Posts tagged: procedura rejestracji spółki

Jak zarejestrować prostą spółkę akcyjną 2022?

Pytanie do eksperta: Jak zarejestrować prostą spółkę akcyjną 2022?

Odpowiedź eksperta:Założenie własnej działalności gospodarczej i przeprowadzenie rejestracji, niezależnie od formy prawnej, którą wybierzemy, stanowi złożoną i skomplikowaną procedurę. Pomimo, iż ustawodawca dokłada wszelkich starań aby w jak największym stopniu uprościć proces zakładania firmy, nadal jest to przedsięwzięcie skomplikowane. Przed przystąpieniem do rejestracji koniecznie należy zapoznać się z podstawowymi przepisami kodeksu spółek handlowych, z listą dokumentów i danych jakie należy przygotować oraz zdecydować: o formie prawnej, o formie w jakiem przygotowana zostanie umowa, wysokości kapitału, podziale udziałów, sposobie reprezentacji, czy powołanych organach.

Nawet dla najlepiej przygotowanego przedsiębiorcy, jeśli nigdy wcześniej nie przeprowadzał on rejestracji, procedura może wydać się skomplikowana i zrodzić wątpliwości. Zanim zdecydujemy się na samodzielne założenie firmy, powinniśmy zapoznać się z konsekwencjami wynikającymi z niewłaściwego sporządzenia dokumentów. Najważniejszą z nich jest odrzucenie wniosku i wezwanie do ich poprawienia i ponownego złożenia, co z kolei wiąże się z przedłużaniem się procedury i dodatkowymi kosztami.

Prostą spółkę akcyjną możemy założyć na dwa sposoby – z umową opracowaną indywidualnie, gdzie konieczne jest sporządzenie treści umowy i zawarcie jej w formie aktu notarialnego oraz z umową na bazie wzorca Nie ma już możliwości posłużenia się tradycyjnymi, papierowymi wnioskami – wszystkie dokumenty tworzone i generowane są w systemie elektronicznym PRS lub S24.


ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ więcej

 

Źle wypełniony wniosek o założenie spółki z o.o.

Pytanie do eksperta: Źle wypełniony wniosek o założenie spółki z o.o. – co robić?

Odpowiedź eksperta:Nieprawidłowo wypełniony wniosek o założenie spółki z o.o. nie powinien wywoływać negatywnych emocji. Jeżeli wniosek o rejestrację spółki został odrzucony z powodu błędów, Sąd Rejonowy wyznacza odpowiedni termin, w którym przedsiębiorca musi go poprawić. Jeżeli jednak przekroczy założony okres, wtedy sąd może wydać postanowienie o odmowie dokonania wpisu.

Natomiast może we wniosku wystąpić nienaprawialny błąd, wtedy musimy liczyć się z brakiem możliwości poprawnego uzupełnienia go. Dotyczy to wówczas tych wniosków, które nie zostały opłacone, sporządzone zostały w innym miejscu, niż przeznaczonym do tego formularzu, czy po prostu zostały wyjątkowo nieprawidłowo sporządzone.

Błędy na wniosku i założenie spółki z o.o. nie muszą dotyczyć jednak samego wniosku. Mogą one powstać na umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy innych załącznikach.

BPoprawianie błędów we wniosku niestety wiąże się ze znaczącymi opłatami, dlatego warto mieć pewność, że wniosek został prawidłowo uzupełniony. Z tego powodu wychodzimy Państwu naprzeciw i oferujemy kompleksową pomoc w sporządzeniu umowy i poprawieniu wniosku. Dodatkowo, aby uniknąć wszelkich dodatkowych opłat, zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy w rejestracji spółki z o.o. Monitorujemy cały proces i dbamy o wszelkie formularze i dokumenty. Zapraszamy!ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Likwidacja PSA

Pytanie do eksperta: Czy likwidacja Prostej Spółki Akcyjnej jest możliwa? Jak przebiega?

Odpowiedź eksperta:Oczywiście, zamknięcie Prostej Spółki Akcyjnej jest możliwe i następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego spółki.

 

Prosta Spółka Akcyjna jest nowym tworem, który umożliwia prowadzenie firmy w Polsce. Forma ta wybierana jest głównie przez start-upy lub młodych przedsiębiorców, gdyż mając głównie pomysł na biznes, małym nakładem finansowym są w stanie założyć własną firmę.
Prosta Spółka dzięki niestandardowym zapisom i uregulowaniom posiada elastyczna strukturę funkcjonowania.

Przyczyną rozwiązania Prostej Spółki Akcyjnej może być po prostu decyzja biznesowa- uchwała walnego zgromadzenia lub upłynięcie czasu na jaki została powołana czy upadłość spółki.

