Posts tagged: proces likwidacji spółki z o.o.

Likwidacja spółki zoo

Pytanie do eksperta: Planuje zlikwidować swoją spółkę. Przez jakie etapy należy przejść, aby spółka została prawidłowo zlikwidowana?

Odpowiedź eksperta: Jeśli jest Pan pewien swojej decyzji o zakończeniu działalności spółki, zalecam w pierwszej kolejności uporządkować i ostatecznie zamknąć wszelkie sprawy związane ze spółką. Nie ma niestety możliwości zamknięcia spółki z dnia na dzień, ponieważ konieczne jest przejście przez kilka istotnych etapów, które pokrótce opiszę poniżej.

1. Zakończenie bieżących interesów spółki, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz upłynnienie majątku spółki.

2. Podjęcie uchwały zgromadzenia wspólników odnośnie rozwiązania spółki, co oznacza oficjalne rozpoczęcie procesu likwidacji.

3. Wyznaczenie osób, które będą pełniły funkcję likwidatorów, ponieważ zarząd już nie sprawuje władzy. Likwidatorami mogą być członkowie zarządu spółki, aczkolwiek mogą to być również osoby spoza spółki.

4. Dokonanie zgłoszenia o rozpoczęciu likwidacji spółki w KRS oraz ogłoszenie tego faktu w MSiG.

5. Sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji dla spółki.

6. Rozpoczęcie czynności likwidacyjnych.

7. Sporządzenie sprawozdania likwidacyjnego i złożenie wniosku o wykreślenie spółki z KRS.

8. Rozpoczęcie czynności końcowych, do których zalicza się:
– złożenie zeznania podatkowego wraz ze sprawozdaniem finansowym do Urzędu Skarbowego,
– złożenie wniosku do Naczelnika Urzędu Skarbowego o wykreślenie spółki z rejestru podatników VAT,
– złożenie deklaracji NIP-2 na potrzeby zawiadomienia odnośnie zmiany statusu podatnika w podatku dochodowym,
– złożenie zawiadomienia do GUS o zakończeniu prowadzenia działalności przez spółkę.

W razie pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu!

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.