Posts tagged: pomoc w założeniu spółki

Rejestracja fundacji online

Pytanie do eksperta: Czy rejestracja fundacji online jest bezpiecznym rozwiązaniem?

Odpowiedź eksperta: Od lipca nastąpiła całkowita elektronizacja Krajowego Rejestru Sądowego. Oznacza to, że wszystkie wnioski, formularze oraz dokumenty muszą być składane w formie elektronicznej. W przypadku podmiotów wpisanych do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej istnieje jednak możliwość składania wniosków w formie papierowej – wybór należy do członków organizacji.

Przeprowadzenie procedury rejestracyjnej w formie elektronicznej stanowi wygodną formę dopełnienia wszystkich formalności bez wychodzenia z domu oraz bez konieczności biegania po urzędach i instytucjach rejestracyjnych. Osoba decydująca się na nowość jaką jest rejestracja fundacji online może w krótkim czasie powołać fundację oraz podejmować działania zmierzające do realizacji określonych celów z zakresu:
1. ochrony zdrowia,
2. rozwoju gospodarki i nauki,
3. oświaty i wychowania,
4. kultury i sztuki,
5. opieki i pomocy społecznej,
6. ochrony środowiska,
7. opieki nad zabytkami.

Oczywiście istnieje możliwość przeprowadzenia procedury założenia fundacji w sposób tradycyjny. Sposób rejestracji uzależniony jest od osoby powołującej fundację.

Nasze biuro oferuje wsparcie oraz pomoc w zakresie rejestracji fundacji – zarówno online jak również tradycyjnie.

Zainteresowanych nawiązaniem współpracy z doświadczonym biurem zapraszamy do kontaktu. Przedstawimy szczegóły oferty – rejestracja fundacji.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Wniosek CRBR stowarzyszenie

Pytanie do eksperta: Kiedy wniosek CRBR stowarzyszenie musi złożyć?

Odpowiedź eksperta: System CRBR został wdrożony w celu przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Gromadzi i przetwarza dane o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad podmiotem. Rejestr beneficjentów rzeczywistych ma charakter publiczny – każdy ma dostęp do informacji.

Kiedy wniosek CRBR stowarzyszenie musi złożyć?

Zgodnie z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 30 marca 2021 r. rozszerzono krąg podmiotów podlegających zgłoszeniu o:
1. spółdzielnie,
2. stowarzyszenia,
3. fundacje,
4. spółki partnerskie,
5. europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
6. spółki europejskie,
7. spółdzielnie europejskie,
8. trusty.

Podmioty objęte obowiązkiem zgłoszenia do CRBR mają dopełnić formalności w terminie 3 miesięcy od 31 października 2021 roku (termin wejścia w życie nowelizacji ustawy). Istotnie należy również zaznaczyć, że beneficjent rzeczywisty zobowiązany jest zarówno do zgłoszenia jak również późniejszej aktualizacji danych w systemie CRBR.

Za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia lub nieaktualne dane w rejestrze grozi kara finansowa w kwocie nawet 1 mln zł.

Nasze biuro pomaga w zakresie przygotowania i złożenia wniosku do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Wniosek CRBR stowarzyszenie z nasza pomocą złoży szybko i bezpiecznie. Zapraszamy zainteresowanych do kontaktu – przedstawimy szczegóły oferty w zakresie CRBR oraz obsługi prawnej spółki.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Wnioski do eKRS

Pytanie do eksperta: Jak obecnie składa się wnioski do eKRS?

Odpowiedź eksperta: Ostatnio bardzo głośno było o modernizacji oraz elektronizacji systemu KRS. Od lipca wnioski i formularze mogą być składane wyłącznie w elektronicznej formie. Wdrożone rozwiązania mają na celu przyspieszenie działania sądów rejestrowych oraz minimalizację formalności związanych z założeniem oraz prowadzeniem firmy w Polsce.

Warto tutaj zaznaczyć, że podmioty takie jak m.in. fundacje oraz stowarzyszenia mają możliwość korzystania z elektronicznej formy rejestru, ale mogą również składać wnioski w papierowej formie.

Nowy system KRS przewiduje:
– elektroniczną formę wniosków rejestracyjnych, aktualizacyjnych, likwidacyjnych itp.
– przeglądanie elektronicznych akt rejestrowych wpisanych w KRS
– zgłaszanie dokumentów finansowych do RDF
– korespondencję z sądem rejestrowym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

Fakt, że wnioski do eKRS mogą być obecnie składane tylko w formie elektronicznej zobowiązuje przedsiębiorców do pozyskania narzędzia pozwalającego na potwierdzenie tożsamości przez Internet. Najkorzystniejszym wariantem dla osób prowadzących biznes jest kwalifikowany podpis elektroniczny, który oprócz spraw administracyjnych i urzędowych może być wykorzystywany również m.in. do:
– udziału w akcjach oraz przetargach publicznych,
– wystawiania faktur,
– podpisywania umów.

