Posts tagged: nowa spółka z o.o.

Rejestracja spółki z o.o.

Pytanie do eksperta: Co obejmuje proces rejestracji spółki z o.o.?

Odpowiedź eksperta: Proces rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest łatwy. Jeśli chcemy przejść przez niego bez żadnych problemów musimy włożyć w niego naprawdę dużo pracy. Nie możemy zaniedbać ani jednego etapu, bo może to doprowadzić to popełniania poważnych błędów.

Na sam początek powinniśmy przygotować wszystkie potrzebne dokumenty. Jest ich naprawdę dużo, więc musimy się skupić i nie doprowadzić do pominięcia żadnego z nich.

Pierwszym i zarazem najważniejszym dokumentem jest umowa spółki z o.o.. To ona powinna zostać sporządzona na samym początku procesu rejestracji, w formie aktu notarialnego. Musi zawierać wszystkie elementy, na które wskazuje Kodeks Spółek Handlowych. A są to następujące: 

  • siedziba spółki

 

  • nazwa firmy

 

  • przedmiot działalności spółki

 

  • wysokość kapitału zakładowego

 

  • określenie, czy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział

 

  • liczba i wartość nominalna udziałów objętych przez poszczególnych wspólników

 

  • jeśli jest oznaczony, to czas trwania spółki

 

Jeśli pominiemy którykolwiek z elementów, może to spowodować nieważność zawiązania spółki. Dlatego powinniśmy bardzo dokładnie sporządzać umowę i później sprawdzić ją dokładanie. 

Kolejnym krokiem podczas rejestracji jest udanie się do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki i złożenie w nim wszystkich potrzebnych dokumentów. Do wykonania tego zadania zobowiązany jest zarząd. Musi tego dokonać w terminie sześciu miesięcy od zawarcia umowy spółki z o.o.

Przy tym etapie najważniejszym dokumentem jest wniosek o rejestrację spółki, składany na urzędowym formularzu KRS-W3. Wraz z nim musimy złożyć inne formularze dotyczące: wspólników spółki KRS-WE, przedmiotu działalności spółki KRS-WM oraz osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu KRS-WK. Wszystkie te załączniki muszą być obowiązkowo podpisane przez członków zarządu.

Do wniosku rejestrowego oprócz załączników należy dołączyć także umowę spółki z o.o. (wymagane są dwa egzemplarze) oraz oświadczenie członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały wniesione, przez wszystkich wspólników. Wymagane są także wzory podpisów członków zarządu, lista wspólników, dowód uiszczenia opłaty sądowej oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.