Posts tagged: pomoc w założeniu spółki

Rejestracja firmy budowlanej

Pytanie do eksperta: Na czym polega rejestracja firmy budowlanej?

Odpowiedź eksperta: Przeprowadzenie procedury “rejestracja firmy budowlanej” wymaga znajomości przepisów prawnych. Oczywiście zdarza się, że przedsiębiorcy decydują się na samodzielną rejestrację spółki, ale w finalnym efekcie procedurę wydłużają błędy i brak określonych informacji i załączników.

Rejestracja firmy budowlanej wymaga odpowiedniego wsparcia specjalistów prawnych, którzy pomogą bezpiecznie dopełnić formalności rejestracyjnych.

Rejestracja firmy budowlanej – o czym warto pamiętać?
– Określ formę prawną swojej firmy: Możesz wybrać m.in. jednoosobową działalnością gospodarczą, spółką jawną, spółką komandytową, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółką akcyjną.
– Zarejestruj firmę: Dokonaj rejestracji w odpowiednim rejestrze CEIDG (JDG) lub KRS (m.in. spółki).
– Uzyskaj wymagane zezwolenia i pozwolenia: W zależności od rodzaju działalności może być konieczne uzyskanie zezwolenia na działalność lub pozwolenia na budowę.
– Zarejestruj swoją firmę w ZUS: Musisz zarejestrować swoją firmę w ZUS i opłacać składki na ubezpieczenia społeczne.
– Zarejestruj swoją firmę w US: Musisz zarejestrować swoją firmę w US i opłacać podatek dochodowy.
– Zdobądź niezbędne ubezpieczenia: Zarejestruj swoją firmę w ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej.
– Zgłoś zatrudnienie pracowników: Jeśli będziesz zatrudniać pracowników, musisz zgłosić ich zatrudnienie do ZUS i opłacać składki na ubezpieczenia społeczne.
– Prowadzenie ewidencji i rozliczanie podatków: Pamiętaj o regularnym prowadzeniu ewidencji przychodów i rozliczaniu podatków, aby uniknąć konsekwencji prawnych.

W Polsce rejestrując firmę budowlaną należy pamiętać o wielu obowiązkach wynikających z przepisów prawnych. Warto skorzystać z pomocy biura, które później pomoże prawidłowo prowadzić ewidencję księgowo-podatkową oraz kadrowo-płacową.

ZAOZNAJ SIE Z OFERTĄ REJESTRACJI SPÓŁKI Z O.O. więcej

Rejestracja spółki odnawialne źródła energii

Pytanie do eksperta: Rejestracja spółki odnawialne źródła energii – jak prawidłowo założyć firmę?

Odpowiedź eksperta: Założenie spółki zajmującej się prowadzeniem działalności związanej z odnawialnymi źródłami energii musi być poprzedzone odpowiednią analiza oraz znajomością przepisów prawnych. Warto podkreślić, że nieumiejętne przeprowadzenie procedury rejestracji spółki może przysporzyć wielu problemów.

Rejestracja spółki odnawialne źródła energii powinna rozpocząć się od wyboru odpowiedniej formy prawnej dopasowanej do działalności.

Rejestracja spółki odnawialne źródła energii krok po kroku:
– Określenie formy prawnej spółki.
– Zgłoszenie do rejestru przedsiębiorców KRS.
– Zarejestrowanie spółki w urzędzie skarbowym.
– Zarejestrowanie w ZUS..
– Zgłoszenie do urzędów i rejestrów związanych z energetyką
– Zgłoszenie do Urzędu Ochrony Środowiska.

Procedura rejestracji tego rodzaju spółki wymaga znajomości obowiązujących przepisów prawnych oraz umiejętności zastosowania ich w praktyce.

Nasze biuro oferuje kompleksową pomoc w przeprowadzeniu procedury rejestracji spółki (niezależnie od wybranej formy prawnej).

Zapraszamy do kontaktu oraz zapoznania się z pełną ofertą usługi rejestracji spółki. Profesjonalna pomoc oraz wsparcie doświadczonej kadry specjalistów prawnych.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI PROSTYCH SPÓŁEK AKCYJNYCH więcej

 

Rejestracja spółki hotelarskiej

Pytanie do eksperta: Na czym polega rejestracja spółki hotelarskiej?

