Posts tagged: procedura rejestracji spółki

Jak założyć jednoosobową spółkę z oo

Pytanie do eksperta: Jak założyć jednoosobową spółkę z oo?

Odpowiedź eksperta:Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest bardzo chętnie wybieraną formą prawną w Polsce. Jak ją założyć? Na co zwrócić szczególną uwagę w procedurze rejestracji spółki?

Jednoosobowa spółka z o.o. daje możliwość prowadzenia biznesu jako samodzielne przedsiębiorstwo, ale z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania finansowe. W przeciwieństwie do działalności jednoosobowej, w spółce jednoosobowej właściciel nie jest bezpośrednio odpowiedzialny za długi spółki, co może być korzystne w przypadku, gdy spółka będzie miała trudności finansowe.

Jak założyć jednoosobową spółkę z oo?

Procedura krok po kroku:

Określenie nazwy spółki: Nazwa spółki musi być unikalna i nie może być identyczna z nazwą innej spółki. Można ją sprawdzić na stronie internetowej KRS.

Przygotowanie umowy spółki: Umowa spółki jest dokumentem określającym jej cel, zasady działania i organizację. Można go przygotować samodzielnie lub skorzystać z usług prawnika.

Złożenie wniosku o rejestrację w KRS: Wniosek o rejestrację spółki można złożyć przez internet lub osobiście w siedzibie KRS. Należy do niego dołączyć umowę spółki i uiścić opłatę rejestracyjną.

Uzyskanie numeru NIP i REGON: Po zarejestrowaniu spółki w KRS należy uzyskać numery NIP i REGON, które są potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej.

Zarejestrowanie spółki w urzędzie skarbowym: Należy zarejestrować spółkę w urzędzie skarbowym w celu uzyskania numeru NIP i REGON oraz dokonywania opłat podatkowych.

Zarejestrowanie spółki w ZUS: Ostatecznym krokiem jest zarejestrowanie spółki w ZUS w celu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Założenie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest procesem składającym się z kilku kroków i wymagającym spełnienia pewnych formalności. Zaletą takiej formy prowadzenia działalności jest ograniczona odpowiedzialność właściciela za zobowiązania finansowe spółki. Warto jednak pamiętać, że założenie i prowadzenie spółki wiąże się z dodatkowymi obowiązkami i kosztami, takimi jak opłaty rejestracyjne i składki na ubezpieczenie społeczne.– Wpis o rejestracji spółek z o.o. – wklejamy: 


ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Jak zarejestrować spółkę w KRS 2023

Pytanie do eksperta: Jak zarejestrować spółkę w KRS 2023?

Odpowiedź eksperta:Nie da się w kilku zdaniach odpowiedzieć na pytanie Jak zarejestrować spółkę w KRS 2023 roku. Jest to zagadnienie bardzo złożone i bardzo obszerne. Wszystko zależy od tego jakie są potrzeby osoby planujące podjęcie własnej działalności gospodarczej w nowym roku.

Pierwsze pytanie, na jakie należy sobie odpowiedzieć, dotyczy najbardziej odpowiedniej formy prawnej. Do wyboru jest szereg różnych możliwości – spółka z o.o, komandytowa, akcyjna czy prosta spółka akcyjna. Każda z nich różni się od siebie i została skonstruowana w taki sposób aby zaspokajać odmienne potrzeby przedsiębiorców. I tak, dla start upów najbardziej odpowiednia będzie prosta spółka akcyjna, dla tych którzy chcą szybko założyć firmę i prowadzić ją bez ryzyka – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zanim przystąpi się do rejestracji, warto zapytać o radę eksperta lub samemu zapoznać się z charakterystyką poszczególnych spółek.

Kolejne pytanie dotyczy już samej procedury i tego jak zarejestrować spółkę w KRS 2023. Tutaj również występuje wiele zmiennych. Sposób przeprowadzenia rejestracji zależy od tego czego potrzebuje przyszły właściciel firmy. Jeśli zależy mu na spersonalizowanej treści umowy spółki, konieczne będzie jej zawarcie w formie aktu notarialnego. Jeśli zależy mu na czasie, warto będzie zdecydować się na założenie spółki w S24 i założenie podmiotu przez internet. Dodatkowym aspektem, który warto rozważyć jest to, czy spółkę założy się samemu, czy też skorzysta z pomocy eksperta oraz jaki zakres usług będzie będzie obejmowała współpraca.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Zmiana prezesa spółki z o.o.

Pytanie do eksperta: Jak wygląda zmiana prezesa w spółce z o.o.?

Odpowiedź eksperta: Prezesem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nazywa się osobę, stojącą na czele zarządu. Jego powołanie, a w zasadzie wyróżnienie jednego z członków zarządu, nie jest obowiązkowe i wynika z indywidualnych potrzeb danego podmiotu. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może zostać powołana i funkcjonować bez swojego najważniejszego organu czyli zarządu, może jednak działać bez kogoś kto będzie mu przewodniczył.

