Posts tagged: pomoc w założeniu spółki

Wynagrodzenie wspólników polski ład – zmiana umowy spółki

Pytanie do eksperta: Pytanie do eksperta: Czy to prawda, że wprowadzenie zmian w umowie spółki (spółki z o.o.) pomoże ominąć Nowy Ład?

Odpowiedź eksperta: Tak, to prawda. Wprowadzenie dodatkowych zapisów w umowie spółki, aktualnie wydaje się jedynym rozwiązaniem, które pozwoli ominąć obowiązek odprowadzania 9% składki zdrowotnej, jaką nowe przepisy nakładają na wspólników spółki z o.o..

Już za kilka dni w życie wejdą zmiany w ramach programu rządowego Nowy Polski Ład. Przyniesie on wiele negatywnych skutków i nowych zobowiązań dla właścicieli firm w Polsce. Od nowego roku członkowie zarządu spółki z o.o., działający na mocy powołania, zostaną zobowiązani do odprowadzania 9% składki zdrowotnej. Spółka będzie potrącać tę składkę od ich wynagrodzenia brutto, co więcej nie będą mogli oni odliczyć jej od podatku.

Jeśli członkami zarządu są wspólnicy, istnieje możliwość uniknięcia nowego zobowiązania. Aby to zrobić należy wprowadzić zmiany w umowie podmiotu oraz zaktualizować dane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jeśli na mocy umowy wspólnik zostanie zobowiązany do powtarzających się świadczeń niepieniężnych, nie będzie musiał odprowadzać składki. Za świadczenie otrzyma wynagrodzenie, które będzie opodatkowane według skali i będzie nieoskładkowane. Przepisy Polskiego Ładu nie przewidują konieczności odprowadzania składki w takiej sytuacji. Pozwoli to więc właścicielom firmy zatrzymać w kieszeni aż 9% pensji, jaką otrzymywali z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ AKTUALIZACJI DANYCH SPÓŁKI więcej

 

9% składki zdrowotnej dla członków zarządu spółki

Pytanie do eksperta: Czy to prawda, że członkowie zarządu spółki będą płacić składkę zdrowotną?

Odpowiedź eksperta: Polski Ład od 2022 roku wprowadza obowiązek opłacania składki zdrowotnej w wymiarze 9% od wynagrodzenia otrzymywanego na podstawie uchwał o powołaniu przez członków zarządu spółki, jej prokurentów czy członków komisji rewizyjnej. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostanie płatnikiem składek i będzie musiała składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiednie deklaracje.

Nowe przepisy nie są korzystne i optymistyczne na właścicieli spółek z o.o., dlatego środowisko przedsiębiorców wraz z ekspertami, długo debatowali, co w tej sytuacji można zrobić.

Jednym z proponowanych rozwiązań jest artykuł 176 KSH, który zezwala wspólnikom na otrzymywanie wynagrodzenia ze spółki zwolnionego ze składek ZUS na podstawie powtarzających się wykonywanych czynności. Członek Zarządu będący jednocześnie wspólnikiem może nadal pobierać ze spółki wynagrodzenie jednak zmieni się jego tytuł. Ważne jest, aby w umowie spółki został doprecyzowany zapis odnośnie rodzaju i zakresu czynności, a także ich cykliczności (nie mogą one dotyczyć wykonywania spraw związanych z zarządzaniem spółką).

Dodanie niestandardowych zapisów w umowie spółki wymaga skorzystania z usług Kancelarii Notarialnej. Czynności te związane są także z koniecznością zgłoszenia zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym – przeprowadzenia procesu aktualizacji. Proces ten będzie generował jednorazowy koszt dla spółki w wysokości kilkuset złotych.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ AKTUALIZACJI DANYCH SPÓŁKI więcej

 

Zwolnienie ze składki zdrowotnej wspólników w spółce z o.o.

Pytanie do eksperta: Czy z Nowym Ładem wszyscy wspólnicy muszą płacić składkę zdrowotną w spółce z o.o.?

Odpowiedź eksperta: Od 2022 roku Nowy Polski Ład wprowadza wiele zmian podatkowych w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Członkinie zarządu, prokurenci czy członkowie komisji rewizyjnych, którzy otrzymywali ze spółki wynagrodzenie na podstawie uchwały o powołaniu na stanowisko zostaną objęci składką zdrowotną w wysokości 9%. Taki przepis okazuje się być bardzo niekorzystny i generujący dodatkowe koszty oraz czynności z tym związane dla przedsiębiorców, którzy prowadzą firmę właśnie w formie sp. z oo.