Odpowiedź eksperta: Istotnie należy zaznaczyć, że rejestracja spółki hotelarskiej obliguje do przeprowadzenia procedury założenia firmy krok po kroku, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi tej branży.

Rejestracja spółki hotelarskiej krok po kroku:

Po pierwsze, należy wybrać formę prawną spółki. Najczęściej wybieraną formą dla spółek hotelarskich jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ponieważ umożliwia ona dzielenie się ryzykiem pomiędzy wspólnikami i pozwala na łatwiejszą rejestrację oraz dostęp do rynku kapitałowego. Spółka z o.o. to najczęściej wybierana forma prawna w Polsce.

Po drugie, należy opracować i zatwierdzić umowę spółki, który określi zasady funkcjonowania spółki, udziały wspólników oraz zakres odpowiedzialności poszczególnych wspólników.

Następnie, należy zgłosić wniosek o rejestrację spółki w właściwym urzędzie rejestracji przedsiębiorstw (KRS). Wniosek powinien zawierać niezbędne informacje, takie jak nazwa spółki, adres siedziby, informacje o wspólnikach, a także informacje o kapitale zakładowym i udziale wspólników.

Po zarejestrowaniu spółki, należy zarejestrować ją w urzędzie skarbowym i uzyskać wszystkie niezbędne pozwolenia i licencje na działalność hotelarską.

Założenie firmy hotelarskiej to skomplikowana procedura – z tego powodu warto skorzystać z pomocy specjalistów, którzy dopełnią niezbędnych formalności rejestracyjnych.

Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu i wiedzy można uniknąć błędów i opóźnień, a także zapewnić prawidłowe funkcjonowanie spółki w przyszłości. Warto pamiętać, że rejestracja to tylko pierwszy krok w procesie tworzenia i prowadzenia spółki hotelarskiej, a dalsze działania takie jak zatrudnianie pracowników, zakup nieruchomości i wyposażenia, a także uzyskanie pozwoleń i licencji, również wymagają odpowiedniej wiedzy i przygotowania.

ZAOZNAJ SIE Z OFERTĄ REJESTRACJI SPÓŁKI Z O.O. więcej

Jednoosobowa spółka z o.o. rejestracja

Pytanie do eksperta: Jednoosobowa spółka z o.o. rejestracja – na czym polega rejestracja spółki?

Odpowiedź eksperta: Na wstępie warto zaznaczyć, że w Polsce istnieje bardzo wiele typów spółek. W ostatnim czasie coraz więcej osób decyduje się na założenie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która posiada wiele korzyści i jest atrakcyjną formą.

Czym jest jednoosobowa spółka z o.o.?

Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to spółka kapitałowa, w której jedynym wspólnikiem jest jedna osoba. Warto zaznaczyć, że prowadząc jednoosobową działalność (JDG) wiele osób decyduje się na przekształcenie jej w jednoosobową spółkę z o.o.

Jednoosobowa spółka z o.o. rejestracja

Procedura założenia jednoosobowej spółki z o.o. jest taka sama jak w przypadku innych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Formalności można dopełnić w jednym z dwóch dostępnych systemów S24 oraz PRS.

Jednoosobowa spółka – dla kogo?

Ten rodzaj spółki często wybierany jest przez osoby, które chcą ograniczyć koszty związane z prowadzeniem działalności (odpowiednio zastosowane przepisy pozwalają na uniknięcie składek ZUS).

Jednoosobowa spółka to również możliwość większej kontroli nad firmą oraz łatwiejsze zarządzanie.

Pomoc w otworzeniu jednoosobowej spółki z o.o.

Zanim zdecydujemy się na założenie jednoosobowej spółki z o.o., warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą biznesowym, aby upewnić się, że jest to najlepsze rozwiązanie dla naszej firmy.

Nasze biuro oferuje pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu procedury rejestracji jednoosobowej spółki.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ REJESTRACJI JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI więcej

Aktualizacja wpisów w KRS

Pytanie do eksperta: Na czym polega proces aktualizacji wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym?

