Posts tagged: podatek w firmie

Rozliczenia podatkowe

Pytanie do eksperta: Czym są rozliczenia podatkowe?

Odpowiedź eksperta: Na każdym przedsiębiorcy ciąży obowiązek prowadzenia rozliczeń z Urzędem Skarbowym w zakresie podatków. Dla wielu z nich jest to bardzo uciążliwe zadanie.

Rozliczenia podatkowego muszą dokonywać zarówno przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, jak i osoby prawne takie jak spółka z o.o. W zależności od tego czy przedsiębiorstwo jest osoba prawną czy nie, stosuje się inne zasady rozliczenia z Urzędem Skarbowym.

Podatnicy będący osobami fizycznymi są zobowiązani rozliczyć się z tytułu podatku dochodowego w terminie do końca kwietnia roku następującego, po roku za który dokonuje się zeznania. Służą do tego odpowiednie formularze. Przedsiębiorcy, którzy wybrali liniową metodę rozliczania się z podatku muszą wypełnić oraz złożyć formularz PIT-36L. W celu wyliczenia podatku stosują oni stawkę 19%. Przedsiębiorcy, którzy wybrali progresywną metodę rozliczania się z podatku są zobowiązani do sporządzenia oraz złożenia formularza PIT-36. Zobowiązanie podatkowe ustalają z zastosowaniem stawek 18% oraz 32%.

Podatnicy będący osobami prawnymi, którymi są np. spółka akcyjna bądź spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mają obowiązek rozliczyć się z Urzędem Skarbowym w terminie do końca marca roku następującego po roku z który sporządza się rozliczenie. Osoby te muszą sporządzić oraz złożyć formularz CIT-8, co wynika z tego, że są one objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). Przedsiębiorstwa takie obliczają swoje zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego z zastosowaniem stawki 19% czyli metodą liniową.

 

Rozliczenia PIT za rok 2014

Pytanie do eksperta: Od kiedy będzie można rozliczać się za 2014 rok?

Odpowiedź eksperta:Składanie rozliczeń PIT za rok 2014 jest już możliwe.

Przedkładanie zeznań podatkowych PIT należy do obowiązków każdej osoby fizycznej, która w roku poprzednim osiągnęła dochód.
PIT opłacany jest według progresywnej skali po zastosowaniu stawek podatku w wysokości 32% bądź 18%.
Osoby fizyczne zobowiązane do odprowadzania należności z tytułu tego podatku mają do wyboru dwie drogi ich przedkładania:

– tradycyjną, w wersji papierowej, która sprowadza się do uzupełnienia odpowiedniego formularza i złożenia go w Urzędzie Skarbowym,
– za pośrednictwem platformy udostępnionej przez Ministerstwo Finansów.

Podatnik korzystający z drugiej możliwości będzie musiał zalogować się w systemie, który sporządzi dla niego pierwowzór deklaracji i umożliwi jego bezpośrednie wysłanie. Jest to opcja dostępna, na razie jedynie tym, którzy rozliczając się korzystają z druku PIT-37. Muszą oni także posiadać elektroniczny podpis albo być posiadaczem profilem zaufanego ePUAP.

Obowiązki podatników w związku z rozliczaniem podatku dochodowego odo osób fizycznych w zasadzie zmianie nie uległy. Nadal zobowiązani są oni do przedłożenia swoich zeznań w odpowiednim terminie. Dla wielu bywa to jednak problematyczne i część ze zobowiązanych decyduje się na skorzystanie z pomocy ekspertów. Biura rachunkowe świadczące usługi z zakresu podatków oferują swoją pomoc w kwestii rozliczania się z Urzędem Skarbowym, w tym sporządzania i przedkładania deklaracji. Jest to opcja gwarantująca im poprawne wypełnienie druków i eliminujące ryzyko niepoprawnego obliczenia należności.

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.