Specjaliści polecają, aby zapoznać się i skorzystać z rozwiązania, jakie wynika z art. 176 Kodeksu Spółek Handlowych, który mówi, że wspólnik może świadczyć na rzecz spółki powtarzające się czynności i z tego tytułu pobierać wynagrodzenie. Z takiej możliwości można skorzystać jeśli w umowie spółki znajdą się odpowiednie zapisy określające rodzaj i zakres tych świadczeń. Ważnym aspektem jest jednak fakt, ze czynności te nie mogą dotyczyć zarządzania spółką oraz nie mogą być świadczone w sposób ciągły, aby ta konfiguracja nie przypominała umowy o pracę.

Tak pobierane wynagrodzenie nie podlega opodatkowaniu składkami zdrowotnymi ani społecznymi. Dochód ten opodatkowany jest wyłącznie podatkiem odpowiednio 17% lub 32% rozliczany na podstawie PIT, a należy do grupy „innych źródeł”.

Powyższy zapis można w każdym momencie dopisać do umowy spółki – wiąże się to jednak z koniecznością aktualizacji danych w Krajowym Rejestrze Sądowym i poniesieniu jednorazowej opłaty za te czynności.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ AKTUALIZACJI DANYCH SPÓŁKI więcej

 

Pomoc w opracowaniu umowy spółki rejestracja prs

Pytanie do eksperta: Co zmieni się w rejestracji spółek w Portalu Rejestrów Sądowych?

Odpowiedź eksperta: Od nowego roku Polski Ład wprowadza zmiany dotyczące regulacji podatkowych w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością – na wynagrodzenia z uchwały powołania przez zarząd, komisję rewizyjną czy prokurenta spółki zostanie nałożona składka zdrowotna. Składka ta płacona przez spółkę wynosić będzie 9%.

Ta nowa regulacja sprawia, że przedsiębiorcy planujący rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinni do umowy spółki dodać zapis, który dzięki art. 176 KSH pozwala wspólnikom (również członkom zarządu którzy są spółce wspólnikami) pobieranie nieozusowanego wynagrodzenia z tytułu „powtarzających się czynności wspólnika”. Pieniądze te są dochodem należącym do „innych źródeł”, podatek rozliczany według skali podatkowej odpowiednio w wysokości 17% lub 32% płatny w rozliczeniu rocznym PIT.

Umowa spółki powinna zawierać informację na temat rodzaju i zakresu wykonywanych czynności, jasno określając również ich powtarzalność – czynności nie mogą być świadczone w sposób ciągły, jak również dotyczyć zadań związanych z zarządzaniem spółką.

Nasza kancelaria posiadająca wieloletnie doświadczenie w zakładaniu nowych spółek oferuje pomoc w opracowaniu umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawierającej niestandardowe zapisy. Eksperci pomogą również w przeprowadzeniu pełnego procesu rejestracji spółki w PRS. W przypadku posiadania pytań zapraszamy do kontaktu, jesteśmy do Państwa pełnej dyspozycji.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Nowy polski ład a umowa spółki z o.o.

Pytanie do eksperta: Czy warto już zmieniać umowę spółki żeby ominąć Polski Ład?

Odpowiedź eksperta: Większość zmian przewidzianych w ustawie o zmianach podatkowych nazywanej Polski Ład, wejdzie w życie od 1 stycznia 2022 roku. Osoby prowadzące firmę, już teraz powinny zapoznać się z treścią tego dokumentu i sprawdzić z jakimi jej skutkami będą borykać się od nowego roku.

Dla osób prowadzących spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością najbardziej dotkliwą zmianą będzie wprowadzenie dodatkowej składki zdrowotnej dla członków zarządu działających w spółce na mocy powołania, czyli  de facto wspólników. Jest jednak sposób, który pozwala ominąć dodatkowy obowiązek – zobowiązanie wspólników do powtarzających się świadczeń niepieniężnych. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie wskazuje aby osoby otrzymujące wynagrodzenie z tytułu powtarzające się świadczenia niepieniężnych, podlegały składce zdrowotnej. Aby wykorzystać ten przepis na korzyść wspólnika, należy wprowadzić zmiany w umowie spółki. Konieczne jest oznaczenie rodzaju i zakresu świadczeń. Następnie, po przekształceniu treści umowy, należy złożyć stosowne dokumenty aktualizacyjne do Krajowego Rejestru Sądowego, aby zmiana była prawomocna.

Osoby planujące dopiero rozpoczęcie prowadzenia działalności w ramach spółki z o.o., mogą od razu dodać takie zapisy do treści umowy, jeśli jednak podmiot prowadzi już aktywną działalność, zmiana umowy i aktualizacja w KRS stanowi jedyne wyjście.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ AKTUALIZACJI DANYCH SPÓŁKI więcej

 

Pomoc w rejestracji prostej spółki akcyjnej 2022

Pytanie do eksperta: W jaki sposób można zarejestrować Prostą Spółkę Akcyjną?

