Posts tagged: prowadzenie księgowości

Księgowość w jednoosobowej działalności gospodarczej

Pytanie do eksperta: Jak prowadzić księgowość w działalności gospodarczej? Co warto wiedzieć?

Odpowiedź eksperta: Księgowość w firmie jest niezbędnym elementem prowadzenia biznesu. Odpowiednio prowadzona księgowość pozwala na lepsze zarządzanie finansami, a także umożliwia spełnienie obowiązków podatkowych. Prowadzenie księgowości w jednoosobowej działalności gospodarczej może być wyzwaniem, szczególnie dla osób, które nie posiadają odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. W takim przypadku warto skorzystać z pomocy profesjonalisty lub korzystać z gotowych rozwiązań, takich jak oprogramowanie do zarządzania finansami.

Prowadzenie księgowości w jednoosobowej działalności gospodarczej polega na rejestrowaniu i ewidencjonowaniu wszystkich przychodów i wydatków związanych z działalnością. Warto pamiętać, że w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej właściciel jest odpowiedzialny za prowadzenie księgowości i rozliczenie podatków.

W jednoosobowej działalności gospodarczej, należy prowadzić podstawowe dokumenty księgowe, takie jak:
– Księga przychodów i rozchodów: w tej księdze rejestruje się wszystkie przychody i wydatki związane z działalnością.
– Faktury VAT: faktury VAT to dokumenty potwierdzające dokonanie transakcji i są podstawą do rozliczenia podatku VAT.
– Rachunki: rachunki to dokumenty potwierdzające dokonanie płatności za towary lub usługi.
– Dowody kasowe: dowody kasowe to dokumenty potwierdzające dokonanie transakcji gotówkowej.

Prowadzenie księgowości w jednoosobowej działalności gospodarczej wymaga również prowadzenia ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji amortyzacji. Środki trwałe to rzeczowe składniki majątku, które są wykorzystywane w działalności. Wartości niematerialne i prawne to np. patenty, licencje, prawa autorskie itp. Amortyzacja to proces zmniejszania wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w kolejnych latach ich użytkowania.

Prowadzenie księgowości w jednoosobowej działalności gospodarczej wiąże się również z obowiązkiem rozliczania podatków czy prowadzenia ewidencji ZUS. Właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej jest zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, takie jak: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Cennik usług księgowych Warszawa

Pytanie do eksperta: Od czego uzależniony jest cennik usług księgowych Warszawa?

Odpowiedź eksperta: Cennik usług księgowych Warszawa uzależniony jest od wielu czynników. Warto zaznaczyć, że każde biuro rachunkowe w określony sposób dokonuje rozliczenia z Klientem. W naszym biurze rachunkowym cennik usług księgowych Warszawa uzależniony jest od:
– wielkości firmy
formy prawnej podmiotu
– ilości dokumentów księgowych w danym miesiącu
– liczby zatrudnionych pracowników oraz formy zatrudnienia (w przypadku skorzystania z obsługi kadrowo-płacowej)
– zakresu obsługi księgowej

Pragniemy zaznaczyć, że z każdym dniem nasze biuro rachunkowe poszerza grono przedsiębiorców decydujących się na współpracę. Dlaczego? Co nas wyróżnia?

Biuro rachunkowe IN-NOVA wyróżniają takie czynniki, jak:
– obszerna wiedza z zakresu rachunkowości, podatków i finansów dzięki czemu możemy rozwiązać różne kwestie księgowe, podatkowe, kadrowe i finansowe
– podnoszenie kwalifikacji
– indywidualne podejście do Klienta
– stały kontakt z działem księgowo-podatkowym
– terminowe oraz rzetelne wypełnianie obowiązków
– udostępnienie programu do faktur oraz panelu Klienta

Jeżeli interesuje Państwa cennik usług księgowych Warszawa oraz oferta naszego biura rachunkowego – zapraszamy do współpracy z doświadczoną kadrą specjalistów podatkowo-księgowych.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Księgowa Warszawa

Pytanie do eksperta: Czy księgowa Warszawa może pomóc w obsłudze księgowej firmy?

Odpowiedź eksperta: Pomoc księgowej okazuje się być często niezbędna dla osób, które cenią sobie bezpieczeństwo w podejmowanych decyzjach. Decydując się na współpracę z działem księgowym przedsiębiorca ma pewność, że podejmowane decyzje nie ryzykują utraty płynności finansowej oraz są zgodne z obowiązującym prawem.

