A – dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie,
– część B- dokumenty związane z przebiegiem zatrudnienia,
– część C – dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia,
– część D – dokumenty związane z nałożeniem na pracownika kar porządkowych.

Samodzielnie prowadzenie tych akt jest skomplikowane i czasochłonne. Z tego względu opiekę nad tymi dokumentami warto powierzyć specjalistom, a samemu skoncentrować się na zasadniczej działalności swojej firmy, a wraz z tym na generowaniu zysków.

Do głównych usług outsourcingu księgowego należą:
– rozliczanie urlopów,
– prowadzenie teczek osobowych pracowników,
– kierowanie na badania okresowe,
– przeprowadzenie formalności związanych z rozwiązaniem stosunku pracy bądź jego wygaśnięciem,
– przekazywanie dokumentacji do ZUS,
– obsługiwanie świadczeń socjalnych,
– wydawanie zaświadczeń,
– sporządzanie umów o pracę,
– i wiele innych.

Nasza firma oferuje profesjonalne usługi księgowe, w tym usługi z zakresu obsługi kadrowo-płacowej firm w Warszawie. Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu podczas którego nasi konsultanci omówią szczegóły naszej oferty oraz odpowiedzą na wszelkie pytania z Waszej strony.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Podstawowe informacje o księgowości

Pytanie do eksperta: Jakie wyróżniamy rodzaje księgowości?

Odpowiedź eksperta: Księgowość to jeden z najważniejszych obowiązków każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą. W Polsce możliwe jest prowadzenie pełnej lub uproszczonej księgowości. Nie każdy przedsiębiorca może swobodnie wybrać dla swojej firmy rodzaj księgowości. W określonych przypadkach prowadzenie pełnej księgowości jest obowiązkowe.

Uproszczona księgowość może być prowadzona przez osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, u których przychody ze sprzedaży towarów i usług w danym roku obrotowym nie przekraczają określonej w przepisach granicy. Powyżej określonej kwoty, należy prowadzić pełną księgowość. Uproszczona księgowość jest stosunkowo łatwa i tania w prowadzeniu. Przedsiębiorca może zajmować się nią samodzielnie, jednak musi znać aktualne przepisy. Uproszczona księgowość może być prowadzona w formie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, bądź księgi przychodów i rozchodów.

Pełna księgowość to skomplikowany i rozbudowany system ewidencji każdej, nawet najmniejszej operacji gospodarczej mającej miejsce w przedsiębiorstwie. Do rozliczania na jej zasadach zobowiązane są spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bez względu na poziom osiąganych przychodów. Pełna księgowość prowadzona jest w formie księgi rachunkowej. Księgi te mogą prowadzić jedynie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Zaletą tej formy jest to, że przedsiębiorca dokładnie wie, gdzie ulokowane są jego pieniądze.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Call Now ButtonZadzwoń