Likwidacja Prostej Spółki Akcyjnej ma formę uproszczoną. Postępowanie likwidacyjne prowadzone jest przez likwidatora. Uproszczona likwidacja polega głównie na przejęciu całego majątku spółki, przez jednego akcjonariusza przejmującego po zgodzie sądu. Akcjonariusz przejmujący musi złożyć do KRS wniosek o wykreślenie PSA. Po wykreśleniu spółki z rejestru, akcjonariusz ten ma obowiązek zadowolić dłużników, wierzycieli i innych akcjonariuszy spółki.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy zajmują się przeprowadzaniem całego procesu likwidacji Prostej Spółki. Eksperci odpowiedzą na wszelkie pytania, przedstawią ofertę i plan działania oraz zajmą się całym procesem wraz ze sporządzeniem wszystkich wymaganych dokumentów.


ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ więcej

 

E-formularze zakładanie spółki

Pytanie do eksperta: Czy skorzystanie z e-formularzy ułatwia zakładanie spółki?

Odpowiedź eksperta:

Założenie spółki z wykorzystaniem formularzy rejestracyjnych składanych droga elektroniczną znacznie przyspiesza dopełnienie formalności oraz wejście na rynek z przygotowaną ofertą produktów i usług. Czy warto skorzystać z pomocy specjalistów w zakresie rejestracji spółki przez Internet? Jak obecnie wygląda procedura założenia spółki online?

Od lipca procedura założenia spółki przeprowadzana jest wyłącznie z wykorzystaniem formularzy elektronicznej. Nowelizacja przepisów uniemożliwia składanie papierowych wniosków – nie są rozpatrywane przez sądy rejestrowe.

Warto tutaj podkreślić, że internetowa rejestracja spółki oraz składanie formularzy i wniosków drogą elektroniczną zobowiązuje do potwierdzenia tożsamości za pomocą e-podpisu lub profilu zaufanego.

Zakładanie spółki z wykorzystaniem e-formularzy można przeprowadzić za pośrednictwem systemów:

– S24
– PRS

Pierwsze rozwiązanie obliguje do skorzystania z gotowego wzorca umowy (bez możliwości modyfikacji zapisów), a drugie pozwala sporządzić umowę w formie aktu notarialnego w oparciu o indywidualne preferencje zapisów.

Nasze biuro oferuje solidną oraz kompleksową pomoc w zakresie zakładania spółek przez Internet. W imieniu klientów przeprowadzamy procedurę rejestracji spółki w S24 oraz PRS – w zależności od wybranego sposobu rejestracji. Świadczymy również usługi z zakresu doradztwa oraz e-podpisu. Klienci mogą w naszym biurze zakupić zestaw do e-podpisu oraz skorzystać z pomocy w zakresie aktywacji i konfiguracji.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Zakładanie PSA Kraków

Pytanie do eksperta: Czy zakładanie PSA Kraków można przeprowadzić elektronicznie?

Odpowiedź eksperta:

Na początku tego artykułu warto przybliżyć pojęcie prostej spółki akcyjnej, która wzbudza coraz większe zainteresowanie na rynku. Wprowadzona w lipcu 2021 roku spółka kapitałowa sprawia, że coraz więcej osób myśli o założeniu firmy w postaci prostej spółki akcyjnej.

Prosta spółka akcyjna powstała z myślą o „wzmocnieniu rozwoju startupów w Polsce, zwiększeniu ich konkurencyjności oraz zahamowaniu eksportu polskich pomysłów za granicę. Istotnie należy zaznaczyć, że w jej zasadach funkcjonowania na rynku znajdziemy cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej.

  • S24 – rejestracja firmy z wykorzystaniem gotowego wzorca umowy spółki, bez możliwości wprowadzania zmian w zapisach umowy

  • PRS – utworzenie spółki w oparciu o opracowany u notariusza akt notarialny, którego numer w późniejszych etapach jest wprowadzany w systemie PRS

Powstanie prostej spółki akcyjnej zobowiązuje do uzyskania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Warto zaznaczyć, że wniosek należy złożyć do sądu właściwego ze względu na siedzibę spółki.

Nasze biuro rachunkowe IN-NOVA oferuje pomoc w założeniu prostej spółki akcyjnej. W imieniu klienta dopełniamy wszelkich formalności umożliwiających prowadzenie firmy w postaci prostej spółki akcyjnej.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ więcej

 

Rejestracja spółki e-formularze pomoc

Pytanie do eksperta: Czy oferują Państwo pomoc w zakresie rejestracji spółki z wykorzystaniem e-formularzy?

Odpowiedź eksperta:

Osoby prowadzące podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego muszą dostosować się do zmian nałożonych nowelizacją przepisów wprowadzoną w lipcu 2021 roku. O jakie zmiany chodzi? Mowa tutaj o konieczności składania wniosków rejestracyjnych, aktualizacyjnych oraz dokumentów finansowych za pośrednictwem Internetu.

E-wnioski należy składać przez system teleinformatyczny Ministerstwa Sprawiedliwości – Portal Rejestrów Sądowych.