 

Powołanie prezesa nie wiąże się z żadnymi standardowymi przywilejami, które wynikać będą z pełnionej funkcji i zostaną nadane “z urzędu”. Jeśli wspólnikom zależy na tym aby jego kompetencje zostały poszerzone, musi zadbać o to za pośrednictwem wprowadzenia zmian w treści umowy, o ile w czasie jej sporządzania kwestia ta nie została już uregulowana. Najbardziej powszechnym przywilejem przyznawanym prezesowi jest udzielenie mu głosu rozstrzygającego, który zapewni mu możliwość podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie powzięcia uchwały, jeśli głosy pozostałych członków zarządu rozkładają się po równo.

Powołanie prezesa dokonywane jest za pomocą uchwały wspólników i wymaga zgłoszenia tego faktu do rejestru przedsiębiorców. Jeśli w trakcie trwania spółki zmieni się osoba obejmująca to stanowisko, konieczne będzie zaktualizowanie danych spółki w KRS i zgłoszenie faktu zmiany prezesa poprzez złożenie odpowiedniego wniosku. W tym celu należy przygotować dokumenty, zalogować się do PRS lub S24 oraz uiścić obowiązkową opłatę od wniosku.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ AKTUALIZACJI DANYCH więcej

 

Tekst jednolity umowy spółki z o.o.

Pytanie do eksperta: Czym jest tekst jednolity spółki? Czy po zmianie umowy muszę go przedłożyć do KRS?

Odpowiedź eksperta: Tekst jednolity umowy spółki to tak naprawdę dokument z tekstem umowy spółki, który zawiera w sobie dokonane zmiany w spółce np. podwyższenie kapitału zakładowego. Dokument ten nie musi zostać sporządzony w takiej formie jak umowa spółki – może posiadać zwykła formę pisemną. Zgłoszenie zmian do Krajowego Rejestru Sadowego mogą podpisać członkowie zarządu uprawnieni do reprezentacji – nie musi cały zarząd. Tekst jednolity stanowi obligatoryjny załącznik do wniosku.

Do sporządzenia tekstu jednolitego spółki warto posiadać umowę spółki w wersji edytowalnej lub ostatni tekst jednolity umowy spółki, jeśli już kiedyś były dokonywane zmiany w jej umowie. Tekst jednolity powinien posiadać zapis określający datę kiedy został stworzony.

Sporządzony musi zostać dokument zawierający zmiany, jakie dokonały się uchwałą zgromadzenia. Nie można do tekstu jednolitego dodawać innych zmian, które nie zostały dokonane uchwałą zgromadzenia wspólników w protokole notarialnym.

Tekst jednolity wraz z wnioskiem KRS o wpis zmian można złożyć za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych lub ewentualnie poprzez platformę S24.

Niezłożenie tekstu jednolitego wraz ze zgłaszanymi zmianami do KRS może skutkować odrzuceniem wniosku przez Sąd lub wezwaniem z Sądu do uzupełnienia braków.

Nasi specjaliści zajmują się całościowym przeprowadzaniem procesów aktualizacji danych w spółkach. Pomagają również w sporządzaniu jednolitego tekstu umowy spółki. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ AKTUALIZACJI DANYCH KRS więcej

 

Jak zarejestrować prostą spółkę akcyjną 2022?

Pytanie do eksperta: Jak zarejestrować prostą spółkę akcyjną 2022?

Odpowiedź eksperta:Założenie własnej działalności gospodarczej i przeprowadzenie rejestracji, niezależnie od formy prawnej, którą wybierzemy, stanowi złożoną i skomplikowaną procedurę. Pomimo, iż ustawodawca dokłada wszelkich starań aby w jak największym stopniu uprościć proces zakładania firmy, nadal jest to przedsięwzięcie skomplikowane. Przed przystąpieniem do rejestracji koniecznie należy zapoznać się z podstawowymi przepisami kodeksu spółek handlowych, z listą dokumentów i danych jakie należy przygotować oraz zdecydować: o formie prawnej, o formie w jakiem przygotowana zostanie umowa, wysokości kapitału, podziale udziałów, sposobie reprezentacji, czy powołanych organach.

Nawet dla najlepiej przygotowanego przedsiębiorcy, jeśli nigdy wcześniej nie przeprowadzał on rejestracji, procedura może wydać się skomplikowana i zrodzić wątpliwości. Zanim zdecydujemy się na samodzielne założenie firmy, powinniśmy zapoznać się z konsekwencjami wynikającymi z niewłaściwego sporządzenia dokumentów. Najważniejszą z nich jest odrzucenie wniosku i wezwanie do ich poprawienia i ponownego złożenia, co z kolei wiąże się z przedłużaniem się procedury i dodatkowymi kosztami.

