Posts tagged: obsługa księgowa firmy

Ustawy związane z księgowością

Pytanie do eksperta: Na jakich ustawach należy opierać swoją księgowość?

Odpowiedź eksperta: Osoby zajmujące się księgowością, czyli biura księgowe/rachunkowe oraz indywidualni księgowi, powinni dokładnie znać ustawy związane z księgowością. Najważniejszy akt prawny regulujący pracę w księgowości we wszystkich sektorach gospodarki to Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r. Akt ten wytycza dopuszczoną ustawę, politykę rachunkowości, której stworzenie wynika wprost z tej ustawy i jest obowiązkiem każdej jednostki, za którego niedopełnienie odpowiada kierownik jednostki.

Ustawy związane z księgowością, a przede wszystkim ustawa o rachunkowości określa główne ramy, dając możliwość stworzenia indywidualnego systemu rachunkowości, według specyfiki działalności. Jej reguły pozwalają rzetelnie i jasno przedstawić sytuację majątkowo-finansową działalności.

Kolejnym ważnym aktem jest Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. określająca zasady naliczania podatku bezpośredniego obejmującego dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne. Ustawa wynika z szeregu uregulowań prawnych między innymi z Konstytucji RP, ustaw, umów oraz rozporządzeń międzynarodowych. W świetle tej ustawy dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania.

Następną ważną ustawą, z którą musi liczyć się księgowy to Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. Jest to ustawa regulująca prawa dotyczącego podatków od dochodów spółek, czyli osób prawnych. Dotyczy ona przedsiębiorstw oraz niektórych jednostek organizacyjnych.

Ostatnią z najważniejszych ustaw w księgowości jest Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., czyli podatku od wartości dodanej (VAT).

Jest to akt prawny regulujący zasady naliczania podatku pośredniego i obrotowego, który z założenia ma jak najmniejszy wpływ na ostateczną cenę towaru lub usługi.

W szczególnych przypadkach podatnicy mogą być zwolnieni z różnego rodzaju podatków, na podstawie przepisów ustanowionych odgórnie.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Księgowość w 2018

Pytanie do eksperta: Jaką księgowość prowadzić w firmie w 2018 roku?

Odpowiedź eksperta:Prowadzenie księgowości to jeden z głównych obowiązków każdego przedsiębiorcy. W Polsce możliwe jest prowadzenie pełnej lub uproszczonej księgowości jednak wybór formy księgowości nie należy tylko do przedsiębiorcy. Przepisy dokładnie określają kiedy w przedsiębiorstwie obowiązkowe jest prowadzenie pełnej księgowości.

Uproszczoną księgowość mogą prowadzić osoby fizyczne, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółki cywilne osób fizycznych, u których przychody ze sprzedaży towarów i usług w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły określonej w przepisach kwoty. Podmioty te po przekroczeniu tej kwoty zobowiązane są do przejścia na pełną księgowość. Do prowadzenia ksiąg rachunkowych zobowiązane są pozostałe podmioty bez względu na wysokość osiąganych przychodów m.in. spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Uproszczona księgowość jest znacznie łatwiejsza w prowadzeniu niż księgi rachunkowe, jednak należy pamiętać, że służy głównie do wyliczenia wysokości podatku. Podmioty, które prowadzą pełną księgowość mogą przeprowadzać szerokie analizy finansowe przedsiębiorstwa, gdyż w księgach rachunkowych ewidencjonowane jest każde zdarzenie gospodarcze.

Zakładają Państwo działalność gospodarczą w 2018 roku? Nasze biuro rachunkowe oferuje kompleksowe usługi księgowe w atrakcyjnych cenach. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze księgowej małych i dużych firm. Serdecznie zapraszamy do kontaktu w celu poznania szczegółów naszej oferty!

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.