Nasze biuro oferuje rzetelną obsługę małych oraz dużych przedsiębiorstw. Klienci mogą nawiązać współpracę również w zakresie kadr i płac. Pragniemy zaznaczyć, że nasza wieloletnia obecność na rynku pozwoliła nam zdobyć doświadczenie, które pozwala nam kompleksowo, rzetelnie oraz terminowo wywiązywać się z obowiązków wynikających ze współpracy.

Księgowa Warszawa – czy koszt obsługi jest wysoki?

W naszym biurze cennik usług księgowych jest przejrzysty i opiera się na ilości dostarczonych nam dokumentów, a także sposobu prowadzenia dokumentacji, czyli księgi handlowej lub KPiR (Księgi Przychodów i Rozchodów).

Oferujemy:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych, KPiR oraz ryczałt
  • doradztwo podatkowe, księgowe i prawne
  • obsługę kadrowo-płacową
  • pomoc w założeniu firmy
  • przygotowanie i złożenie sprawozdania finansowego
  • wyprowadzanie zaległości księgowych
  • prowadzenie rejestrów podatkowych
  • reprezentacja przez urzędami

Zapraszamy do nawiązania współpracy – oferujemy usługi w całej Polsce.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Jaka księgowość dla jednoosobowej działalności?

Pytanie do eksperta: Planuję założyć działalność gospodarczą, jaką formę księgowości mam wybrać?

Odpowiedź eksperta:Firma prowadzona w formie jednoosobowej działalności gospodarczej z reguły prowadzi tzw. uproszczoną księgowość (wyjątek stanowi JDG, której dochody roczne przekraczają 1,2 miliona euro). Formy opodatkowania, które przedsiębiorca ma do wyboru to: zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt lub karta podatkowa. Wybór konkretnej, najkorzystniejszej formy będzie kwestią indywidualną zależną np. branży firmy, zakresu działalności czy jej wielkości.

 

Najczęściej stosowaną formą opodatkowania JDG są zasady ogólne, a inaczej mówiąc skala podatkowa, gdyż opodatkowany jest w niej dochód (przychód minus koszty) według skali (17% lub 32%). Przedsiębiorca musi prowadzić księgę przychodów i rozchodów (KPIR).

Drugą często wybieraną formą jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jednak nie jest on przeznaczony dla wszystkich. W ryczałcie płaci się podatek od przychodu, którego nie można pomniejszych o koszty, jednak stawki ryczałtu są znacznie niższe zależne od branży: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12%, 12,5%, 14%, 15% oraz 17%. Wymagane jest prowadzenie księgi przychodów.

Podatek w formie liniowej przedsiębiorca płaci od dochodu stawką 19% bez względu na wysokość dochodu. Przypisy w tej formie również nakazują prowadzenie KPIR.

Karta podatkowa nie pokazuje dokładnie w wysokości podatku osiąganych przychodów przez podmiot. Jest ona przeznaczona głownie do prowadzenia firmy świadczącej np. usługi rozrywkowe czy opiekę nad dziećmi. Podatek płacony jest okresowo, nie trzeba prowadzić KPIR, nie można odliczać kosztów.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy pomogą w wyborze najbardziej opłacalnej formy prowadzenia rozliczeń księgowych. Nasze biuro może zająć się również obsługą księgową firmy.


ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

ZUS w Prostej Spółce Akcyjnej

Pytanie do eksperta: Jak wygląda kwestia składek ZUS w Prostej Spółce Akcyjnej?

Odpowiedź eksperta: Prosta Spółka Akcyjna stanowi nowość, jako forma prowadzenia działalności. Jej budowa i regulacje prawne sprawdziły, że stała się bardzo atrakcyjną alternatywą do popularnych spółek z o. o. lub spółek akcyjnych.

Taki model biznesowy został stworzony w myśl o młodych innowacyjnych przedsiębiorcach oraz start-upach. Forma ta pozwala na założenie firmy bardzo niskim nakładem kosztów oraz w stosunkowo krótkim czasie przez zminimalizowanie formalności. Kapitał akcyjny w P.S.A wynosi 1zł. Akcje mogą mieć pokrycie wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi np. świadczeniem usług lub pracy przez akcjonariusza na rzecz Prostej Spółki.

Prosta Spółka Akcyjna pozwala na uniknięcie płacenia składek ZUS przez akcjonariuszy nawet w momencie, gdy w spółce tej będzie tylko jeden akcjonariusz. Przepisy jednak mówią wyraźnie, że gdy akcjonariusz jako wkład do spółki wniesie świadczenie pracy lub usług wówczas musi on opłacać wszystkie składki ZUS (traktowany jest jak osoba prowadząca pozarolniczą działalność).