Prostą spółkę akcyjną możemy założyć na dwa sposoby – z umową opracowaną indywidualnie, gdzie konieczne jest sporządzenie treści umowy i zawarcie jej w formie aktu notarialnego oraz z umową na bazie wzorca Nie ma już możliwości posłużenia się tradycyjnymi, papierowymi wnioskami – wszystkie dokumenty tworzone i generowane są w systemie elektronicznym PRS lub S24.


ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ więcej

 

Źle wypełniony wniosek o założenie spółki z o.o.

Pytanie do eksperta: Źle wypełniony wniosek o założenie spółki z o.o. – co robić?

Odpowiedź eksperta:Nieprawidłowo wypełniony wniosek o założenie spółki z o.o. nie powinien wywoływać negatywnych emocji. Jeżeli wniosek o rejestrację spółki został odrzucony z powodu błędów, Sąd Rejonowy wyznacza odpowiedni termin, w którym przedsiębiorca musi go poprawić. Jeżeli jednak przekroczy założony okres, wtedy sąd może wydać postanowienie o odmowie dokonania wpisu.

Natomiast może we wniosku wystąpić nienaprawialny błąd, wtedy musimy liczyć się z brakiem możliwości poprawnego uzupełnienia go. Dotyczy to wówczas tych wniosków, które nie zostały opłacone, sporządzone zostały w innym miejscu, niż przeznaczonym do tego formularzu, czy po prostu zostały wyjątkowo nieprawidłowo sporządzone.

Błędy na wniosku i założenie spółki z o.o. nie muszą dotyczyć jednak samego wniosku. Mogą one powstać na umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy innych załącznikach.

BPoprawianie błędów we wniosku niestety wiąże się ze znaczącymi opłatami, dlatego warto mieć pewność, że wniosek został prawidłowo uzupełniony. Z tego powodu wychodzimy Państwu naprzeciw i oferujemy kompleksową pomoc w sporządzeniu umowy i poprawieniu wniosku. Dodatkowo, aby uniknąć wszelkich dodatkowych opłat, zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy w rejestracji spółki z o.o. Monitorujemy cały proces i dbamy o wszelkie formularze i dokumenty. Zapraszamy!ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Likwidacja PSA

Pytanie do eksperta: Czy likwidacja Prostej Spółki Akcyjnej jest możliwa? Jak przebiega?

Odpowiedź eksperta:Oczywiście, zamknięcie Prostej Spółki Akcyjnej jest możliwe i następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego spółki.

 

Prosta Spółka Akcyjna jest nowym tworem, który umożliwia prowadzenie firmy w Polsce. Forma ta wybierana jest głównie przez start-upy lub młodych przedsiębiorców, gdyż mając głównie pomysł na biznes, małym nakładem finansowym są w stanie założyć własną firmę.
Prosta Spółka dzięki niestandardowym zapisom i uregulowaniom posiada elastyczna strukturę funkcjonowania.

Przyczyną rozwiązania Prostej Spółki Akcyjnej może być po prostu decyzja biznesowa- uchwała walnego zgromadzenia lub upłynięcie czasu na jaki została powołana czy upadłość spółki.

Likwidacja Prostej Spółki Akcyjnej ma formę uproszczoną. Postępowanie likwidacyjne prowadzone jest przez likwidatora. Uproszczona likwidacja polega głównie na przejęciu całego majątku spółki, przez jednego akcjonariusza przejmującego po zgodzie sądu. Akcjonariusz przejmujący musi złożyć do KRS wniosek o wykreślenie PSA. Po wykreśleniu spółki z rejestru, akcjonariusz ten ma obowiązek zadowolić dłużników, wierzycieli i innych akcjonariuszy spółki.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy zajmują się przeprowadzaniem całego procesu likwidacji Prostej Spółki. Eksperci odpowiedzą na wszelkie pytania, przedstawią ofertę i plan działania oraz zajmą się całym procesem wraz ze sporządzeniem wszystkich wymaganych dokumentów.


ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ więcej

 

E-formularze zakładanie spółki

Pytanie do eksperta: Czy skorzystanie z e-formularzy ułatwia zakładanie spółki?

Odpowiedź eksperta:

Założenie spółki z wykorzystaniem formularzy rejestracyjnych składanych droga elektroniczną znacznie przyspiesza dopełnienie formalności oraz wejście na rynek z przygotowaną ofertą produktów i usług. Czy warto skorzystać z pomocy specjalistów w zakresie rejestracji spółki przez Internet? Jak obecnie wygląda procedura założenia spółki online?

