Posts tagged: operacje gospodarcze

Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych

Pytanie do eksperta: Jakie podmioty na bieżąco muszą ewidencjonować operacje gospodarcze?

Odpowiedź eksperta: Jedną z form prowadzenia księgowości jest pełna księgowość. Jest to bardzo rozbudowany system, który wymaga od przedsiębiorców wykonania wielu obowiązków, do których zaliczyć można prowadzenie bieżącej ewidencji wszystkich operacji gospodarczych jakie mają miejsce w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Poprzez taką ewidencję przedsiębiorcy mają możliwość sporządzenie odpowiednich sprawozdań finansowych oraz przeprowadzenia prawidłowych rozliczeń zawartych transakcji. Pełna księgowość to system, który wdrażany jest w firmach z uwagi na konkretne regulacje prawne, które odgórnie narzucają takie rozwiązanie. Do takich podmiotów prawnych można zaliczyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowe czy też spółki akcyjne. W określonych przypadkach ustawa o rachunkowości daje możliwość zastosowanie pewnych uproszczeń, jednak nie zwalania z obowiązku księgowania operacji gospodarczych.

Funkcjonuje też grupa podmiotów gospodarczych, które dobrowolnie decydują się na wdrażanie w swojej firmie systemu pełnej księgowości. Jest to co prawda bardzo kosztowne rozwiązanie, jednak przedsiębiorcy dostrzegają w nim pewne walory. Dzięki prowadzeniu w firmie pełnej księgowości jednostki gospodarcze mogą pozyskać pełen obraz firmy w przekroju na posiadane zasoby majątkowe oraz angażowane w działalność kapitały. Pełna księgowość znacznie zwiększa wiarygodność firmy na rynku i daje pełen obraz firmy inwestorom, którzy szukają źródeł zaangażowania wolnych kapitałów.

Prowadzenie w firmie pełnej księgowości niesie więc ze sobą pewne korzyści, które starają się dostrzec przedsiębiorcy i odpowiednio wykorzystać.

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.