Akcjonariusz taki nie będzie mógł jednak korzystać z ulg przysługujących przedsiębiorcom prowadzącym działalność wpisaną do CEIDG m.in. ulga na start, preferencyjny ZUS/mały ZUS.

Nasze biuro rachunkowe pomaga w rejestracji Prostej Spółki Akcyjnej. Nasi księgowi oferują również usługę prowadzenia firmowej księgowości P.S.A. Zapraszamy do kontaktu z ekspertami, którzy odpowiedzą na wszelkie pytania związane z Prostą Spółką.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 
 

Deklaracje PIT

Pytanie do eksperta: Deklaracje PIT- czym są i jakie istnieją rodzaje?

Odpowiedź eksperta: Deklaracje PIT to dokumenty, które składane są do Urzędu Skarbowego. Sporządzanie ich ma na celu przekazanie niezbędnych informacji do US, do którego zobowiązani są podatnicy, płatnicy i inkasenci.

Dzięki rozwijającej się cyfryzacji Polski możliwe jest złożenie deklaracji PIT na dwa sposoby- tradycyjnie lub elektronicznie. W tym momencie przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z systemu e-PIT przygotowanego specjalnie do składania deklaracji. To rozwiązanie cieszy się popularnością, gdyż zwrot podatku odbywa się wtedy się znacznie szybciej. Aby prawidłowo złożyć taką deklarację należy wiedzieć jaki rodzaj PIT jest odpowiedni dla naszej sytuacji.

Najlepiej znane przedsiębiorcom są deklaracje podatkowe takie, jak:
– PIT-16A- dla podatników opodatkowanych według karty podatkowej
– PIT-28- dla podatników posiadających działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem
– PIT-36L- dla podatników posiadających działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym
– PIT-36- dla podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych

Dodatkowo warto jeszcze wymienić PIT-37 dla pracowników pracujących na umowę o pracę, zlecenie lub o dzieło, PIT-38 dla przychodów uzyskanych z tytułu papierów wartościowych, objętych akcji czy innych instrumentów finansowych. Popularnym jest również PIT-39, który jest dla tych płatników którzy dochody uzyskali ze sprzedaży nieruchomości.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Księgowość online cennik

Pytanie do eksperta: Czy za księgowość online cennik jest wysoki?

Odpowiedź eksperta: Prowadzenie księgowości jest obowiązkiem przedsiębiorców bez względu na formę prawną działalności. Warto tutaj zaznaczyć, że poprawne rozliczanie się oraz prowadzenie ewidencji księgowej wpływa na bezpieczeństwo podmiotu na rynku. W jaki sposób prowadzić księgowość, aby nie ponosi zbyt wysokich kosztów?

Bezpiecznym rozwiązaniem optymalizującym koszty za obsługę księgową jest księgowość online. Dlaczego? Decydując się na księgowość online świadczoną przez nasze biuro rachunkowe przedsiębiorca otrzymuje dostęp do autorskiego panelu klienta.

Udostępniany przez Nas nowy panel klienta pozwala dostarczać informacje z zakresu:
– aktualnego stanu podatków przedsiębiorstwa
– przychodów i kosztów
– podatków VAT naliczonych i należnych
– podatków do zapłaty oraz kwot nadpłaconych
– spraw kadrowych przedsiębiorstwa

W panelu klienta można znaleźć również wiele wzorów dokumentów oraz formularzy.

Księgowość online cennik uzależniony jest od ilości dokumentów księgowych generowanych w danym miesiącu. Nasi klienci płacą za faktycznie wykonaną pracę przez nasze biuro rachunkowe.

Dlaczego warto zdecydować się na księgowość online?
– dostęp do danych księgowych firmy bez względu na czas i miejsce;
– niższy koszt prowadzenia księgowości;
– możliwość tworzenia baz danych;
– możliwość dostarczania dokumentów w formie skanów, zdjęć;
– znaczna oszczędność czasu.

Jeżeli interesuje Państwa księgowość prowadzona za pośrednictwem Internetu zapraszamy do kontaktu z naszym działem.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Outsourcing księgowy Kraków

Pytanie do eksperta: Czym jest outsourcing księgowy i jakie są jego zalety?

Odpowiedź eksperta: Słowo outsourcing można przetłumaczyć jako wykorzystywanie źródeł zewnętrznych. Dokładniej mówiąc jest to przejęcie danych obowiązków firmy przez firmę zewnętrzną. Mogą to być na przykład pewne projekty, zadania a nawet całe działy. Outsourcing księgowy to po prostu zlecenie usług księgowych, podatkowych czy prawniczych innej, specjalistycznej firmie, która zajmie się ich prowadzeniem.