Nowy system PRS umożliwia m.in.:

  • składanie wniosków o wpis do KRS

  • aktualizację danych podmiotu w KRS

  • złożenie wniosku o wykreślenie podmiotu

  • korespondencje z sądem

Rejestracja spółki przez Internet – z jakiego systemu skorzystać?

PRS jest system przeznaczonym dla osób, które chcą sporządzić umowę w formie aktu notarialnego (posiadając numer CREWAN wpisujemy go w odpowiednim miejscu podczas przeprowadzania procedury rejestracji przez Internet za pomocą PRS).

S24 jest systemem skierowanym do osób, które chcą skorzystać z gotowego wzorca umowy dostępnym w systemie.

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że wielu przedsiębiorców nie chce samodzielnie rejestrować spółki. My oferujemy rejestracja spółki e-formularze pomoc specjalistów prawnych, którzy w imieniu klienta dopełnią niezbędnych formalności rejestracyjnych spółki przez Internet.

Zainteresowanych współpracą w zakresie rejestracji spółki z o.o. oraz pozostałych spółek za pośrednictwem Internetu zapraszamy do kontaktu. Nasi konsultanci przedstawią szczegóły oferty oraz odpowiedzą na pytania.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Aktualizacja KRS w Warszawie

Pytanie do eksperta: Na czym polega aktualizacja KRS w Warszawie?

Odpowiedź eksperta:Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) jest jednym z rodzajów rejestru publicznego, za którego prowadzenie odpowiedzialne są sądy rejonowe oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. Obowiązek aktualizowania zmian w KRS pozwala przyjąć, że wszystkie dane w rejestrze są zgodne ze stanem faktycznym. Od przedsiębiorcy zależy czy zadba o to, aby informacje o spółce zawarte w KRS przedstawiały rzeczywiste dane na temat podmiotu.

 

Istotnie należy tutaj zaznaczyć, że w sytuacji, gdy osoba trzecia poniesie szkodę ze względu na korzystanie z błędnych danych w rejestrze sądowym, przedsiębiorca ponosi pełną odpowiedzialność.


Aktualizacja danych w KRS najczęściej dotyczy takich zmian jak:

– adres spółki lub jej siedziby,
– skład zarządu spółki,
– dane wspólników oraz osób reprezentujących podmiot,
– zapisy umowy spółki,
– zakres PKD.

Zmiany danych w KRS można dokonać na dwa sposoby. Jednym z nich jest dopełnienie formalności w formie papierowej składając wniosek w biurze podawczym sądu rejonowego w wydziale gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego lub wysłanie go na adres właściwego sądu. Popularniejszą opcją jest jednak dokonanie zmian w KRS przez Internet za pośrednictwem S24 lub PDI.

 

Wielu właścicieli firm decyduje się na skorzystanie z pomocy biura lub kancelarii, które oferują usługę aktualizacji danych w KRS w imieniu przedsiębiorcy. Ich zadaniem jest przygotowanie odpowiednich wniosków i dokumentów oraz złożenie ich w rejestrze. To wygodne rozwiązanie, które minimalizuje udział przedsiębiorcy w całej procedurze aktualizacji do minimum.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ AKTUALIZACJI DANYCH SPÓŁKI W KRS więcej

 

Zakładanie spółek w 2019 roku

Pytanie do eksperta: Panuje założyć firmę. Zależy mi jednak na szybkim rozpoczęciu działalności. Czy istnieje jakiś sposób na obejście długich i skomplikowanych formalności związanych z rejestracją spółki?

Odpowiedź eksperta: Oczywiście, że tak. Najlepszą metodą jest kupno gotowej spółki zarejestrowanej w 2019 roku. Jest to podmiot gospodarczy, który przeszedł już pełną rejestrację w związku z czym jest gotowy do niemal natychmiastowego rozpoczęcia prowadzenia pod sobą działalności na rynku. Chcąc kupić taką spółkę wystarczy zgłosić się do odpowiedniej firmy, która posiada w swojej ofercie gotowe jednostki. Kolejno należy przekazać jej odpowiednie dane, tak aby jej pracownicy byli w stanie przygotować umowę spółki. Po sporządzeniu odpowiednich dokumentów wystarczy zorganizowanie jednego spotkania u notariusza na którym należy podpisać akt notarialny.

Gotowa spółka posiada numery NIP, KRS i REGON, opcjonalnie też VAT, kapitał zakładowy oraz kompletną dokumentację.

Decydując się na kupno spółki warto zadbać, aby była ona zarejestrowana w roku 2019. Dzięki temu możemy być pewni, że nasza spółka jest czysta, co oznacza, że nie prowadziła wcześniej pod sobą działalności, a jej zakup jej w pełni bezpieczny.

Sprzedaż spółek z roku 2019 oferuje nasza firma. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy przedstawią szczegóły naszej oferty oraz odpowiedzą na ewentualne pytania.

Korzystając z naszej oferty będą Państwo w stanie szybko, ale co najważniejsze bezpiecznie postawić pierwsze kroki na rynku. Zapraszamy!

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Zadzwoń