Posts tagged: proces likwidacji spółki zoo

Likwidacja spółki z o.o. pomoc

Pytanie do eksperta: Na czym polega likwidacja spółki z o.o. pomoc oferowana przez Państwa biuro?

Odpowiedź eksperta: W poniższym artykule postaramy się odpowiedzieć na powyższe pytanie oraz rozwiać wszelkie wątpliwości związane z likwidacją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jednym z praw wspólników spółki z o.o. jest podjęcie decyzji w zakresie likwidacji podmiotu. Ich obowiązkiem jest zadbanie o to, aby wszystkie formalności zostały dopełnione w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 274 par. 1 KSH mówi o tym, że otwarcie likwidacji następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd, powzięcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki lub zaistnienia innej przyczyny jej rozwiązania.

Procedura likwidacji spółki powinna być prowadzona pod „firmą” podmiotu. Oznacza to, że procedura obliguje do dodania oznaczenia „likwidacji” to nazwy.

Ogólna zasada mówi o tym, że likwidatorami są członkowie zarządu. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy umowa spółki lub uchwała wspólników stanowi inaczej. Likwidatorem może być tylko osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej.

Co z księgowością likwidowanej spółki? Księgi rachunkowe zamyka się na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości.

Na czym polega likwidacja spółki z o.o. pomoc oferowana przez Państwa biuro? Oferujemy solidną pomoc w przeprowadzeniu całego procesu likwidacji. Przygotujemy wnioski oraz złożymy w odpowiednich instytucjach. Całą procedurę przeprowadzimy zgodnie z obowiązującym prawem, aby zadbać o bezpieczeństwo przedsiębiorcy.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.