Odpowiedź eksperta: Wszelkie istotne zmiany w strukturze organizacyjnej spółki np. zmiana siedziby, składu zarządu, kodów PKD powinny być z zachowaniem odpowiednich terminów zgłoszone w KRS, gdyż podane w Sądzie dane muszą być zawsze prawdziwe i aktualne.

Wniosek z aktualizowanymi zmianami można stworzyć w systemie teleinformatycznym, jeśli spółka zakładana była przez Internet stosując szablonową umowę oraz gdy w tej umowie nie nastąpiły żadne zmiany wprowadzane drogą notarialną. Wniosek ten można wypełnić również za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych, jeśli umowa spółki bądź akt zawierały niestandardowe zapisy i były tworzone u Notariusza. Aktualnie wnioski ze zmianami do Krajowego Rejestry Sądowego można składać wyłącznie w formie elektronicznej – takie zmiany wprowadziła cyfryzacja KRS.

Po sporządzeniu wniosku, który zawiera wszelkie aktualizowane dane należy dołączyć do niego w formie e-załączników dokumenty, które potwierdzają iż wskazane zmiany nastąpiły w spółce np. uchwałę wspólników. Kolejnym etapem jest wysłanie wniosku oraz uiszczenie niezbędnej opłaty za dokonanie zmian i ogłoszenie ich w MSiG – można ją zrobić od razu poprzez przelew z karty płatniczej lub blik.

Sąd rozpatruje sprawy złożone przez S24 w ciągu ok. 1 dnia, natomiast przez PRS w ciągu ok. 1 tygodnia. W razie zastrzeżeń lub błędów we wniosku bądź brakujących dokumentów dodatkowych Sąd wezwie do poprawy czy uzupełnienia wyznaczając konkretny termin.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA AKTUALIZACJI W KRS więcej

 

KRS zmiana danych spółka z o.o 2023

Pytanie do eksperta: Na czym polega zmiana danych spółki z o.o. w 2023 roku?

Odpowiedź eksperta: Krajowy Rejestr Sądowy to najważniejszy rejestr podmiotów funkcjonujących na rynku.
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki z o.o.) są jednym z podstawowych typów podmiotów rejestrowanych w KRS.

Warto zaznaczyć, że osoby prowadzące firmę w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązane są do aktualizowania informacji w zakresie m.in. członków zarządu, sposobu reprezentacji, kodów PKD, zapisów umowy spółki.

Do najczęstszych zmian danych, które mogą wystąpić w spółce z o.o. należą:
– zmiana nazwy spółki
– zmiana siedziby spółki
– zmiana składu organów spółki
– zmiana wysokości kapitału zakładowego
– zmiana adresu do korespondencji

W celu dokonania zmiany danych, spółka z o.o. powinna złożyć odpowiedni wniosek w KRS oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające zmianę. W przypadku zmiany nazwy spółki, będzie to np. uchwała walnego zgromadzenia w sprawie zmiany nazwy. W przypadku zmiany składu organów spółki, będą to dokumenty potwierdzające powołanie nowych członków zarządu lub rady nadzorczej.

Zmiana danych spółki z o.o. w KRS obecnie odbywa się wyłącznie przez Internet. Można użyć do tego procesu podpisu elektronicznego. Przed rozpoczęciem procedury warto zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi zmiany danych w KRS oraz dołączyć wszystkie niezbędne dokumenty. Dołączenie niekompletnej dokumentacji może spowodować odrzucenie wniosku lub przedłużenie procedury aktualizacyjnej.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI PROSTYCH SPÓŁEK AKCYJNYCH więcej

 

Rejestracja prostej spółki akcyjnej Kraków 2023

Pytanie do eksperta: Na czym polega rejestracja prostej spółki akcyjnej Kraków 2023?

Odpowiedź eksperta: Rejestracja prostej spółki akcyjnej w Krakowie w roku 2023 to krok, który wymaga od przedsiębiorcy spełnienia określonych formalności i spełnienia określonych wymagań. Przede wszystkim należy zebrać założycieli i zarejestrować spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), złożyć wymagane dokumenty, a także wnieść kapitał.

