Posts tagged: PIT

PIT za 2015 rok

Pytanie do eksperta: Gdzie, kiedy i jak składamy deklarację PIT za 2015 rok?

Odpowiedź eksperta:Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT za 2015 rok należy do obowiązków podatników i płatników podatku dochodowego, którzy osiągnęli w poprzednim roku podatkowym jakikolwiek dochód. Są oni zobowiązani nie tylko do opłacania zaliczek na ten podatek (miesięcznie lub kwartalnie), ale także do rozliczenia się z niego przy pomocy druku PIT. Wypełniony formularz PIT za 2015 rok podatnicy powinni złożyć w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania.

Datę złożenia deklaracji PIT za 2015 rok określają ustawy o prawie podatkowym. Warto uważnie śledzić termin składania deklaracji, które jesteśmy zobowiązani złożyć zgodnie z wybraną formą rozliczenia i stawkami, które są odprowadzane do naszych przychodów. Przykładowo w podatku liniowym stawka jest stała i wynosi obecnie 19 %, natomiast ryczałt od przychodów ewidencjonowanych może mieć różne stawki, zależne od źródła przychodu. Składając deklarację PIT za rok 2015 podatnicy są zobowiązani także do uiszczenia niedopłaty lub nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Deklaracje podatkowe PIT za 2015 rok składane mogą być w formie elektronicznej lub papierowej. Wybór formy rozliczenia zależy od liczby podatników, których rozliczamy oraz formularza, którego użyjemy do sporządzenia zeznania. Mali przedsiębiorcy, którzy rozliczają od 1 do 5 podatników mogą dostarczyć wydrukowane dokumenty do urzędu skarbowego, inaczej jest w przypadku rozliczających więcej niż 5 osób, w tym biur rachunkowych. Zgodnie z przepisami podatnicy Ci zobowiązani są do przesłania deklaracji drogą elektroniczną.

Aby zoptymalizować koszty rozliczenia podatkowego i oszczędzić sobie czasu, warto powierzyć przesłanie deklaracji biuru rachunkowemu, które dołoży wszelkich starań, aby deklaracja była sporządzona prawidłowo i terminowo.

Rozliczenia PIT za rok 2014

Pytanie do eksperta: Od kiedy będzie można rozliczać się za 2014 rok?

Odpowiedź eksperta:Składanie rozliczeń PIT za rok 2014 jest już możliwe.

Przedkładanie zeznań podatkowych PIT należy do obowiązków każdej osoby fizycznej, która w roku poprzednim osiągnęła dochód.
PIT opłacany jest według progresywnej skali po zastosowaniu stawek podatku w wysokości 32% bądź 18%.
Osoby fizyczne zobowiązane do odprowadzania należności z tytułu tego podatku mają do wyboru dwie drogi ich przedkładania:

– tradycyjną, w wersji papierowej, która sprowadza się do uzupełnienia odpowiedniego formularza i złożenia go w Urzędzie Skarbowym,
– za pośrednictwem platformy udostępnionej przez Ministerstwo Finansów.

Podatnik korzystający z drugiej możliwości będzie musiał zalogować się w systemie, który sporządzi dla niego pierwowzór deklaracji i umożliwi jego bezpośrednie wysłanie. Jest to opcja dostępna, na razie jedynie tym, którzy rozliczając się korzystają z druku PIT-37. Muszą oni także posiadać elektroniczny podpis albo być posiadaczem profilem zaufanego ePUAP.

Obowiązki podatników w związku z rozliczaniem podatku dochodowego odo osób fizycznych w zasadzie zmianie nie uległy. Nadal zobowiązani są oni do przedłożenia swoich zeznań w odpowiednim terminie. Dla wielu bywa to jednak problematyczne i część ze zobowiązanych decyduje się na skorzystanie z pomocy ekspertów. Biura rachunkowe świadczące usługi z zakresu podatków oferują swoją pomoc w kwestii rozliczania się z Urzędem Skarbowym, w tym sporządzania i przedkładania deklaracji. Jest to opcja gwarantująca im poprawne wypełnienie druków i eliminujące ryzyko niepoprawnego obliczenia należności.

Rozliczanie PITów

Pytanie do eksperta: Jak będzie wyglądało rozliczanie PIT w 2015 roku?

Odpowiedź eksperta:PIT to skrócona nazwa podatku dochodowego od osób fizycznych. Płacony jest on, jak sugeruj już sama nazwa, przez osoby fizyczne od osiągniętych przez nie dochodów osobistych. Jest on opłacany według progresywnej skali podatkowej przy zastosowaniu podatku w wysokości 18% i 32%. .

Zobowiązani do odprowadzania takich należności mają do wyboru dwie formy składania zeznania: tradycyjna i przez tak zwany profil podatkowy. Ministerstwo Finansów opracowało i udostępniło specjalną platformę, za pośrednictwem której po zalogowaniu uzyska się pierwowzór swojej deklaracji. Niestety opcja ta będzie w tym roku dostępna tylko i wyłącznie dla tych, którzy korzystają z druku PIT-37 oraz posługują się podpisem elektroniczn6ym bądź posiadają zaufany profil ePUAP. Nie jest to rozwiązanie obowiązkowe ale jak najbardziej dobrowolne. Jeżeli podatnik nie chce zakładać konta bądź nie posiada podpisu elektronicznego swoje zeznanie podatkowe za rok 2014 może złożyć w takiej samej, tradycyjnej formie jak robił to w ubiegłym roku.

Nie należy obawiać się procesu aktualizacyjnego w KRS, ponieważ w razie jakichkolwiek wątpliwości oraz problemów można zwrócić się o pomoc do wyspecjalizowanych jednostek gospodarczych, które zajmą się wykonaniem wszystkich niezbędnych formalności.

Proszę pamiętać, że w tym roku, podobnie jak zawsze, konieczne jest złożenie deklaracji w odpowiednim terminie. Przypominam, że zeznania można składać już teraz.

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.