Jeżeli są Państwo zainteresowani pomocą w zakresie dopełnienia formalności w eKRS lub wyrobienia i aktywacji e-podpisu – zapraszamy do kontaktu.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Elektroniczna zmiana danych w KRS 2021

Pytanie do eksperta: Czy elektroniczna zmiana danych w KRS 2021 wymaga posiadania e-podpisu?

Odpowiedź eksperta: Od lipca nastąpiła pełna informatyzacja Krajowego Rejestru Sądowego, czyli KRS. Wdrożone rozwiązania mają na celu pomoc przedsiębiorcom w wypełnianiu obowiązków oraz w zakresie zakładania firmy.

Czy elektronizacja KRS to dobre rozwiązanie?

Z pewnością na początku działania nowego systemu KRS pojawi się wiele trudności oraz błędów systemu, jednak docelowo pomysł jest dobry. Ogromną zaletą informatyzacji systemu jest fakt, że na aktualizację danych w rejestrze nie będziemy musieli czekać miesiącami. Elektroniczna zmiana danych w KRS 2021 z pewnością będzie przeprowadzona sprawniej.

Warto wspomnieć o tym, że elektroniczna zmiana danych w KRS 2021 zobowiązuje do wyrobienia e-podpisu, ponieważ wnioski i formularze aktualizacyjne mogą być składane wyłącznie przez Internet. Ten sposób aktualizacji zobowiązuje do potwierdzenia tożsamości na składanych dokumentach.

Korzystniejszym rozwiązaniem dla osób posiadających firmę jest podpis elektroniczny z certyfikatem, ponieważ posiada szersze pole zastosowań (np. możliwość zawierania pełnoprawnych umów, sporządzanie faktur itp.).

Drugim rozwiązaniem dostępnym jest profil zaufany. Warto tutaj zaznaczyć, że jest on wykorzystywany głównie do kontaktów z urzędami.

Nasze biuro rachunkowe oferuje pomoc w zakresie wyrobienia i aktywacji e-podpisu, a także dokonania zmian w KRS w sposób elektroniczny.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Elektroniczny KRS od lipca 2021

Pytanie do eksperta: Na czym polega elektroniczny KRS od lipca 2021 ?

Odpowiedź eksperta:1 lipca weszły w życie przepisy dotyczące elektronicznego postępowania rejestrowego w Krajowym Rejestrze Sądowym. Cały system został zmodernizowany na elektroniczną formę. Od lipca nie ma możliwości składania wniosków i formularzy w formie papierowej.

Warto zaznaczyć, że nowelizacja przepisów zapowiadała wprowadzenie zmian znacznie wcześniej, jednak pierwotny termin został przesunięty na lipiec 2021 r.

Nowe przepisy wprowadzają obligatoryjne elektroniczne postępowanie rejestrowe, aktualizacyjne oraz likwidacyjne m.in. dla spółek osobowych, spółek kapitałowych oraz oddziałów przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Warto zaznaczyć, że elektroniczne działanie systemu KRS dla podmiotów podlegających wpisowi jedynie do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS będzie fakultatywne.

Elektroniczny KRS od lipca 2021 obliguje przedsiębiorców do wyrobienia podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, czyli jednego z dostępnych narzędzi umożliwiających potwierdzenie tożsamości. Wielu przedsiębiorców decyduje się na kwalifikowany podpis elektroniczny, który posiada szersze pole zastosowań, szczególnie w przypadku prowadzenia firmy w Polsce.

Nasze biuro rachunkowe IN-NOVA oferuje kompleksową pomoc w zakresie rejestracji spółki online, wyrobienia i aktywacji e-podpisu, a także wprowadzenia zmian aktualizacyjnych w nowym systemie KRS.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Jaką formę działalności gospodarczej wybrać?

Pytanie do eksperta: Jaką formę działalności gospodarczej wybrać?

Odpowiedź eksperta: To jaką formę działalności gospodarczej wybrać stanowi kluczowe pytanie, na które odpowiedzi trzeba udzielić zanim przystąpi się do procedury rejestracji firmy.