Odpowiedź eksperta: Prosta Spółka Akcyjna to nowa forma prowadzenia działalności gospodarczej. Jest struktura zbliżona jest nieco do spółki akcyjnej, jednak posiada ona też pewne cechy charakterystyczne dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Proces rejestracji PSA został uproszczony, tak samo jak jej proces likwidacji. Istnieje możliwość założenia prostej spółki w systemie teleinformatycznym z wykorzystaniem gotowego wzorca umowy. Takie rozwiązanie zalecane jest dla przedsiębiorców którzy nie chcą dodawać swoich, niestandardowych zapisów do umowy oraz w momencie, gdyż wszystkie wkłady na pokrycie akcji są wkładami pieniężnymi.

Przypominając, wkłady na pokrycie akcji w PSA mogą być wkładami pieniężnymi, niepieniężnymi lub świadczeniem pracy bądź usług na rzecz spółki.

Po zawarciu umowy w systemie informatycznym dalszą procedurę również przeprowadza się właśnie w nim. Wniosek rejestracyjny spółki w KRS muszą podpisać wszyscy członkowie zarządu/ rady dyrektorów – wymagany jest podpis elektroniczny. Po sporządzeniu i podpisaniu dokumentów należy je wysłać do sądu rejestrowego opłacając przy tym rejestrację spółki i ogłoszenie tego faktu w MsiG – można to zrobić od razu dzięki ePłatnościom.

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszymi specjalistami którzy oferują pomoc w rejestracji PSA w 2022 roku. Skorzystanie z wiedzy i doświadczenia ekspertów pozwoli na szybkie i bezproblemowe otwarcie Prostej Spółki Akcyjnej.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ więcej

 

Rejestracja spółki z o.o. 2022

Pytanie do eksperta: Jak wygląda procedura rejestracji spółki z o.o.?

Odpowiedź eksperta: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi najczęściej zakładaną formę w jakiej można prowadzić firmę. Spółka z o.o. może zostać założona w każdym celu przez jedną lub więcej osób.

Umowa spółki typowo tworzona jest w systemie teleinformatycznym z wykorzystaniem gotowego wzorca – nie można jednak dodać do takiej umowy swoich zapisów. Jeśli istnieje konieczność sporządzenia umowy zawierającej indywidualne zapisy wówczas należy skorzystać z pomocy Notariusza, jednak to wiąże się z dodatkowymi kosztami jego wynagrodzenia i droższą procedurą rejestracyjną w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wniosek o rejestrację spółki tworzony jest również w sposób elektroniczny i tą drogą kierowany do sądu rejestrowego (wysyła go osoba, która przygotowała wniosek). Musi on zostać wcześniej podpisany podpisem elektronicznym przez wszystkich członków zarządu lub ewentualnie pełnomocnika procesowego, którego powołał zarząd. Warto pamiętać, iż do wysyłanego wniosku obowiązkowo należy dołączyć odpowiednie załączniki.

Podczas składania wniosku konieczne jest opłacenie go oraz uiszczenie opłaty za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Sąd Rejestrowy w ciągu 1 dnia rozpatruje wniosek o rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zakładanej w systemie elektronicznym.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty pomocy przy rejestracji spółek z o.o. w 2022 roku. Nasi specjaliści odpowiedzą na wszelkie pytania oraz udzielą cenny rad.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Zakładanie spółki z udziałem spółki zagranicznej

Pytanie do eksperta: Jak wygląda zmian przepisów w kwestii zakładania spółki z udziałem spółki zagranicznej?

Odpowiedź eksperta: Przepisy Nowego Polskiego Ładu od nowego 2022 roku wprowadzają bardzo wiele zmian związanych z zakładaniem, rozliczaniem i prowadzeniem firm w Polsce.

Założenia Polskiego Ładu skupiają się także na kwestiach podatkowych w spółkach, a w szczególności na omijaniu podwójnego opodatkowania w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przepisy księgowe i podatkowe ciągle się zmieniają, a w 2022 roku zacznie obowiązywać bardzo wiele zmian związanych z ustawami, które prowadza Nowy Polski Ład.

Wielu przedsiębiorców co miesiąc pobierało wynagrodzenie ze spółki pod tytułem np. świadczenia pracy na rzecz spółki lub wynajęcia aktywów dla spółki, przez co omijali dodatkowe opodatkowanie (podatek od pobieranej dywidendy 19%).

Rządzący planują zmiany wprowadzając pojęcie „ukrytej dywidendy” i usprawnienia mające na celu likwidacje tego procederu – zaczną one obowiązywać od 2023 roku.

