Posts tagged: organy spółki z o.o.

Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Pytanie do eksperta: Jaką rolę w spółce pełni zarząd?

Odpowiedź eksperta: W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością występuje konkretny i jasno określony podział obowiązków i kompetencji. Najwyższą władzę pełni zgromadzenie wspólników, pozostałymi organami są zarząd i nieobowiązkowa rada nadzorcza. Wszystkie te podmioty wywiązują się ze swoich obowiązków i wspólnie pracują nad sukcesem swojego przedsiębiorstwa.

Zarząd powoływany jest przez wspólników, podczas ich zgromadzenia. Członków wybiera się spośród nie tylko udziałowców, ale mogą to być także osoby trzecie, które nie są w żaden inny sposób powiązane z firmą. Muszą to jednak być osoby pełnoletnie i niekarane. Powoływane są przez udziałowców na roczną kadencję a ich mandaty wygasają w momencie odbycia się zgromadzenia wspólników, na którym zatwierdzone zostaje sprawozdanie finansowe. Traci on również swoją ważność jeśli członek zostanie odwołany, umrze lub zrezygnuje z pełnienia danej funkcji. Do głównych obowiązków tego organu należą:

– prowadzenie spraw spółki czyli podejmowanie wszelkich decyzji gospodarczych,
– reprezentowanie jej na zewnątrz, czyli składanie i przyjmowanie oświadczeń woli, dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki.

W spółce z o.o. jak sama nazwa wskazuje odpowiedzialność jest ograniczona. Ograniczenie to dotyczy jednak tylko wspólników, którzy nie ryzykują swojego majątku. Członkowie zarządu natomiast ponoszą odpowiedzialność za zobowiązani podatkowe, wobec ZUS itd. Źródłami kompetencji Zarządu w tej formie działalności są postanowienia umowy, przepisy prawa oraz regulamin Zarządu.

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.