Skorzystanie z outsourcingu księgowego niesie za sobą wiele korzyści. Jedną z najważniejszych zalet zdecydowanie jest redukcja kosztów. Zlecenie prowadzenia księgowości innej firmie to zmniejszona ilość personelu, znacznie mniej komputerów, potrzebnego oprogramowania czy po prostu kosztów biurowych.

Znaczącą zaletą jest także opieka księgowa nad firmą, co za tym idzie lepsza organizacja budżetowa czy kontroling. Dodatkowo to nie działalność ponosi winę za błędy, a biuro rachunkowe. Z tego powodu firmy, które zajmują się outsourcingiem księgowym to zwykle specjaliści zaopatrzeni w niezbędne do utrzymania bezpieczeństwa systemy.

Kluczowy tutaj jest również fakt, że przedsiębiorca może w pełni skupić się na prowadzeniu firmy zamiast przejmować się księgowością czy zmianami w prawie.

Rozwiązania i korzyści jakie daje outsourcing księgowy przekonał już wielu przedsiębiorców. Aczkolwiek należy pamiętać, aby zewnętrzna firma, której powierzą Państwo swoją księgowość była sprawdzona.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Pełna księgowość dla PSA

Pytanie do eksperta: Jaka księgowość powinna być prowadzona w prostej spółce akcyjnej?

Odpowiedź eksperta: Prosta Spółka Akcyjna ma odmienić polski rynek. Jest to idealne rozwiązanie dla wszystkich tych osób, które nie chcą poświęcać wiele finansów na otwarcie pierwszego biznesu, jak również dla tych, którzy w ramach startupu planują wdrażać na polski rynek nowe technologie.

Prosta Spółka Akcyjna to komplet cech spółki akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a w tych podmiotach gospodarczych jest obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. A co za tym idzie również w PSA obligatoryjne będzie prowadzenie właśnie tego typu księgowości.

Pełna księgowość jest znakomitym rozwiązaniem, które wybiera duża część przedsiębiorców. Cechuje się ona dokładnością i precyzją, co jest ważną cechą w prowadzeniu biznesu. Dzięki pełnej księgowości przedsiębiorca ma pełny ogląd na stan finansowy swojej firmy.

Pełną księgowość w Prostej Spółce Akcyjnej można prowadzić samemu lub upoważnić do tego doświadczone biuro rachunkowe. Wybór tej drugiej opcji niesie ze sobą wiele pozytywów. Dzięki niemu przedsiębiorca może skupić się wyłącznie na jak najlepszym prowadzeniu firmy i poprawianiu jej działania.

Zapraszamy do kontaktu, oferujemy kompleksową obsługę księgową prostych spółek akcyjnych na terenie całej Polski.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

PSA księgowość

Pytanie do eksperta: Czy psa księgowość musi być prowadzona w formie pełnej?

Odpowiedź eksperta: Na początku tego artykułu przybliżmy podstawowe założenia prostej spółki akcyjnej.

Od lipca przedsiębiorcy mogą rejestrować prostą spółkę akcyjną, która stanowi połączenie spółki akcyjnej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Początkowo nowy typ spółki miał obowiązywać od marca 2020 roku, następnie od marca 2021 roku, ale ostatecznie spółka wejdzie w życie w lipcu 2021 roku. Powodem przesunięcia terminu umożliwienia rejestracji prostej spółki akcyjnej są prace nad nową platformą eKRS.

W jaki celu rząd wprowadza PSA na polski rynek? Głównymi założeniami Ministerstwa Rozwoju jest wzrost atrakcyjności polskiego sytemu technologicznego, próba zatrzymania przedsiębiorców na rynku polskim oraz zachęta dla zagranicznych przedsiębiorców.

Prosta spółka akcyjna może zostać założona w dowolnym prawnie dopuszczalnym celu, lecz została stworzona z myślą o rozwoju branży innowacyjnej i technologicznej.

Czy psa księgowość musi być prowadzona w formie pełnej? Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa księgowość prostej spółki akcyjnej musi być prowadzona w formie ksiąg rachunkowych, czyli szczegółowej ewidencji księgowej. Ten sposób księgowania zobowiązuje do ewidencji każdej złotówki przepływającej przez firmę.

Warto zaznaczyć, że pełna księgowość dostarcza danych umożliwiających podejmowanie decyzji bez ryzyka utraty płynności finansowej podmiotu.

Nasze biuro rachunkowe oferuje „PSA księgowość”, czyli obsługę księgową i podatkową prostych spółek akcyjnych. Zainteresowanych nawiązaniem współpracy zapraszamy do kontaktu.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.