Przepisy prawa oferują przedsiębiorcom w naszym kraju szeroki wybór rodzajów działalności do wyboru. Każda z nich posiada zupełnie inną charakterystykę i wykazuje zupełnie inny katalog cech. To, na którą formę padnie nasz wybór będzie regulowało funkcjonowanie przedsiębiorstwa w przyszłości i warunkowało wiele kwestii związanych z jego prowadzeniem i zarządzaniem nim.

Aktualnie do najbardziej popularnych form należą:
– spółka z o.o., która zapewnia ochronę prywatnego majątku wspólników, wymaga kapitału zakładowego o wartości 1 zł, daje możliwość taniej rejestracji i zapewnia szansę ominięcia konieczności opłacania składek ZUS,
– prosta spółka akcyjna, która przewiduje uproszczoną procedurę likwidacji i łatwy obrót beznominałowymi akcjami, wymaga wniesienia kapitału akcyjnego w wysokości 1 zł i pokrycia go wkładami m.inn. w pracą oraz elastycznością i swobodą w zakresie powoływanych organów.

Są to dwie formy, na które przedsiębiorcy w ostatnim czasie zakładają najczęściej. Ograniczona odpowiedzialność za zobowiązania spółki, niski kapitał oraz możliwość rejestracji przez internet to cechy, które przedsiębiorcy bardzo sobie cenią.

Jeśli przyszły właściciel firmy ma dylemat, na jaką formę się zdecydować, może skonsultować się z doradcą, który przedstawi wady i zalety każdej ze spółek.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ więcej

Rejestracja spółki z o.o. jako płatnika VAT

Pytanie do eksperta: Czy każda spółka musi być płatnikiem VAT?

Odpowiedź eksperta: Nie każda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi zostać zarejestrowana, jako czynny płatnik podatku od towarów i usług. Jeżeli firma:
– nie sprzedaje towarów i nie świadczy usług wymienionych w ustawie o VAT,
– nie przekroczyła limitu 200 000 złotych, ze sprzedaży, w poprzednim roku obrachunkowym,
nie musi odprowadzać podatku VAT.

Są to najbardziej ogólne zasady. Rozważając konieczność rejestrowania się w VAT musimy pamiętać również o pozostałych warunkach, których spełnienie warunkuje obowiązek uzyskania statusu czynnego płatnika. Przepisy prawa mówią jasno – niektóre podmioty, ze względu na prowadzoną przez siebie działalność, muszą odprowadzać ten rodzaj podatku i składać deklarację VAT do urzędu skarbowego.

Obowiązkowo do VAT muszą rejestrować się podmioty, które:
A. nie posiadają siedziby na terenie Polski,
B. świadczą usługi z zakresu:
– doradztwa (oprócz doradztwa związanego z uprawą roślin i hodowlą),
– prawa,
– jubilerstwa,
– windykacją,
C. dostarczają towary:
– wymienione w załączniku 12 do ustawy o VAT np. odpady jubilerskie czy monety,
– nowe środki transportu,
– opodatkowane podatkiem akcyzowym,
– części samochodowe i części do motocykli,
– tereny budowlane,
– budowle i budynki.

Zgłoszenia należy dokonać jeszcze przed wykonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT. Zgłoszenia dokonuje się poprzez złożenie formularza VAT- R. Jest to procedura bezpłatna, chyba że zależy nam na otrzymania potwierdzenia rejestracji w VAT. Koszt wydania takiego potwierdzenia wynosi 170 zł.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ więcej

Program Krajowy Plan Odbudowy

Pytanie do eksperta: Na czym polega Program Krajowy Plan Odbudowy?

Odpowiedź eksperta: Program Krajowy Plan Odbudowy ma na celu wprowadzenie wielu reform oraz projektów strategicznych mających wspierać odbudowę gospodarki po pandemii COVID-19. Program zakłada również wiele przyszłościowych projektów, które mają podnieść innowacyjność polskiej gospodarki na rynku. Warto zaznaczyć, że KPO należy postrzegać jako jedno z wielu narzędzi modernizujących polską gospodarkę. Reformy i programy inwestycyjne KPO mają przede wszystkim długofalowo realizować zieloną i cyfrową transformację. W ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Polska będzie miała do dyspozycji ok. 58,1 mld euro, w tym:
– 23,9 mld euro w formie dotacji,
– 34,2 mld euro w pożyczkach.

Środki można przeznaczyć na działania w zakresie takich obszarów jak:
– infrastruktura,
– transport,
– energia i środowisko,
– innowacje,
– cyfryzacja,
– zdrowie,
– społeczeństwo,
– spójność terytorialna.