Rejestracja prostej spółki akcyjnej w Krakowie jest procesem składającym się z kilku etapów, dokładnie takich, jak w innych miastach w Polsce. Etap pierwszy to zgromadzenie założycielskie, na którym zostanie podjęta uchwała o założeniu spółki oraz ustalone zostanie jej statut. Kolejnym krokiem jest przygotowanie i złożenie dokumentów rejestracyjnych w KRS, co obejmuje m.in. podanie danych dotyczących spółki, jej właścicieli i przedstawicieli oraz wykazanie wniesionego kapitału.

Założenie prostej spółki akcyjnej można przeprowadzić za pomocą jednego z dwóch dostępnych systemów:
– S24, dla osób, które chcą skorzystać z gotowego wzorca umowy spółki
– PRS, dla osób, które potrzebują opracować zapisów umowy spółki z pomocą notariusza

Rejestracja prostej spółki akcyjnej w Krakowie jest procesem, który wymaga odpowiedniego przygotowania i dokładnego zrozumienia przepisów prawnych. Dlatego też, warto skorzystać z pomocy profesjonalnego biura rachunkowego lub kancelarii prawnej, które pomogą w przejściu przez cały proces rejestracji i zadbają o spełnienie wszystkich wymagań formalnych.

Rejestracja prostej spółki akcyjnej w Krakowie pozwala przedsiębiorcy na rozwijanie swojego biznesu, pozyskiwanie inwestorów i udziałowców, a także na wydanie akcji. To także opcja dla tych, którzy chcą zaistnieć na rynku z większym zaufaniem i uwiarygodnić swoją działalność, dlatego też rejestracja Prostej Spółki Akcyjnej jest rozważana przez coraz więcej przedsiębiorców w Krakowie.

Na wybór prostej spółki akcyjnej często decydują się przedsiębiorcy planujący działalność w zakresie firm IT, sprzedaży wysyłkowej, firmy doradcze.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI PROSTYCH SPÓŁEK AKCYJNYCH więcej

 

Ile kosztuje założenie prostej spółki akcyjnej 2023?

Pytanie do eksperta: Ile kosztuje założenie prostej spółki akcyjnej 2023?

Odpowiedź eksperta: Przeprowadzenie procedury rejestracji prostej spółki akcyjnej jest pierwszym etapem umożliwiającym prowadzenie własnego biznesu. Prosta spółka akcyjna została wprowadzona w 2021 roku i od tego momentu z każdym dniem zyskuje na popularności.

Aby założyć spółkę akcyjną, należy spełnić szereg formalności, z których najważniejsze to:
– Opracowanie i analiza strategii biznesowej.
– Przygotowanie dokumentacji spółki.
– Założenie kont we właściwym systemie do rejestracji podmiotu.
– Złożenie dokumentów oraz dokonanie opłat rejestracyjnych.

Ile kosztuje założenie prostej spółki akcyjnej 2023?
Koszty rejestracji prostej spółki akcyjnej uzależnione są od wielu czynników, m.in.:
– wysokości kapitału wnoszonego na start
– sposobu rejestracji firmy
– chęci skorzystania z pomocy ekspertów, którzy ograniczą błędy do minimum

Zakładając spółkę akcyjną, przedsiębiorca musi również pamiętać o kosztach związanych z jej późniejszym funkcjonowaniem, takich jak opłaty za udział w walnych zgromadzeniach czy koszty związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych.

Reasumując, założenie prostej spółki akcyjnej może kosztować od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, w zależności od stopnia skomplikowania sprawy i wyboru usług oferowanych przez profesjonalne biuro rachunkowe czy kancelarię prawną. Warto pamiętać, że cena usługi zależy od indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy oraz stopnia skomplikowania zagadnień prawnych związanych z zakładaniem spółki.

Warto również pamiętać, że zakładanie spółki akcyjnej wymaga również dobrego przygotowania strategicznego i biznesplanu. Przedsiębiorca musi mieć dobry pomysł na biznes, który pozwoli na zdobycie inwestorów i przyniesie zyski.Nie są to kwoty, które będą w stanie znacząco nadszarpnąć budżetem przyszłego właściciela spółki.

Reasumując, zakładanie prostej spółki akcyjnej jest kosztowne, wymaga dobrego przygotowania finansowego oraz strategicznego, jednak jest to dobra opcja dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać swój biznes i pozyskiwać inwestorów.

Chcąc ograniczyć koszty związane z rejestracją spółki należy skorzystać z pomocy specjalistów.

