Posts tagged: podatnicy

Biała Lista Podatników

Pytanie: Jaki zakres informacji o podatnikach znajdę w wykazie białej listy ?

Odpowiedź eksperta: 1 września 2019 zaczął funkcjonować wykaz informacji o podatnikach VAT. Zadaniem wykazu jest szybka i skuteczna weryfikacja kontrahentów: zarejestrowanych i niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

Informacje w białej liście o podatnikach są następujące:
a) nazwa firmy lub imię i nazwisko przedsiębiorcy
b) numer identyfikacyjny na potrzeby podatku, jeśli został on przyznany
c) status podmiotu:
– w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji lub, którego wykreślono z rejestru jako podatnika VAT
– zarejestrowanego jako “podatnik VAT czynny” albo “podatnik VAT zwolniony”, w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona
d) numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany
e) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany
f) adres siedziby- w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną
g) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu reprezentacyjnego oraz ich numery identyfikacji podatkowej
h) imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej
i) imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej
j) daty rejestracji, odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT
k) podstawę prawną odpowiednio wykreślenia z rejestru i przywrócenia jako podatnika
l)numery rachunków rozliczeniowych w banku lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której dana firma jest członkiem, otwartym w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą- wskazanym w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym i potwierdzonym przy wykorzystaniu STIR

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.