Dobrym rozwiązaniem w takiej sytuacji może okazać się rejestracja spółki z o.o. z udziałem spółki zagranicznej. Dzięki takiemu tworowi będzie można uniknąć dodatkowych opłat podatkowych, gdyż spółki zagraniczne z krajów Unii Europejskiej mogą być zwolnione od płacenia podatku od dywidendy z polskich spółek pod pewnymi warunkami.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu w kwestiach związanych z zakładaniem spółki z oo. z udziałem spółki zagranicznej, chętnie udzielimy szczegółowych informacji na temat procesu rejestracyjnego oraz funkcjonowania takiego podmiotu. Nasi specjaliści pomogą także w przeprowadzeniu całego procesu rejestracyjnego spółki z udziałem spółki zagranicznej.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Szybka rejestracja spółek on-line

Pytanie do eksperta: W jaki sposób najszybciej mogę założyć spółkę?

Odpowiedź eksperta: Czas, to dla wielu przyszłych właścicieli firm argument, przemawiający za rejestracją spółki przez Internet w systemie s24. Pomimo, iż jest to rozwiązanie które wiąże się z pewnymi ograniczeniami, stanowi aktualnie najbardziej popularne rozwiązanie, po które codziennie sięgają setki przedsiębiorców. Ograniczeniem, o którym mowa jest brak możliwości modyfikacji umowy spółki, która generowana jest na podstawie wypełnionego e-formularza i gotowego wzorca. Chęć spersonalizowania treści umowy spółki i dostosowania jej do indywidualnych preferencji obliguje do zrezygnowania z założenia firmy w s24 albo do aktualizowania treści umowy zaraz po otrzymaniu wpisu do rejestru. Dla części przyszłych właścicieli firm nie jest to jednak przeszkoda, bo części z nich odpowiadają standardowe zapisy, uwzględnione w gotowym wzorcu.

Nie ma szybszego sposobu na założenie spółki z o.o.. Do procedury nie trzeba się długo przygotowywać. W pierwszej kolejności należy dokonać zakupu podpisu kwalifikowanego – proces zakupu i aktywacji można załatwić na jednym, godzinnym spotkaniu. Część z przedsiębiorców już posiada e-podpis i może pominąć ten krok. Następnie należy przygotować dane wspólników, adres, siedzibę, PKD i wszystkie pozostałe dane, jakie zgodnie z przepisami prawa powinna zawierać umowa spółki. Następnie konieczne jest założenie konta w systemie i wypełnienie formularzy – całość zajmie nie więcej niż 2 godziny. Dalej wniosek przesyłany jest do sądu, który na jego rozpatrzenie ma zaledwie dobę.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Rejestracja spółek dla obcokrajowca

Pytanie do eksperta: Jak wygląda rejestracja spółek w Polsce dla obcokrajowca?

Odpowiedź eksperta:

W Polsce, aby obcokrajowiec zarejestrował spółkę na zasadach takich samych jak Polacy musi spełniać pewne warunki. Mianowicie, cudzoziemiec musi być:
– obywatelem Unii Europejskiej
– obywatelem Europejskiego Obszaru Gospodarczego
– obywatelem państwa, który korzysta ze swobód jakie daje umowa zawarta z UE (na przykład Stany Zjednoczone, Konfederacja Szwajcarska)

Sytuacja wygląda jednak inaczej dla osób niewymienionych powyżej. Obywatele innych państw mogą założyć wyłącznie wybrane rodzaje spółek lub zarejestrować dowolną spółkę, jeżeli uprawnia ich do tego tytuł pobytowy.

Aby zarejestrować spółkę w Polsce należy posiadać e-podpis, gdyż odbywa się ona za pomocą Internetu. Aby założyć elektroniczny podpis należy posiadać numer PESEL, jednak można również skorzystać z kwalifikowanego podpisu elektronicznego, do którego założenia wystarczy paszport lub dowód. Mimo wszystko warto się w taki numer PESEL zaopatrzyć, ponieważ może przydać się w późniejszych etapach prowadzenia spółki. Po zdobyciu e-podpisu spółkę można zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Dodatkowo warto wspomnieć, że w wypadku, gdy obcokrajowiec prowadzi spółkę na terenie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, może otworzyć jej oddział w Polsce. Zwykle wiąże się to również z niższymi kosztami niż otwarcie zupełnie nowej spółki. Musi jednak działać ona w zgodzie z polskimi przepisami.

Oferujemy profesjonalną pomoc w założeniu spółki dla obcokrajowców. Zajmiemy się wszystkimi formalnościami oraz zadbamy, aby cały proces przebiegł szybko i bezpiecznie. Zapraszamy.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Zadzwoń