Posts tagged: proces rejestracji spółki

Rejestracja spółki w VAT w 2018 roku

Pytanie do eksperta: Mimo możliwości skorzystania ze zwolnienia, chciałbym aby moja firma pozyskała wpis do rejestru czynnych podatników VAT. W jaki sposób mogę dokonać rejestracji do VAT w 2018 roku?

Odpowiedź eksperta: Rejestracja do VAT dla przedsiębiorców jest całkowicie darmowa. Przedsiębiorca zarejestrowany w CEIDG może złożyć formularz VAT-R razem z wnioskiem o wpis i zmianę swojego wpisu do CEIDG. Co niezmiernie istotne, formularz ten może dołączyć wyłącznie przedsiębiorca dysponujący kwalifikowanym podpisem elektroniczny. Zgłoszenie takie można złożyć także drogą elektroniczną za pomocą systemu e-Deklaracje.

Zgłoszenie o wpis do VAT należy złożyć:
– przed dniem, w którym dokonana została pierwsza sprzedaż towaru lub usługi opodatkowanej podatkiem VAT,
– przed dniem, w którym zostało utracone prawo do zwolnienia,
– przed początkiem miesiąca, w którym rezygnuje się ze zwolnienia podmiotowego lub zwolnienia, które przysługuje rolnikom zryczałtowanym.

Urząd weryfikuje zgłoszenia które napływają do rejestru VAT. Państwa zgłoszenie zostanie odrzucone jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu będą nieprawdziwe, firma zgłaszana do VAT nie istnieje, nie można będzie się z Państwem skontaktować, mimo wezwania się stawicie się Państwo w urzędzie oraz jeżeli urząd ustalił, że istnieje duże prawdopodobieństwo popełniania przez daną firmę przestępstwa skarbowego.

Jeżeli szukają Państwo sposobu na pominięcie formalności związanych z rejestracją spółki do VAT, zachęcamy do skorzystania z oferty z naszej firmy. Oferujemy nowe, gotowe spółki na sprzedaż wyposażone we wpis do rejestru VAT. Decydując się na nasze usługi już w zaledwie jedną dobę będą mogli Państwo rozpocząć swoją aktywność jako czynni płatnicy podatku od towarów i usług.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK KOMANDYTOWYCH więcej

Koszt założenia spółki z oo 2018

Pytanie do eksperta: Chcę założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Z jakimi kosztami muszę liczyć się podczas dokonywania jej rejestracji?

Odpowiedź eksperta: W znacznej mierze zależy to od sposobu, w jakim zamierzamy dokonać rejestracji. W przypadku rejestracji tradycyjnej koszt wynosi około 625 zł. Na kwotę tą składa się opłata sądowa w wysokości 500 zł oraz 100 zł za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Do tego dochodzi 0,5% łącznej wartości wkładów. Przy minimalnym kapitale zakładowym to 25 zł. Rejestrując spółkę online dwukrotnie zmniejszą Państwo opłatę sądową. Pozostałe koszty pozostaną niezmienione stąd cena rejestracji wynosić będzie około 375 zł.

Do kosztów związanych bezpośrednio z rejestracją spółki z o.o. dochodzi niestety szereg innych dodatkowych opłat. Tradycyjna ewidencja spółki wymaga od potencjalnego przedsiębiorcy między innymi skorzystania z usług notariusza, co zazwyczaj wiąże się z opłatami w kategoriach 600-900 zł.

Co więcej, zakładając spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnicy zobowiązują się do pokrycia kapitału zakładowego w wysokości nie mniejszej niż 5 000 zł. Ta kwota to niezbędne minimum, jednak do zwiększenia wiarygodności spółki zaleca się zwiększenie tych środków.

Nasza firma oferuje atrakcyjne cenowo usługi rejestracyjne. Decydując się na skorzystanie z naszych usług w przeciągu kilku dni otrzymają Państwo podmiot w pełni dostosowany do Państwa potrzeb i całkowicie przygotowany by poprowadzić pod nim działalność. Zajmujemy się wszelkimi formalnościami redukując obowiązki wspólników do niezbędnego minimum.

Zachęcamy do kontaktu w celu poznania szczegółów!

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Zakładanie spółki w 2018

Pytanie do eksperta: Jak założyć spółkę z o.o. w 2018 roku?

Odpowiedź eksperta:Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest chętnie wybieraną formą prawną do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Osoby, które zdecydują się otworzyć firmę w tej formie w 2018 roku mogą wybrać tradycyjny lub uproszczony sposób rejestracji.

Przepisy regulujące rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawarte są w Kodeksie Spółek Handlowych. Przedsiębiorca może swobodnie wybrać sposób rejestracji przedsiębiorstwa, gdyż nie jest on narzucony odgórnie. Warto jednak wiedzieć czym różni się tradycyjny sposób rejestracji spółki od uproszczonego.

Tradycyjna rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odbywa się z udziałem notariusza, który tworzy umowę spółki w formie aktu notarialnego. Przedsiębiorca zobowiązany jest dodatkowo do zapłaty kosztów notarialnych. Założenie spółki w ten sposób może trwać nawet kilka tygodni. Podczas składania dokumentów, należy dokładnie sprawdzić czy nie ma w nich żadnych błędów, gdyż może to skutkować koniecznością ponowienia całego procesu.