Od lipca procedura założenia spółki przeprowadzana jest wyłącznie z wykorzystaniem formularzy elektronicznej. Nowelizacja przepisów uniemożliwia składanie papierowych wniosków – nie są rozpatrywane przez sądy rejestrowe.

Warto tutaj podkreślić, że internetowa rejestracja spółki oraz składanie formularzy i wniosków drogą elektroniczną zobowiązuje do potwierdzenia tożsamości za pomocą e-podpisu lub profilu zaufanego.

Zakładanie spółki z wykorzystaniem e-formularzy można przeprowadzić za pośrednictwem systemów:

– S24
– PRS

Pierwsze rozwiązanie obliguje do skorzystania z gotowego wzorca umowy (bez możliwości modyfikacji zapisów), a drugie pozwala sporządzić umowę w formie aktu notarialnego w oparciu o indywidualne preferencje zapisów.

Nasze biuro oferuje solidną oraz kompleksową pomoc w zakresie zakładania spółek przez Internet. W imieniu klientów przeprowadzamy procedurę rejestracji spółki w S24 oraz PRS – w zależności od wybranego sposobu rejestracji. Świadczymy również usługi z zakresu doradztwa oraz e-podpisu. Klienci mogą w naszym biurze zakupić zestaw do e-podpisu oraz skorzystać z pomocy w zakresie aktywacji i konfiguracji.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Zakładanie PSA Kraków

Pytanie do eksperta: Czy zakładanie PSA Kraków można przeprowadzić elektronicznie?

Odpowiedź eksperta:

Na początku tego artykułu warto przybliżyć pojęcie prostej spółki akcyjnej, która wzbudza coraz większe zainteresowanie na rynku. Wprowadzona w lipcu 2021 roku spółka kapitałowa sprawia, że coraz więcej osób myśli o założeniu firmy w postaci prostej spółki akcyjnej.

Prosta spółka akcyjna powstała z myślą o „wzmocnieniu rozwoju startupów w Polsce, zwiększeniu ich konkurencyjności oraz zahamowaniu eksportu polskich pomysłów za granicę. Istotnie należy zaznaczyć, że w jej zasadach funkcjonowania na rynku znajdziemy cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej.

  • S24 – rejestracja firmy z wykorzystaniem gotowego wzorca umowy spółki, bez możliwości wprowadzania zmian w zapisach umowy

  • PRS – utworzenie spółki w oparciu o opracowany u notariusza akt notarialny, którego numer w późniejszych etapach jest wprowadzany w systemie PRS

Powstanie prostej spółki akcyjnej zobowiązuje do uzyskania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Warto zaznaczyć, że wniosek należy złożyć do sądu właściwego ze względu na siedzibę spółki.

Nasze biuro rachunkowe IN-NOVA oferuje pomoc w założeniu prostej spółki akcyjnej. W imieniu klienta dopełniamy wszelkich formalności umożliwiających prowadzenie firmy w postaci prostej spółki akcyjnej.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ więcej

 

Rejestracja spółki e-formularze pomoc

Pytanie do eksperta: Czy oferują Państwo pomoc w zakresie rejestracji spółki z wykorzystaniem e-formularzy?

Odpowiedź eksperta:

Osoby prowadzące podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego muszą dostosować się do zmian nałożonych nowelizacją przepisów wprowadzoną w lipcu 2021 roku. O jakie zmiany chodzi? Mowa tutaj o konieczności składania wniosków rejestracyjnych, aktualizacyjnych oraz dokumentów finansowych za pośrednictwem Internetu.

E-wnioski należy składać przez system teleinformatyczny Ministerstwa Sprawiedliwości – Portal Rejestrów Sądowych.

Nowy system PRS umożliwia m.in.:

  • składanie wniosków o wpis do KRS

  • aktualizację danych podmiotu w KRS

  • złożenie wniosku o wykreślenie podmiotu

  • korespondencje z sądem

Rejestracja spółki przez Internet – z jakiego systemu skorzystać?

PRS jest system przeznaczonym dla osób, które chcą sporządzić umowę w formie aktu notarialnego (posiadając numer CREWAN wpisujemy go w odpowiednim miejscu podczas przeprowadzania procedury rejestracji przez Internet za pomocą PRS).

S24 jest systemem skierowanym do osób, które chcą skorzystać z gotowego wzorca umowy dostępnym w systemie.

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że wielu przedsiębiorców nie chce samodzielnie rejestrować spółki. My oferujemy rejestracja spółki e-formularze pomoc specjalistów prawnych, którzy w imieniu klienta dopełnią niezbędnych formalności rejestracyjnych spółki przez Internet.

Zainteresowanych współpracą w zakresie rejestracji spółki z o.o. oraz pozostałych spółek za pośrednictwem Internetu zapraszamy do kontaktu. Nasi konsultanci przedstawią szczegóły oferty oraz odpowiedzą na pytania.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.