Posts tagged: podatek

Podatki od dochodu

Pytanie do eksperta: Czy każdy przedsiębiorca płaci podatki od dochodu?

Odpowiedź eksperta:Odpowiedź na to pytanie mogłaby brzmieć “tak”, lecz nie jest to precyzyjna odpowiedź. Każdy przedsiębiorca płaci podatki, prowadząc działalność gospodarczą, ale nie zawsze są to podatki ustalane na podstawie dochodów. Jeżeli firmy prowadzą księgowość w formie księgi rachunkowej czy KPiR (księga przychodów i rozchodów) swoje zobowiązania podatkowe ustalają na podstawie uzyskanych dochodów, czyli różnicy miedzy przychodami, a poniesionymi kosztami uzyskania przychodów.

Typowych podatków od dochodów nie płacą przedsiębiorcy, prowadzący księgowość w formie ryczałtu lub karty podatkowej. W tych przypadkach zobowiązania podatkowe ustala się na podstawie ewidencjonowanych przychodów lub karty podatkowej. Te formy księgowości prowadzi stosunkowo mało przedsiębiorców, lecz mimo to warto wiedzieć, że nie wszyscy płacą podatki dochodowe.

Uściślając odpowiedź na pytanie związane z tym czy każdy przedsiębiorca płaci podatki od dochodu, warto zauważyć, że świadczenia te odprowadzają również organizacje, a nie tylko przedsiębiorcy fizyczni. W spółkach posiadających osobowość prawną, występuje niekorzystne zjawisko, związane z płaceniem podatków dochodowych. Przedsiębiorcy, będący właścicielami takich firm, są zobowiązani do podwójnego odprowadzania podatku dochodowego. Oznacza to, że zysk osiągnięty przez ich spółki podlega podatkowi CIT, a po podziale między wspólników, jest kolejno opodatkowany PIT-em.

Podsumowując… Może nie każdy przedsiębiorca płaci podatek od dochodu, lecz na pewno każdy jakiś podatek płaci. To powoduje, że obowiązki przedsiębiorców są bardzo duże w tym zakresie. Jeżeli jest potrzebna pomoc – skontaktuj się z naszym biurem.

Rozliczanie CIT za 2015

Pytanie do eksperta: Do kiedy oraz w jaki sposób należy rozliczyć się z CIT za 2015 rok?

Odpowiedź eksperta:Rozliczenie się z podatku dochodowego CIT za 2015 rok jest obowiązkiem każdego przedsiębiorstwa, posiadającego osobowość prawną. Do tego typu przedsiębiorstw zalicza się spółki kapitałowe czyli spółki z o.o. oraz spółki akcyjne.

Jednostki posiadające osobowość prawną są zobowiązane rozliczyć się z podatku CIT do końca marca roku następnego czyli za rok 2015 do 31 marca 2016 roku. Jest to znacznie krótszy termin w porównaniu do czasu w jakim rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych. Warto więc jak najszybciej zatroszczyć się o dopełnienie tego obowiązku.

Rozliczenie z podatku CIT za 2015 rok należy wykonać sporządzając formularz CIT-8. W deklaracji tej umieszcza się informacje o uzyskanych w danym roku podatkowym przychodach, poniesionych kosztach uzyskania przychodów oraz o wysokości należnego podatku dochodowego wraz z wysokością wpłaconych zaliczek.

Podczas sporządzania deklaracji rozliczeniowej CIT za 2015 rok należy szczególną uwagę zwrócić na możliwości odliczeń od podatków. Warto w tym zakresie dobrze zapoznać się z aktualnymi przepisami regulującymi tę kwestię oraz skonsultować się z ekspertami. Dobrze sporządzona deklaracja pozwoli uniknąć ewentualnych kar z Urzędu Skarbowego i późniejszych problemów.

Pomoc w zakresie sporządzania deklaracji podatkowej CIT za 2015 rok można uzyskać kontaktując się z naszymi ekspertami z dziedziny podatków, którzy pomogą wszystkim – przedsiębiorcom i osobom nie prowadzącym działalności, poprawnie rozliczyć się z podatku za 2015 rok.

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.