Rejestracja spółki z o.o. w sposób uproszczony odbywa się na platformie teleinformatycznej, którą udostępniło Ministerstwo Sprawiedliwości. Przedsiębiorca musi założyć konto w serwisie, wybrać wzory dokumentów oraz wprowadzić dane zakładanej działalności. Wygenerowane dokumenty muszą zostać podpisane za pomocą profilu zaufanego lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wkłady na pokrycie kapitału zakładowego podczas takiej formy rejestracji mogą zostać wniesione tylko i wyłącznie w postaci pieniężnej.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Zakładanie spółek w Polsce przez cudzoziemców

Pytanie do eksperta: Jak cudzoziemiec może w Polsce założyć spółkę z o.o.?

Odpowiedź eksperta: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma prawna, która jest chętnie wybierana przez osoby spoza Polski. Obcokrajowcy mogą założyć spółkę z o.o. w sposób tradycyjny w urzędzie lub w sposób uproszczony przez Internet. Rejestracja spółki z o.o. musi odbywać się w języku polskim, co dla osób, które nie mówią biegle w tym języku polskim może być ogromnym problemem. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest zakup gotowej spółki.

Rejestracja spółki w sposób tradycyjny odbywa się przy udziale notariusza. Umowa spółki tworzona jest w formie aktu notarialnego, dlatego przedsiębiorca musi liczyć się z koniecznością pokrycia kosztów notarialnych. Założenie spółki w ten sposób trwa nawet kilka tygodni.

Rejestracja spółki w sposób uproszczony odbywa się w serwisie Internetowym. Konieczne jest założenie konta na tej platformie oraz, w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest wymagany do złożenia podpisów na dokumentach.

Zakup gotowego do podjęcia działalności podmiotu, to rozwiązanie dla osób, które nie chcą samodzielnie rejestrować spółki lub nie mówią biegle w języku polskim. Kupno spółki z o.o. oraz wszystkie formalności związane z tą transakcją trwają maksymalnie kilka dni. Spółki oferowane na sprzedaż posiadają kompletną dokumentację oraz szeroki zakres PKD, dzięki czemu gotowe są do podjęcia praktycznie każdego rodzaju działalności. Spółki mają nadane także numery NIP, REGON i KRS, a część z nich jest także zgłoszona do rejestru VAT.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Przeprowadzenie rejestracji spółki

Pytanie do eksperta: W jakim trybie może się odbyć przeprowadzenie rejestracji spółki?

Odpowiedź ekspertaRejestracja spółki w Polsce może przebiec w różny sposób. W jednych spółkach dopuszcza się możliwość rejestracji online, natomiast w innych trzeba wszelkich procedur rejestracyjnych dokonać w trybie tradycyjnym. Sposób rejestracji spółki online jest znacznie łatwiejszy, a także szybszy.

Rejestracja spółki w trybie online przebiega całkowicie w systemie informatycznym. Trzeba dokonać rejestracji w systemie eMS, a następnie po zalogowaniu do niego wybrać opcje rejestracji spółki z wzorcem umowy. Wcześniej przed zalogowaniem należy przygotować stosowne informacje, dotyczące powstającej spółki – nazwa, dane wspólników, wysokość kapitału początkowego. W czasie rejestracji online wypełnia się w systemie wszelkie wnioski i dokumenty oraz uzupełnia się umowę spółki. Następnie po wygenerowaniu dokumentacji, podpisuje się dokumenty elektronicznym podpisem i przesyła do KRS. W tym przypadku należy również dokonać opłat sądowych za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych.

Rejestracja spółki w trybie tradycyjnym przebiega w trochę inny sposób. Należy sporządzić umowę spółki u notariusza, a następnie wypełnić wnioski i sporządzić dokumentację uzupełniającą np. oświadczenie o powołaniu zarządu. Następnie z tą dokumentacją należy udać się do Sądu Rejestrowego i złożyć ją tam wraz z opłatą sądową za wpis do rejestru i ogłoszenie w MSiG.

Rejestrację spółki bez względu na wybrany tryb można dokonać z pomocą specjalistycznych firm, które świadczą usługi rejestracyjne spółek lub oferują już założone przedsiębiorstwa.

 

Proces zakupu spółki z o.o.

Pytanie do eksperta: Jak przebiega proces zakupu spółki z o.o.?

Odpowiedź eksperta: Aby stać się posiadaczem własnej firmy należy ją uprzednio zarejestrować. Jednak jak wiadomo – rejestracja spółki jest to proces dosyć skomplikowany oraz wymagający znajomości odpowiednich przepisów. W tej sytuacji na ratunek przychodzi usługa jaką jest zakup spółki z o.o..

Jak można się domyślić jest to szybka oraz wygodna metoda na rozpoczęcie prowadzenia własnego biznesu. Pierwszym krokiem jest oczywiście dokonanie transakcji – podpisanie umowy oraz opłacenie udziałów u notariusza.

Następnie należy dokonać aktualizacji danych spółki, by stać się jej prawowitym właścicielem. Do zaktualizowania jest: nazwa, adres, skład zarządu, imię i nazwisko prezesa. Po zakończeniu tego etapu konieczne jest przesłanie dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego w celu zatwierdzenia zmian.

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.