Posts tagged: praca w Polsce

Co zrobić żeby otrzymać Kartę Polaka?

Pytanie do eksperta: Co to jest Karta Polaka i jak ją otrzymać?

Odpowiedź eksperta: Karta Polaka to dokument, który potwierdza przynależność cudzoziemca do narodu polskiego. Warto jednak podkreślić, że nie jest to równoznaczne z nadaniem cudzoziemcowi obywatelstwa polskiego czy też prawa do pobytu stałego lub czasowego w Polsce bez wizy.

Dysponowanie Kartą Polaka wiąże się jednak z szeregiem przywilejów do których należy między innymi:
– możliwość bezpłatnego otrzymania wizy krajowej,
– możliwość korzystania z pomocy konsula w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa lub życia,
– możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce na takich samych zasadach jak polscy obywatele,
– zniżki na przejazd kolejowy w Polsce,
– darmowe zwiedzanie polskich muzeów narodowych,
– korzystanie z bezpłatnej opieki zdrowotnej w Polsce.

Karta Polaka może zostać wydana osobie, który w chwili składania wniosku posiadała obywatelstwo jednego z państw dawnego ZSRR. Ponadto osoba taka musi spełniać łącznie następujące warunki:
– wykazywać związek z polskością przez znajomość języka polskiego, a także polskiej kultury i tradycji,
– złożyć pisemną deklarację przynależności do narodu polskiego w obecności konsula lub wojewody,
– wykazać, że przynajmniej jedno z rodziców, dziadków lub pradziadków było narodowości polskiej,
– złożyć oświadczenie, że dana osoba ani jej wstępni nie repatriowali, a także nie byli repatriowani.

O przyznanie Karty Polaka występuje się w Konsulacie Rzeczypospolitej Polski właściwym pod względem zamieszkania wnioskodawcy a więc w kraju pochodzenia migranta.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.