Warto już dzisiaj założyć swoją firmę, aby móc skorzystać programu Krajowy Plan Odbudowy Polski.

Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie rejestracji spółek oraz firm. Kompleksowe doradztwo oraz przeprowadzenie procedury założenia firmy w Polsce. Zainteresowanych współpracą zapraszamy do kontaktu – doświadczone biuro rachunkowe!

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ więcej

Ile trwa i kosztuje założenie spółki zoo?

Pytanie do eksperta: Ile trwa i kosztuje założenie spółki zoo?

Odpowiedź eksperta: Pytanie o koszt i czas trwania rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to dwa najczęściej zadawane pytania przedsiębiorców. Są to kwestie, które chcą oni ustalić jeszcze przed podjęciem decyzji o założeniu firmy, po to aby mogli skutecznie zaplanować budżet i czas, w jakim rozpoczną prowadzenie działalności.

Zarówno czas, jak i koszt zależy od sposobu rejestracji, na jaki się zdecydujemy. Jeśli wybierzemy tradycyjną metodę zakładania spółki, będziemy zobowiązani do zapłacenia 500 zł opłaty od wniosku o wpis do KRS oraz 100 zł za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Co więcej, będziemy musieli doliczyć jeszcze koszt współpracy z notariuszem, w ramach zawierania umowy w formie aktu notarialnego. Jeśli natomiast nasz wybór padnie na elektroniczną rejestrację, koszty zmaleją. Po pierwsze umowa nie będzie musiała mieć formy aktu, więc unikniemy opłat notarialnych, po drugie zmaleje opłata od wniosku o wpis – do 250 zł. Koszt ogłoszenia w MSiG pozostanie bez zmian. Jeśli natomiast chodzi o czas, to w przypadku zakładania spółki przez Internet wszystkie formalności zajmą nam nie dłużej niż 2 godziny i odpowiedź z KRS otrzymamy przed upływem 24h. W przypadku tradycyjnej rejestracji obowiązek sporządzenia umowy w formie aktu, wypełnienia i złożenia wniosków w formie papierowej w znacznym stopniu wydłuży procedurę, a na odpowiedź z sądu będziemy czekać nawet kilka tygodni. Pod uwagę trzeba także wziąć to, że przy tradycyjnej rejestracji zwiększa się szansa na odrzucenie wniosku i tym samym bardziej prawdopodobne staje się to, że wniosek trzeba będzie przygotować i złożyć jeszcze raz.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ więcej

Zakładanie prostej spółki akcyjnej

Pytanie do eksperta: Kiedy będzie możliwe zakładanie prostej spółki akcyjnej?

Odpowiedź eksperta:Po raz pierwszy o prostej spółce akcyjnej usłyszeliśmy jeszcze w 2019 roku. Projekt nowej formy prawnej został zaprezentowany przez rząd i od razu wzbudził zainteresowanie wielu przyszłych przedsiębiorców. Głównym powodem poruszenia, wśród osób planujących otwarcie biznesu, był bardzo nowoczesny i jednocześnie korzystny zarys cech, jaki PSA ma posiadać. Po pierwsze ma ona stanowić hybrydę najbardziej docenianych zalet zarówno spółki akcyjnej, jak i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Po drugie wyróżniać ma się przede wszystkim bardzo niskim kapitałem zakładowym wynoszącym zaledwie 1 zł, na którego rzecz będzie można wnieść nie tylko wkłady pieniężne ale także własną pracę, wiedzę czy umiejętności. Zaletami, którymi charakteryzować będzie się prosta spółka akcyjna są także: ochrona majątku prywatnego wspólników, uproszczona procedura likwidacji, swoboda w zakresie powoływania organów, możliwość rejestracji przez internet czy łatwość w dysponowaniu środkami spółki.

Niestety do dziś nie udało się uruchomić możliwości założenia PSA. Proponowane terminy były wielokrotnie przekładane z uwagi na lockdown’y oraz sytuacje wywołaną pandemią. Początkowo pierwsze spółki o tej formie prawnej miały zostać założone już w marcu 2020 roku, data ta musiała zostać jednak przesunięta.

Na szczęście znamy już oficjalną i ostateczną datę! Zakładanie prostej spółki akcyjnej będzie możliwe już od 1 lipca. Już tego dnia będzie można zalogować się do systemu s24 i przystąpić do przeprowadzania procedury. Na rozpatrzenie wniosku sąd będzie miał tylko 24 godziny, dlatego najpóźniej 2 lipca pierwsze proste spółki akcyjne trafią do obrotu gospodarczego

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ więcej

Call Now ButtonZadzwoń