Nasze biuro oferuje kompleksową pomoc w zakresie rejestracji prostej spółki akcyjnej!

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI PROSTYCH SPÓŁEK AKCYJNYCH więcej

 

Rejestracja spółki jawnej pomoc

Pytanie do eksperta: Jak szybko i sprawnie założyć spółkę jawną? Kto powinien podpisać wniosek o rejestrację spółki jawnej?

Odpowiedź eksperta: Spółkę jawną można zarejestrować elektronicznie w Krajowym Rejestrze Sądowym za pośrednictwem dwóch portali w zależności od zawartej umowy. W systemie teleinformatycznym można skorzystać z udostępnionego gotowego wzoru umowy i w ciągu 24 godzin spółka zostaje wpisana do KRS. Przedsiębiorcy pragnący do spółki wprowadzić majątek rzeczowy lub do umowy dodatkowe indywidualne zapisy muszą skorzystać z usług notariusza, a całą procedurę rejestracyjną przeprowadzić w systemie Portalu Rejestrów Sądowych. Proces rejestracji spółki w metodzie tradycyjnej trwa nieco dłużej, gdyż Sąd ma około 7 dni na wydanie postanowienia o wpisie lub odrzucenie wniosku, gdy wystąpią jakieś błędy w dokumentacji.

Wniosek o wpis spółki jawnej do KRS musi podpisać każdy wspólnik korzystając z podpisu elektronicznego np. kwalifikowanego podpisu.

Przypominając, spółka jawna jest osobową spółką handlową bez osobowości prawnej, ale ze zdolnością prawną dzięki której może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Ta forma prawna przeznaczona jest głównie dla małych lub średnich firm, w których wystąpienie ryzyka dla wspólników jest niewielkie. Charakterystyczną kwestią dla spółki jawnej jest konieczność umieszczenia w nazwie firmy nazwiska minimum jednego ze wspólników.

Nasze biuro oferuje pomoc Klientom w założeniu spółki jawnej. Serdecznie zapraszamy do bezpłatnego kontaktu, odpowiemy na wszelkie pytania.
Nie są to kwoty, które będą w stanie znacząco nadszarpnąć budżetem przyszłego właściciela spółki.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Elektroniczna zmiana danych w KRS

Pytanie do eksperta: Czy dane spółki założonej przez Internet można zmienić elektronicznie?

Odpowiedź eksperta: Oczywiście, że tak. Jakiś czas temu zmianie uległy przepisy określające zasady funkcjonowania KRS i dzięki szerzącemu się procesowi cyfryzacji system eKRS stał się jeszcze bardziej elastyczny i dostępny dla przedsiębiorców.

Wnioski ze zmianami danych wymagających aktualizacji np. zmiana siedziby spółki, zmiana zakresu kodów PKD przyjmowane są przez KRS wyłącznie w formie elektronicznej, dzięki temu ich czas rozpatrzenia uległ znacznemu skróceniu – obecnie wynosi ok. 1 dzień.

Wniosek z aktualizowanymi danymi można wypełnić w systemie S24. Osoby uprawnione do reprezentacji spółki lub pełnomocnik procesowy powinny podpisać wniosek i wraz z elektronicznymi załącznikami np. uchwała wspólników dokumentująca zaistniałą w firmie zmianę wysłać do Sądu. Po wysłaniu dokumentów konieczne jest uiszczenie opłaty sądowej i opłaty do MSiG za jej ogłoszenia – można szybko przez e-płatności wykonać przelew lub zapłatę blik.

W przypadku zaistnienia nieprawidłowości w złożonym wniosku Sąd wezwie do ich poprawienia wyznaczając termin na dokonanie tego.

Spółki zakładane drogą tradycyjną tj. u Notariusza lub takie, w których dokonywana była zmiana umowy spółki poprzez dodanie niestandardowych zapisów, gdy zaistnieje konieczność ich aktualizacji w KRS również można zaktualizować w sposób elektroniczny. Dokumenty ze zmianami należy wypełnić na Portalu Rejestrów Sądowych i wysłać do KRS. Tak złożone wnioski Sąd rozpatruje zazwyczaj w ciągu tygodnia.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ AKTUALIZACJI SPÓŁEK więcej

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.